PL EN


2017 | 341 | 35-44
Article title

Kultura organizacyjna lean i jej wpływ na implementację nowych metod kontroli kosztów

Authors
Content
Title variants
EN
Lean organizational culture and its impact on the implementation of new cost control methods
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Implementacja szczupłej rachunkowości zarządczej jako nowej metody kontroli kosztów w warunkach zmiennego środowiska organizacyjnego stała się źródłem zainteresowania badaczy naukowych. Celem artykułu jest prezentacja i analiza czynników kultury organizacyjnej mogących przyczynić się w istotny sposób do spowolnienia zmian, jakie zostały narzucone ze względu na potrzebę poprawy procesu realizacji poprzez wdrożenie szczupłego zarządzania, w tym szczupłej rachunkowości zarządczej. W artykule przedstawione zostały założenia szczupłej rachunkowości i poziom adaptacji zmian zaprezentowanych na przykładzie badań praktycznych.
EN
Implementing lean accounting management as a new cost control method in a changing organizational environment has become a source of interest for researchers. The purpose of this article is to present and analyze organizational culture factors that can significantly contribute to slowing down the changes that have been imposed due to the need to improve the implementation process by implementing lean management and lean accounting. The article presents the assumptions of lean accounting and the adaptation level of the changes presented in the case study.
Year
Volume
341
Pages
35-44
Physical description
Contributors
author
 • AGH Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Zarządzania
References
 • Czubakowska K., Gabrusiewicz W., Nowak E. (2014), Rachunkowość zarządcza. Metody i zastosowania, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Fullerton R.R., Kennedy F.A., Widener S.K. (2011), Accounting for a Lean Environment, „Management Accounting”, http://ssrn.com/abstract=16593862010.
 • Fullerton R.R., Kennedy F.A., Widener S.K. (2013), Management Accounting and Control Practices in a Lean Manufacturing Environment, „Accounting, Organizations and Society”.
 • Holweg M. (2007), The Genealogy of Lean Production, „Journal of Operations Management”, No. 25(2).
 • Johnson H.T., Kaplan R.S. (1987), Relevance Lost. The Rise and Fall of Management Accounting, Harvard Business School Press, Boston.
 • Karmańska A. (2006), Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów, Centrum Doradztwa i Informacji Difin Sp. z o.o., Warszawa.
 • Luciejewski W. (2010), Primum non prodigere, http://luciejwl.wordpress.com/2011/02/28/primum--non-prodigere-w-wersji-pdf.
 • Łada M. (2012), Analiza rentowności i strumieni wartości, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 252.
 • Łada M., Burkat H. (2015), Marnotrawstwo jako obiekt pomiaru w metodach szczupłej rachunkowości zarządczej, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, nr 245.
 • Nita B. (2008), Rachunkowość w zarządzaniu strategicznym przedsiębiorstwa, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • Nowak E. (2008), Strategiczna rachunkowość zarządcza, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Pawłowski E., Pawłowski K., Trzcieliński S. (2010), Metody i narzędzia Lean Manufacturing, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań.
 • Shah R., Ward P.T. (2003), Lean Manufacturing: Context, Practice Bundles, and Performance, „Journal of Operations Management”, No. 21(2).
 • Schein E.H. (1991), What is Culture? [w:] P.J. Frost, L.F. Moore, M.R. Louis, C.C. Lundberg, J. Martin (eds.), Refraiming Organizational Culture, Sage.
 • Sobańska I. (2011), Rachunkowość w zarządzaniu szczupłym przedsiębiorstwem, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia”, nr 41.
 • Szychta A. (2007), Etapy ewolucji i kierunki integracji metod rachunkowości zarządczej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Świderska G.K. (1999), Rola rachunkowości w procesie podejmowania decyzji, „Monitor Rachunkowości i Finansów”, nr 10.
 • Tillema S., Steen M. (2015), Co-existing Concepts of Management Control. The Containment of Tensions Due to the Implementation of Lean Production, „Management Accounting Research”, No. 27.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-74788578-4413-4a2d-82ba-87ac78ba5760
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.