PL EN


2017 | 322 | 63-73
Article title

Zarządzanie dynamiczne procesami biznesowymi – wyzwanie dla przedsiębiorstw XXI wieku

Authors
Content
Title variants
EN
Dynamic process management business – a challenge for enterprises XXI century
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W niniejszym artykule omówiono podstawowe założenia koncepcji dynamicznego zarządzania procesami biznesowymi, przedstawiając je jako narzędzie umożliwiające poprawę elastyczności funkcjonowania przedsiębiorstw. Zwrócono uwagę na rolę zaangażowania ludzi dla efektywności tej koncepcji. Przedstawiono typowe uwarunkowania uzasadniające praktyczną przydatność tej koncepcji dla przedsiębiorstw działających na współczesnych rynkach. Celem niniejszego opracowania była identyfikacja dynamicznego zarządzania procesami jako narzędzia warunkującego efektywne funkcjonowanie współczesnych przedsiębiorstw w zmiennym otoczeniu, z uwzględnieniem postawy zaangażowania pracowników.
EN
This article discusses the basic principles of the concept of dynamic business process management presenting them as a tool for improving the flexibility of the operation of enterprises. Highlighted the role of people's commitment to the effectiveness of this concept. It shows a typical circumstances justifying the practical usefulness of this concept for companies operating in today's markets. The aim of this study was to identify the dynamic process management as a tool condition for the effective operation of modern businesses in a changing environment, taking into account the attitude of employee commitment.
Year
Volume
322
Pages
63-73
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Zarządzania. Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem
References
 • Drucker P.F. (1995), Zarządzanie w czasach burzliwych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie.
 • Fletcher M., Harris S. (2002), Seven Aspects of Strategy Formation, „International Small Business Journal”, Vol. 20, Iss. 3.
 • Grajewski P. (2012), Procesowe zarządzanie organizacją, PWE, Warszawa.
 • Hammer M. (1999), Reinżynieria i jej następstwa – jak organizacje skoncentrowane na procesach zmieniają naszą pracę i nasze życie (Beyond Reengineering. How the Process-Centered Organization is Changing our Work and our Lives), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Hewitt A. (2010) Zaangażowanie pracowników a rozwój firmy, http://www.twojeinnowacje.pl/zaangazowanie-pracownikow-a-rozwoj-firmy.
 • Jaskóła K. (2014), Geneza sukcesu. Dynamiczne zarządzanie korporacjami przemysłowymi, Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa.
 • Kwiecień A. (2011), Zaangażowanie pracowników jako sposób na rozwój przedsiębiorstw [w:] J. Skalik (red.), Zmiana warunkiem sukcesu. Przełamywanie barier rozwoju i wzrostu przedsiębiorstw, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 219, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • Mroczek M. (2007), Radość i sprawiedliwość. Debata o inwestowaniu w talenty i o psychologicznych aspektach motywowania, „Personel i Zarządzanie”.
 • Platonoff A.L. (2009), Zarządzanie dynamiczne. Nowe podejście do zarządzania przedsiębiortwem, Difin, Warszawa.
 • Płoszajski P. (2005), Wstęp:10 lat w wieku nieciągłości [w:] P. Płoszajski (red.), Przerażony kameleon. Eseje o przyszłości zarządzania, Fundacja Rozwoju Edukacji Menedżerskiej SGH, Warszawa. www.e-mentor.edu.pl/biblioteka/kameleon.pdf.
 • Szelągowski M. (2013), Geneza dynamicznego zarządzania procesami biznesowymi, „Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula”, nr 4(38), Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie.
 • Szelągowski M. (2007), Dynamiczne zarządzanie procesami biznesowymi – przesłanki koncepcji, http://dyrekcja.pl/articles/mgt/dynamiczne1.
 • Szelągowski M. (2014), Konsekwencje dynamic BPM, „e-mentor”, nr 4(56), s. 61-68, http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/56/id/1126.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-7476bd78-f6d1-4cb7-9c45-6c0a18185596
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.