PL EN


2018 | 375 | 7-24
Article title

Bezpieczeństwo w sieciach społecznościowych – kluczowe obszary badawcze

Authors
Content
Title variants
EN
Security in social networks – key research areas
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule omówiono kwestie bezpieczeństwa serwisów społecznościowych, które powinny zostać uwzględnione w formułowaniu strategii rozwoju firmy z wykorzystaniem sieci społecznościowych. Coraz więcej firm dostrzega popularność serwisów społecznościowych wśród ludzi, dlatego starają się one włączać je w swoją strategię rozwoju, aby wzmocnić przewagę konkurencyjną. Jednocześnie coraz więcej ludzi aktywnie korzysta z tego typu serwisów, zamieszczając informacje o sobie i o pracy, często nie zdając sobie sprawy z zagrożeń, jakie taka aktywność za sobą niesie. Celem poznawczym artykułu jest analiza znaczenia serwisów i sieci społecznościowych w biznesie. Część empiryczna ma pomóc zidentyfikować zagrożenia wynikające z komunikacji za pośrednictwem serwisów społecznościowych. Jej celem jest również identyfikacja kluczowych tematów i rekomendacji do dalszych badań.
EN
The paper discusses the security issues of social networking sites, which should be included in the formulation of the company’s development strategy with the use of social networks. More and more companies are recognizing the popularity of social networking sites among people. Therefore, companies try to incorporate them into their development strategy in order to strengthen their competitive advantage. At the same time, more and more people actively use these types of services by posting on them information about themselves and their work, often unaware of the risks that such activity entails. The cognitive goal of the paper is to analyze the importance of social networking sites and social networks in business. The empirical part aims to identify threats arising from communications using social networking sites. Its goal is also to identify key topics and recommendations for further research.
Year
Volume
375
Pages
7-24
Physical description
Contributors
author
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Informatyki i Komunikacji. Katedra Informatyki
References
 • Afuach A., Tucci Ch. (2003), Internet Business Models and Strategies, McGraw-Hill, Nowy Jork – Boston.
 • Alguliyev R., Aliguliyev R., Yusifov F. (2018), Role of Social Networks in E-government: Risks and Security Threats, “Online Journal of Communication and Media Technologies”, Vol. 8(4), s. 363-376.
 • Banday M.T., Mattoo M. (2013), Social Media in e-Governance: A Study with Special Reference to India, “Social Networking”, Vol. 2, s. 47-56.
 • Dutko M. (2010), e-Biznes. Poradnik praktyka, Helion, Gliwice.
 • Foltz C.B., Newkirk H.E., Schwager P.H. (2016), An Empirical Investigation of Factors that Influence Individual Behavior toward Changing Social Networking Security Settings, “Journal of Theoretical and Applied Electronic Commerce Research”, Vol. 11(2), s. 1-15.
 • Frankowski P., Juneja A. (2009), Serwisy społecznościowe. Budowa, administracja i moderacja, Helion, Gliwice.
 • Hekkala R., Väyrynen K., Wiander T. (2012), Information Security Challenges of Social Media for Companies, ECIS 2012 Proceedings, Paper 56, http://aisel.aisnet.org/ecis2012/56 (dostęp: luty 2018).
 • Hiatt D., Choi Y.B. (2016), Role of Security in Social Networking, “International Journal of Advanced Computer Science and Applications”, Vol. 7, No. 2, s. 12-15.
 • Ibarra H., Hunter M. (2007), W jaki sposób liderzy budują i wykorzystują sieci kontaktów, „Harvard Business Review Polska”, nr 7/8(53/54), s. 182-191.
 • Jarche H. (2011), Network Thinking, http://jarche.com/2011/12/network-thinking/ (dostęp: luty 2018).
 • Kamatchi R., Minocha K. (2015), A Modus Operandi for Social Networking Security Solutions Based on Varied Usages [w:] J. Abawajy, S. Mukherjea, S. Thampi, A. Ruiz-Martínez (eds.), Security in Computing and Communications. SSCC 2015. Communications in Computer and Information Science, Vol. 536. Springer, Cham, s. 317-328.
 • Kumar A., Gupta S.K., Rai A.K., Sinha S. (2013), Social Networking Sites and Their Security Issues, “International Journal of Scientific and Research Publications”, Vol. 3(4), s. 1-5.
 • LeBlanc J. (2013), Programowanie aplikacji na serwisy społecznościowe, Helion, Gliwice.
 • Nojszewski D. (2007), Przegląd modeli e-biznesowych (cz. II), „e-mentor”, nr 2(19), http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/19/id/414 (dostęp: luty 2018).
 • Piskorski J. (2012), Skuteczne strategie społecznościowe, „Harvard Business Review Polska”, kwiecień, s. 102-111.
 • Vossen G., Hagemann S. (2007), Serwis Web 2.0. Od pomysłu do realizacji, Helion, Gliwice.
 • Ward S. (2017), What Is Business Networking & What Are the Benefits? Why Business Networking Is Essential for Success, https://www.thebalance.com/what-is-businessnetworking-and-what-are-the-benefits-2947183 (dostęp: luty 2018).
 • Waszczuk P. (2008), Biznes w społeczności, „Computerworld”, nr 36/830.
 • Włodarski W. (2012), Frugo: reaktywacja marki na Facebooku, „Harvard Business Review Polska”, nr 111 , s. 28-33.
 • [www 1] www.infobiz.pl/Internetowe_modele_biznesowe-1-119-20-.html (dostęp: luty 2018).
 • [www 2] https://napoleoncat.com/pl/ (dostęp: listopad 2018).
 • [www 3] https://spolecznosc.comarch.pl (dostęp: listopad 2018).
 • [www 4] https://soovle.com (dostęp: listopad 2018).
 • [www 5] https://answerthepublic.com (dostęp: listopad 2018).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-74d94966-c210-40ff-8317-0bfd42a8d0f9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.