PL EN


2015 | 249 | 155-163
Article title

Logistyka miejska a społeczna odpowiedzialność biznesu – wspólne obszary zainteresowania

Authors
Content
Title variants
EN
City logistics and corporate social responsibility
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Zmiany dokonujące się w gospodarce wpływają na różne obszary. Jednym z nowych trendów jest adaptacja koncepcji, metod, teorii zarządzania, docelowo dedykowanych dla przedsiębiorstw, do potrzeb zarządzania różnego rodzaju podmiotami, organizacjami, jednostkami. Wiele teorii można przełożyć na grunt np. zarządzania miastem z uwagi na ich uniwersalny charakter. Celem artykułu jest przedstawienie zależności pomiędzy logistyką miejską a koncepcją społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR).
EN
The changes in the economy impact on different areas. One of the new phenomena is an adaptation of concepts, methods, management theory ultimately dedicated for enterprises to manage the needs of different types of entities, organizations and individuals. Many theories can be translated into such an area, for example city management, due to their universal character. The aim of the article is presented the relationship between city logistics and the concept of corporate social responsibility (CSR).
Year
Volume
249
Pages
155-163
Physical description
Contributors
author
References
 • Adamiak A., Nowicki M. (2012), Etyka i społeczna odpowiedzialność biznesu [w:] A. Zakrzewska--Bielawska (red.), Podstawy zarządzania, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • Browne E., Lindholm M., Allen J. (2015), Partnership Among Stakeholders [w:] E. Taniguchi, R.G. Thompson, City Logistics. Mapping The Future, CRC Press, Boca Raton.
 • Ehmke J.F. (2012), Integration of Information and Optimization Models for Routing in City Logistics, Springer, New York.
 • Gableta M. (2010), W kierunku operacjonalizacji pojęcia odpowiedzialności społecznej w obszarzezatrudnienia [w:] H. Jagoda, J. Lichtarski (red.), Kierunki i dylematy rozwoju nauki i praktyki zarządzania przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Griffin R.W. (2004), Podstawy zarządzania organizacjami, PWE, Warszawa.
 • Kaźmierski J. (2007), Zarządzanie logistyczne w rozwoju miasta i regionu – strategiczna rola centrów logistycznych, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne problemy usług nr 8”, nr 453.
 • Sokołowska A. (2009), Społeczna odpowiedzialność małego przedsiębiorstwa – przejawy i dylematy, „E-mentor”, nr 5(32).
 • Stoner J.A.F., Freeman R.E., Gilbert D.R. Jr. (1997), Kierowanie, PWE, Warszawa.
 • Szołtysek J. (2005), Logistyczne aspekty zarządzania przepływami osób i ładunków w miastach, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice.
 • Szołtysek J. (2010), Logistyka miasta – geneza, istota, perspektywy, „Logistyka”, nr 5.
 • Szymczak M. (2013), Logistyka miejska [w:] E. Gołembska (red.), Kompendium wiedzy o logistyce, PWE, Warszawa.
 • Witkowski K. (2007), Aspekt logistyki miejskiej w gospodarowaniu infrastrukturą transportową miasta, Prace Instytutu Prawa i Administracji PWSZ w Sulechowie, „Studia Lubuskie”, nr 3, PWSZ Sulechów, Sulechów.
 • Young S. (2005), Etyczny kapitalizm. Jak na powrót połączyć prywatny interes z dobrem publicznym, Metamorfoza, Wrocław.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-72be168e-940b-4157-ac10-9d775a8ce3c7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.