PL EN


2016 | 264 | 26-40
Article title

Analiza porównawcza koniunktury gospodarki województwa śląskiego i gospodarki Polski

Authors
Content
Title variants
EN
Comparative analysis of the economic situation of the silesian province and the economy of Poland
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest analiza porównawcza i ocena koniunktury gospodarczej w województwie śląskim oraz w Polsce na podstawie agregatowych wskaźników ekonomicznych, takich jak produkt krajowy brutto, wartość dodana brutto, inwestycje, wskaźniki bezrobocia oraz inflacji. Do analizy wykorzystano dane GUS z lat 1995-2012.
EN
The objective of the study is a comparative analysis and evaluation of the economic situation in the Silesian Province and in Poland on the basis of aggregate economic indicators, such as gross domestic product, gross value added, investments, unemployment and inflation rates. Data of the Central Statistical Office (Polish: GUS) from the period of 1995-2012 were used for the analysis.
Year
Volume
264
Pages
26-40
Physical description
Contributors
author
  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Zarządzania. Katedra Ekonometrii
References
  • Biolik J. (2015), Ocena przydatności modelu ekonometrycznego do badania zmian dynamiki gospodarki województwa śląskiego, „Studia Ekonomiczne”, nr 220.
  • Małe Roczniki Statystyczne Polski z lat 2000-2013, GUS, Warszawa.
  • Produkt krajowy brutto w województwie śląskim w latach 1995-2005 (2007), GUS, Katowice, www.stat.gov.pl/katow (dostęp: 10.01.2015).
  • Produkt krajowy brutto w województwie śląskim w 2010 r. (2013), GUS, Katowice, www.stat.gov.pl/katow (dostęp: 10.01.2015).
  • [www 1] Encyklopedia zarządzania, http://mfiles/pl.indeks.php/koniunktura_ gospodarcza (dostęp: 10.01.2015).
  • [www 2] stat.gov.pl/../kon_badanie_koniunktury_gospodarczej_27052013 (dostęp: 10.01.2015).
  • [www 3] http://24finanse.pl/2010/12/inflacja-w-polsce-w-latach-1950-2013/ (dostęp: 10.01.2015).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-74b7f996-147b-4f90-b13b-62f241c122fa
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.