PL EN


2016 | 261 | 50-61
Article title

Triangulacja jako koncepcja pozyskania wiedzy o zachowaniach nabywczych konsumentów

Content
Title variants
EN
Triangulation as a concept of acquiring knowledge about consumers’ purchasing behaviours
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule poruszono problem triangulacji metodologicznej w badaniach zachowań nabywczych konsumentów. Zaprezentowano w nim aspekty teoretyczne triangulacji jako podejścia badawczego w marketingu. Pokazano także przykład zastosowania triangulacji metod w badaniach zachowań nabywczych konsumentów oraz wybrane wyniki tych badań dotyczące zakupów produktów spożywczych polskich konsumentów mieszkających we Francji, Wielkiej Brytanii i Niemczech.
EN
The article deals with a problem of methodological triangulation in the research into consumers’ purchasing behaviours. Theoretical aspects of methodological triangulation in marketing research are presented. Additionally, an example of application of the triangulation method in the research into consumers’ purchasing behaviours is provided along with selected results of the research into purchases of groceries made by Polish consumers who reside in France, Great Britain and Germany.
Year
Volume
261
Pages
50-61
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Ekonomii
References
 • Chlipała P. (2014), Triangulacja podejść metodologicznych w badaniach naukowych z dziedziny marketingu [w:] K. Mazurek-Łopacińska, M. Sobocińska (red.), Badania marketingowe – nowe podejścia oraz metody na współczesnym rynku, Prace Naukowe UE we Wrocławiu, nr 336, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław.
 • Czas triangulacji, Rocznik PTBRiO, 2015-2016.
 • Kędzior Z., Karcz K. (2007), Badania marketingowe w praktyce, PWE, Warszawa.
 • Konecki K.T. (2000), Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Kostera M. (2003), Antropologia organizacji. Metodologia badań terenowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Mazurek-Łopacińska K., Sobocińska M. (2014), Triangulacja w badaniach marketingowych zachowań konsumentów na rynkach międzynarodowych, „Handel Wewnętrzny”, nr 1, tom 2.
 • Piotrowski W., Koźmiński A.K. (2010), Zarządzanie. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Stańczyk S. (2011), Triangulacja – łączenie metod badawczych i urzetelnienie badań [w:] W. Czakon (red.), Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu,Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 • Stolecka-Makowska A. (2014), Zastosowanie podejścia interpretacyjnego w badaniu zmian zachowań nabywczych konsumentów podlegających akulturacji [w:] K. Mazurek-Łopacińska, M. Sobocińska (red.), Badania marketingowe – nowe podejścia oraz metody na współczesnym rynku, Prace Naukowe UE we Wrocławiu, nr 336, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław.
 • Żabiński L. (2008), Zarys metodyki case research na cele badań zachowań marketingowych [w:] K. Mazurek-Łopacińska (red.), Badania marketingowe. Metody. Nowetechnologie. Obszary aplikacji, PWE, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-73255b44-cb87-410f-b4d0-bb5a6336dec5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.