PL EN


2018 | 371 | 137-149
Article title

Sztuka a ekonomia. O ekonomicznych wyborach artystów

Authors
Content
Title variants
EN
Art vs. economy. On artists’ economic choices
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Tematem artykułu jest kwestia komercjalizacji sztuki, która odniesiona została do pytania o miejsce twórczości artystycznej w praktyce gospodarczej. Celem opracowania jest przeanalizowanie wskazanych problemów oraz rozważenie wątpliwości w odniesieniu do traktowania dzieł sztuki jako dóbr rynkowych, a twórczości artystycznej jako działań gospodarczych mających zapewniać dochód artystom. Autorka przedstawia także możliwości alternatywnych rozwiązań tego problemu, jakie proponowane są w ramach ekonomii społecznej.
EN
The subject of the article is an issue of commercialisation of art. The issue is refered to a question concerning a place of art within an economy practice. The aim of the article is analysing these both issues and also considering queries related to treating art as a market product, as well as an art creation as a economic activities providing income to artists. The author presents also alternative solutions of this problem proposed by social economy.
Year
Volume
371
Pages
137-149
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Wydział Ekonomii. Katedra Socjologii i Etyki Gospodarczej
References
 • Frankiewicz B. (2010), Prawa rynku a świat artystyczny [w:] N. Krzyżanowska, K. Nowak (red.), (Współ)przestrzenie ekonomii i sztuki, Motivex, Poznań, s. 85-90.
 • Frey B.S. (2005), What Values Should Count in the Arts? The Tension between Economic Effects and Cultural Value, Institute for Empirical Research in Economics, University of Zurich, Working Paper Series.
 • Frey B.S. (2009), Cultural Economics, http://www.bsfrey.ch/articles/D_206_09.pdf (data dostępu: 17.04.2015).
 • Galbraith J.K. (2005), Gospodarka niewinnego oszustwa. Prawda naszych czasów, tłum. G. Łuczkiewicz, MT Biznes, Warszawa.
 • Iwański M. (2010), Fresh wealth – wprowadzenie do polskiego rynku sztuki [w:] N. Krzyżanowska, K. Nowak (red.), (Współ)przestrzenie ekonomii i sztuki, Motivex, Poznań, s. 55-60.
 • Muzyczuk D. (2014), To jest scena, oto inna, a to trzecia. A teraz stwórz galerię [w:] A. Pindera, A. Ptak, W. Szczupacka (red.), Inicjatywy i galerie artystów, Stowarzyszenie SZTUKA CIĘ SZUKA, Toruń, s. 110-119.
 • Rogozińska A. (2010), Korporacjonizm jako współczesna forma funkcjonowania międzynarodowych muzeów sztuki współczesnej [w:] N. Krzyżanowska, K. Nowak (red.), (Współ)przestrzenie ekonomii i sztuki, Motivex, Poznań, s. 61-69.
 • Szahaj A. (2002), Postmodernizm i kres awangardy (na marginesie pewnego artykułu Andrzeja Osęki) [w:] J. Kmita, J. Sójka, A. Zeidler-Janiszewska (red.), Drogi i ścieżki filozofii kultury, Humaniora, Poznań, s. 210-217.
 • Szczupacka W. (2014), Sztuka współpracy – o niehierarchicznym organizowaniu się artystów [w:] A. Pindera, A. Ptak, W. Szczupacka (red.), Inicjatywy i galerie artystów, Stowarzyszenie SZTUKA CIĘ SZUKA, Toruń, s. 100-108.
 • Sienicka A. (2011), Spółdzielnia socjalna, http://www.ekonomiaspoleczna.pl/x/672519 (data dostępu: 17.04.2015).
 • Wytrążek W. (2011), Działalność twórcza i artystyczna jako szczególne przypadki działalności gospodarczej, https://pracownik.kul.pl/files/11992/public/Dzialalnosc_tworcza_i_artystyczna_eKUL.pdf (data dostępu: 17.04.2015).
 • [www 1] http://biznesspoleczny.pl/artysci-do-spoldzielni/ (data dostępu: 22.04.2015).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-74f0b954-c46e-41ff-aa68-f5f68a27c9d7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.