PL EN


2019 | 387 | 35-54
Article title

Znaczenie finansowania społecznościowego dla sektora kultury w Polsce i Unii Europejskiej

Content
Title variants
EN
The significance of crowdfunding for the cultural sector in Poland and in the EU
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Jednostki działające w sektorze kreatywnym coraz częściej poszukują alternatywnych metod pozyskiwania funduszy ze względu na utrudniony dostęp do tradycyjnych źródeł finansowania. Celem artykułu jest zaprezentowanie współczesnej roli finansowania społecznościowego w dotowaniu projektów kulturalnych w Polsce i Unii Europejskiej. W pierwszej części artykułu przedstawiono wzrastającą rolę platform crowdfundingowych charakterystycznych dla projektów kulturalnych w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej. Kolejno zaprezentowano różnorodne przykłady projektów realizowanych z wykorzystaniem finansowania społecznościowego. Uzyskane wyniki wskazują na coraz większe znaczenie dla sektora kultury nowoczesnych form finansowania działalności, takich jak crowdfunding.
EN
Entities in creative industries are increasingly looking for alternative financing methods, due to the difficult access to the traditional financing sources. The main goal of the article is presenting the contemporary role of crowdfunding in subsidizing cultural projects in Poland and in the European Union. The first part of the article is presenting the types of crowdfunding platforms, characteristic for the cultural projects in Poland and in the EU. The second part of the article is presenting examples of the crowdfunding projects. The obtained results indicate a significant importance of the new financing methods in business like crowdfunding.
Year
Volume
387
Pages
35-54
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Finansów i Ubezpieczeń. Katedra Finansów Publicznych
References
 • Agrawal A., Catalini C., Goldfarb A. (2011), The Geography of Crowdfunding, “NBER Working Paper Series”, No. 16820.
 • Biuro Badań i Analiz NCK (2018), Nowości badawcze NCK 4/2018, Narodowe Centrum Kultury, https://www.nck.pl/badania/publikacje/nowosci-badawcze-nck-4-2018- (dostęp: 13.04.2019).
 • Burkett E. (2011), A Crowdfunding Exemption? Online Investment Crowdfunding and U.S. Securites Regulation, “The Tennessee Journal of Business Law”, Vol. 13, s. 63-106.
 • Dziuba D.T. (2012), Rozwój systemów crowdfundingu – modele, oczekiwania i uwarunkowania [w:] B. Glinka, Hensel P. (red.), Problemy Zarządzania, vol. 10, nr 3 – Uwarunkowania zastosowań systemów informatycznych w gospodarce, Wydawnictwo Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski, Warszawa.
 • Dziuba D.T. (2015), Ekonomika crowdfundingu. Zarys problematyki badawczej, Difin, Warszawa.
 • Gałuszka P., Bystrov V. (2013), Development of Crowdfunding in Poland from the Perspectives of Law and Economics, “Polish Yearbook of Law and Economics”, Vol. 3, s. 145-166.
 • Kirby E., Worner S. (2014), Crowd-funding: An Infant Industry Growing Fast, Staff Working Paper of the IOSCO Research Department, DWP3/2014.
 • Komisja Europejska (2017), Crowdfunding. Reshaping the Crowd’s Engagement in Culture, https://europa.eu/capacity4dev/crowdfunding/documents/new-report-crowdfunding-reshaping-crowds-engagement-culture (dostęp: 13.04.2019).
 • Makowski B.F., Giełzak M. (2015), Crowdfunding, zrealizuj swój pomysł ze wsparciem cyfrowego tłumu, Wydawnictwo Helion, Gliwice.
 • Schmidt P. (2014), Instytucja kultury w dobie ubóstwa [w:] J. Blicharz, L. Klat-Wertelecka, E. Rutkowska-Tomaszewska (red.), Ubóstwo w Polsce, Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, seria: e-Monografie, nr 46, Wrocław, s. 183-194.
 • Steinberg S., DeMaria R. (2012), The Crowdfunding Bible: How to Raise Money for any Startup, Video Game, or Project, http://www.crowdfundingguides.com/The%20Crowdfunding%20Bible.pdf (dostęp: 13.04.2019).
 • Surowiecki J. (2010), Mądrość tłumu: większość ma rację w ekonomii, biznesie i polityce, Onepress, Gliwice.
 • UKIE (2012), UKIE Crowd Funding Report: A Proposal to Facilitate Crowd Funding in the UK.
 • Urząd Statystyczny w Krakowie (2016a), Finanse w kulturze w latach 2007-2015, https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/kultura-turystyka-sport/kultura/finansekultury-w-latach-2007-2015,7,1.html (dostęp: 13.04.2019).
 • Urząd Statystyczny w Krakowie (2016b), Kultura w 2016 roku, https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/kultura-turystyka-sport/kultura/kultura-w-2016-roku,2,14.html (dostęp: 13.04.2019).
 • Vargas Y.B. (2011), Crowdfunding Realities – An Explorative Study Into Crowdfunding and Motivations of Crowdfunding Platform Owners, Investors andEntrepreneurs, http://www.academia.edu/3635074/Crowdfunding_Realities_-_An_explorative_study_into_Crowdfunding_and_Motivations_of_Crowdfunding_Platform_Owners_Investors_and_Entrepreneurs (dostęp: 13.04.2019).
 • [www 1] http://www.crowdmade.pl/bibliaaudio
 • [www 2] http://www.crowdmade.pl/bibliaaudio2
 • [www 3] http://www.fundujesz.pl/
 • [www 4] http://www.indiegogo.com/
 • [www 5] http://www.kickstarter.com/
 • [www 6] http://www.kickstarter.com/projects/559914737/the-veronica-mars-movieproject
 • [www 7] http://www.louvre.fr/en/individual-donors
 • [www 8] http://www.mamstartup.pl/crowdfunding/11023/przewodnik-po-polskichplatformach-crowdfundingowych-ktora-wybrac-dla-swojego-projektu
 • [www 9] http://www.megazin.megatotal.pl/
 • [www 10] http://www.news.bbc.co.uk/2/hi/entertainment/1325340.stm
 • [www 11] http://www.odpalprojekt.pl/
 • [www 12] http://www.patronite.pl/
 • [www 13] http://www.polakpotrafi.pl/
 • [www 14] https://polakpotrafi.pl/projekt/Lowcy-miodu
 • [www 15] http://www.polakpotrafi.pl/projekt/pomnik
 • [www 16] http://www.wethecrowd.pl/przewodnik-platformy-crowdfunding/
 • [www 17] http://www.wspieram.to/
 • [www 18] http://www.wspieram.to/magicofy
 • [www 19] http://www.wspieramkulture.pl/
 • [www 20] http://www.wspolnyprojekt.pl
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-7562740c-624a-47d9-9f1d-3b0fe8aaf5a8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.