Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 302 | 67-75

Article title

Zaangażowanie konsumentów w wirtualizację handlu

Authors

Content

Title variants

EN
Customer engagement in virtualisation of commerce - a case study

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Ostatnie dwudziestolecie przyniosło istotne zmiany w handlu detalicznym za sprawą postępującej wirtualizacji życia społeczno-gospodarczego. Jednym z najważniejszych współkreatorów zmian jest konsument bezpośrednio zaangażowany w przebieg procesów handlowych w przedsiębiorstwie. Celem artykułu jest przedstawienie zjawiska zaangażowania konsumentów w wirtualizację handlu, które przejawia się m.in. w koncepcji masowej kastomizacji czy crowdsoursingu. W części poznawczej opisano koncepcję i istotę zaangażowania konsumentów w proces wirtualizacji handlu. W części badawczej przedstawiono przykład przedsiębiorstwa wykorzystującego zaangażowanie konsumentów do wytyczania kierunków przyjmowanych rozwiązań w handlu elektronicznym, które stają się przesłanką do budowy przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa na rynku.
EN
The last decade has brought remarkable changes in retail trade resulting from progressing virtualisation of socio-economic life. A customer who is directly engaged in the course of commercial processes observed in an enterprise is one of the most important co-creators of the changes in question. The article aims at presenting customers engagement in virtualisation of commerce that is manifested, inter alia, in the concept of mass customisation or crowdsourcing. In the cognitive part, the concept and nature of customers engagement in the process of virtualisation of commerce was described. In the research part, the case studies analysis were carried out. The case studies focused on an enterprises, that employed customer engagement to direct adopted e-commerce solutions in order to obtain competitive advantage on the market.

Year

Volume

302

Pages

67-75

Physical description

Contributors

author
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Ekonomii. Katedra Rynku i Konsumpcji

References

 • Brodie R.J. i in. (2013), Consumer Engagement in a Virtual Brand Community: An Exploratory Analysis, "Journal of Business Research", No. 66(1), s. 105-114.
 • Chaffey D. (2016), Digital Business i E-commerce management. Strategia. Realizacja. Praktyka, PWE, Warszawa.
 • Dudziak A. i in. (2014), Masowa kastomizacja: odpowiedź na potrzeby rynku, "Logistyka", nr 6, s. 48-54.
 • Grabowska M., Michalcewicz-Kaniowska M., Zajdel M. (2015), Działania crowdsourcingowe jako innowacyjna metoda wykorzystania wiedzy tłumu, "Marketing i Rynek", nr 10, s. 131-138.
 • Jaciow M., Wolny R. (2011), Polski e-konsument. Typologia, zachowania, Helion, Gliwice.
 • Kalakota R., Whinston A.B. (1997), Electronic Commerce: A Manager's Guide, Addison- Wesley Professional.
 • Maciejewski G. (2012), Konsument w strategii współczesnego przedsiębiorstwa, "Konsumpcja i rozwój", nr 2, s. 37-46.
 • Maciejewski G. (2014), Zachowania konsumentów w dobie postmodernizmu, "Marketing i Rynek", nr 8, s. 1129-1135.
 • Mahobia H., Dubey R.K.D., Jain T.K. (2016), A Study on Factors Influencing Consumer Engagement in Retail, "International Journal of Research in IT and Management", No. 6(2), s. 139-147.
 • Mazurek G. (2011), Wirtualne środowisko i jego potencjał, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", nr 22, s. 246-253.
 • Mazurek G. (2012), Wykorzystanie crowdsourcingu w sieciowym kreowaniu wartości, "Handel Wewnętrzny", nr 5-6, s. 364-369.
 • Mitręga M., Witczak O. (2012), Prosumpcja jako przejaw przedsiębiorczości konsumenckiej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, nr 97, Przedsiębiorczość szansą rozwoju regionu, t. 1. Polityka wsparcia i kreowania przedsiębiorczości, s. 431-444.
 • Rupik K. (2015), Zastosowanie koncepcji Customer Engagement w branży odzieżowej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, nr 41, t. 1, Rola podmiotów rynkowych w kształtowaniu wizerunku organizacji i postrzeganiu wartości marki, s. 141-154.
 • Szymkowiak A. (2014), E-kastomizacja produktów - wykorzystanie narzędzi online w e-commerce, "Marketing i Rynek", nr 8, s. 933-938.
 • Toffler A. (1997), Trzecia fala, PIW, Warszawa.
 • Wolny R. (2015), Zachowania prosumentów na rynku e-usług [w:] M. Pańkowska (red.), Uwarunkowania technologiczno-społeczne i modele prosumpcji systemów informatycznych zarządzania, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, s. 27-44.
 • Wolny R. (2016), From e-consumer to e-prosumer - Changes in Behaviour of e-services' Purchasers, "Acta Scientiarum Polonorum - Oeconomia", No. 15(1), s. 145-152.
 • Vivek S.D. (2009), A Scale of Consumer Engagement, doctoral dissertation, The University of Alabama, Alabama.
 • Vivek S.D., Beatty S.E., Morgan R.M. (2012), Customer Engagement: Exploring Customer Relationships beyond Purchase, "Journal of Marketing Theory and Practice", No. 20(2), s. 122-146.
 • Zembik M. (2014a), Social Media as a Source of Knowledge for Customers and Enterprises, "Online Journal of Applied Knowledge Management", No. 2(2), s. 132-148.
 • Zembik M. (2014b), Crowdsourcing - kreowanie innowacyjności przedsiębiorstw [w:] W. Chmielarz, J. Kisielnicki, T. Parys (red.), Informatyka & Przyszłość, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, s. 220-229.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-75f6e874-5213-4da1-9ae2-89e3113d4409
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.