PL EN


2016 | 270 | 57-68
Article title

Dylematy regulacji rynków pasażerskiego transportu zbiorowego

Content
Title variants
EN
Dilemmas of public transport markets regulation
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule scharakteryzowano przesłanki regulacji rynków, w tym w szczególności rynków transportowych. Wymienić można tu istnienie interesu publicznego, tj. bardziej efektywną alokację zasobów oraz wzrost efektywności rynkowej. Regulacja może być też rozumiana jako usługa świadczona przez administrację na rzecz regulowanych sektorów. Problemem jest mała skuteczność działań regulacyjnych, orientacja podmiotów na rzecz realizacji oczekiwań administracji oraz osłabienie reakcji na potrzeby zgłaszane przez rynek.
EN
The paper presents the conditions of markets regulations, including in particular public transport markets. What should be considered here is the existence of public interest, which means more effective allocation of resources and the increase of market efficiency. The process of markets regulation can be also understood as a service provided by the administration for regulated sectors. The main problem is low efficiency of regulatory actions, entities orientation to meet the expectations of the administration and decreased response to market demand.
Year
Volume
270
Pages
57-68
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Ekonomii. Katedra Transportu
References
 • Bartkowiak R. (2008), Historia myśli ekonomicznej, PWE, Warszawa 2008.
 • Burnewicz J. (2004), Międzynarodowe rynki transportowe, Uniwersytet Gdański, Katedra Badań Porównawczych Systemów Transportowych, Sopot.
 • Drabińska D. (2007), Miniwykłady z historii myśli ekonomicznej. Od merkantylizmu do monetaryzmu, SGH, Warszawa.
 • Dydkowski G. (2000), Identyfikacja europejskich regulacji w zakresie transportu zbiorowego w związku z procesem integracji z Unią Europejską. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, badania własne, praca niepublikowana.
 • Grzywacz W., Wojewódzka-Król K., Rydzkowski W. (1994), Polityka transportowa, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 • Kaliński J. (2008), Historia gospodarcza XIX i XX w., PWE, Warszawa.
 • Kamerschen D.R., McKenzie R.B., Nardinelli C. (1999), Ekonomia, Fundacja Gospodarcza NSZZ Solidarność, Gdańsk.
 • Landreth H., Colander D.C. (2005), Historia myśli ekonomicznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Owsiak S. (1999), Finanse publiczne. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Rydzkowski W., Wojewódzka-Król K. (1997), Współczesne problemy polityki transportowej, PWE, Warszawa.
 • Samuelson P.A., Nordhaus W.D. (2004), Ekonomia 2, PWN, Warszawa.
 • Savas E.S. (1992), Prywatyzacja. Klucz do lepszego rządzenia, PWE, Warszawa.
 • Smith A. (2012), Bogactwo narodów, Studio EMKA, Warszawa.
 • Stiglitz J. (2004), Ekonomia sektora publicznego, PWN, Warszawa.
 • Tomanek R. (2004), Funkcjonowanie transportu, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach.
 • Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską (TWE) opublikowany w Dz.U. UE z 2006 r., C 321E.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-741695d0-0d97-4d4f-9f09-bb7690e759e2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.