PL EN


2016 | 265 | 120-132
Article title

Badanie wpływu zastosowania wymiaru fraktalnego na konstrukcję portfela optymalnego

Content
Title variants
EN
The study of the effect of fractal dimension on construction of optimal portfolio
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W pracy zbadano wpływ zastosowania nieklasycznej miary ryzyka inwestycyjnego, tj. wymiaru fraktalnego, na budowę portfela optymalnego. Miara ta określa zmienność stopy zwrotu i im większa jej wartość, tym większe ryzyko związane z inwestowaniem w dany instrument finansowy. Szacowanie tego wymiaru oparto na metodzie segmentowo-wariacyjnej. W badaniach pod uwagę wzięto finansowe szeregi czasowe złożone z cen zamknięcia akcji spółek notowanych na GPW w Warszawie.
EN
In the paper studied the effect of application of non-classical measure of investment risk, i.e. fractal dimension, for building an optimal portfolio. This measure determines the variability of rates of returns and the greater value of this measure, the greater the risk associated with investing in the financial instrument. This dimension was estimated based on segment-variation method. The test will be conducted based on the financial time series which consist of closing prices of stock market indices and companies listed on the Warsaw Stock Exchange.
Year
Volume
265
Pages
120-132
Physical description
Contributors
  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Zarządzania. Katedra Matematyki
References
  • Bula R. (2012), Aspekty metodyczne szacowania wymiaru fraktalnego finansowych szeregówczasowych, „Młodzi Naukowcy dla Polskiej Nauki”, Vol. 2, No. 9, s. 192-200.
  • Dubuc B., Quininou J.F., Roques-Carmes C., Tricot C., Zucker S.W. (1989), Evaluatingthe Fractal Dimension of Profiles, “Physical Review A”, Vol. 39.
  • Markowitz H. (1952), Portfolio Selection, “Journal of Finance”, s. 77-91.
  • Miśkiewicz-Nawrocka M., Zeug-Żebro K. (2015), Zastosowanie wykładników Lapunowado wyznaczania portfeli optymalnych, „Studia Ekonomiczne”, nr 221, s. 61-72.
  • Orzeszko W. (2010), Wymiar fraktalny szeregów czasowych a ryzyko inwestowania,„Acta Universitatis Nicolai Copernici. Ekonomia XLI. Nauki Humanistyczno-Społeczne”, z. 397.
  • Przekota G., Waściński T. (2012), Wybrane problemy oceny ryzyka zmian ceny akcji zapomocą miar klasycznych i nieklasycznych, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego w Siedlcach. Administracja i Zarządzanie”, nr 95, s. 71-82.
  • Zwolankowska D. (1999), Wykorzystanie wymiaru fraktalnego w ocenie ryzyka inwestycjigiełdowych [w:] T. Trzaskalik (red.), Modelowanie preferencji a ryzyko ’99, Cz. 1,Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice.
  • Zwolankowska D. (2000), Metoda segmentowo-wariacyjna. Nowa propozycja liczeniawymiaru fraktalnego, „Przegląd Statystyczny”, R. 47, z. 1-2.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-7261eeb7-212a-40d5-90fa-aa8ba9276f6c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.