PL EN


2016 | 300 | 174-182
Article title

Istota i rodzaje pożądanych zmian w rachunkowości Lasów Państwowych

Authors
Content
Title variants
EN
Nature and types of desired changes in State Forests accounting
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Wprowadzanie zmiany jest ważnym warunkiem umiejętnego dostosowywania się każdej jednostki gospodarczej do nowych warunków funkcjonowania. Rosnące znaczenie pozaprodukcyjnych funkcji lasów skutkuje zapotrzebowaniem na informacje finansowe i niefinansowe pochodzące z systemu rachunkowości Lasów Państwowych. Zatem zmiany mogą dotyczyć także systemu rachunkowości. Celem artykułu jest określenie istoty oraz charakterystyka pożądanych zmian w systemie rachunkowości Lasów Państwowych.
EN
Introduction of change is an important condition for skilful adaptation of each business unit to the new operating conditions. The growing importance of non- -production functions of forests results in a requirement for financial and non-financial information coming from the accounting system of the State Forests. Thus, changes can also affect the accounting system. The aim of this article is to determine the nature and characteristics of the desired changes in the accounting system of the State Forests.
Year
Volume
300
Pages
174-182
Physical description
Contributors
author
 • Uniwersytet Szczeciński. Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług. Katedra Rachunkowości i Controllingu
References
 • Adamowicz K., Szczypa P. (2014), Możliwości wykorzystania rachunkowości zarządczej w Lasach Państwowych [w:] E. Nowak, M. Nieplowicz (red.), Rachunkowość a controlling, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 344.
 • Borowiecki R. (2003), Restrukturyzacja przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji [w:] R. Borowiecki, A. Jaki (red.), Globalizacja i integracja gospodarcza a procesy restrukturyzacji i rozwoju przedsiębiorstw, TNOiK, Warszawa-Kraków.
 • Czerska M. (1996), Organizacja przedsiębiorstw. Metodologia zmian organizacyjnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 • Mały słownik języka polskiego (1999), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Paszkiewicz A. (2013), System informatyczny Lasów Państwowych [w:] A. Buraczewski (red.), Podstawy rachunkowości i gospodarki finansowej w Lasach Państwowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Poznań.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe. Dz.U. 1994, nr 134, poz. 692.
 • Sobka M. (2014), Zmiany organizacyjne w teorii i praktyce, Politechnika Lubelska, Lublin.
 • Tomaszewski K. (2016), Pilna potrzeba naprawy i rozwoju (wywiad), „Las Polski”, nr 2.
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, tekst jednolity z dnia 11.03.2013 r. Dz.U. 2013, poz. 330 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 24 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o lasach. Dz.U. 2014, poz. 222.
 • Walas-Trębacz J. (2009), Zmiany organizacyjne przeprowadzane w przedsiębiorstwie, „Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie”, nr 2(13), t. 2.
 • Zając C. (2006), Społeczne i organizacyjne problemy przejęć i fuzji przedsiębiorstw, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-74f714a1-22a5-4174-96ec-bafe06d10a3f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.