PL EN


2015 | 24 | 4 | 123-138
Article title

Miłosierdzie jako termin teologiczny mercy as a theological term

Authors
Content
Title variants
Mercy as a theological term
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The author of this article analyses different meanings of the term “mercy”. He begins with the ancient use of the word by pagan philosophers. This is the background for the analysis of the term “mercy” in the Old and New Testament. The biblical sources lead to the definition of dogmatic foundations of the Divine Mercy and demonstrate ethical and moral aspects of human mercy. A social dimension of mercy is closely connected with the latter one. The author also deals with other dimensions of mercy, such as: pastoral, liturgical, psychological and juridical ones. He also discusses the meaning of mercy in spirituality and Christian art.
Year
Volume
24
Issue
4
Pages
123-138
Physical description
Contributors
References
 • Andrade C.G., Boskie atrybuty w świetle nauki o Trójcy Świętej, tłum. G. Ostrowski, w: Bóg bogaty w miłosierdzie, (Kolekcja Communio, 15), red. L. Balter, S. Dusza, A. Piętka, Poznań: Pallottinum 2003, 23–43.
 • Balter L., Kościół jako sakrament Bożego Miłosierdzia, w: Bóg bogaty w miłosierdzie, (Kolekcja Communio, 15), red. L. Balter, S. Dusza, A. Piętka, Poznań: Pallottinum 2003, 151–173.
 • Bernyś M., Miłosierdzie jako przymiot Boga, w: Bóg bogaty w miłosierdzie, (Kolekcja Communio, 15), red. L. Balter, S. Dusza, A. Piętka, Poznań: Pallottinum 2003, 44–58.
 • Broer I., Barmherzigkeit. I. Biblisch, w: Lexikon für Theologie und Kirche, t. 2, Freiburg im Breisgau 2006.
 • Bux N., Miłosierne działanie Trójcy Świętej w sakramentach, tłum. L. Balter, w: Bóg bogaty w miłosierdzie, (Kolekcja Communio, 15), red. L. Balter, S. Dusza, A. Piętka, Poznań: Pallottinum 2003, 190–201.
 • Drzyżdżyk S., Haberka S., Nadzieja czy apokatastaza? Refleksje nad eschatologią Wacława Hryniewicza, Polonia Sacra 14 (2010), nr 26 (70), 127–143.
 • Elsässer A., Barmherzigkeit. III. Theologisch-ethisch, w: Lexikon für Theologie und Kirche, t. 2, Freiburg im Breisgau 2006.
 • Ferdek B., Miłosierdzie, w: Leksykon duchowości katolickiej, pod red. M. Chmielewskiego, Lublin–Kraków: Wydawnictwo M 2002.
 • Fisichella B., Odpust a Boże miłosierdzie, tłum. M. Tryc-Ostrowska, w: Bóg bogaty w miłosierdzie, (Kolekcja Communio, 15), red. L. Balter, S. Dusza, A. Piętka, Poznań: Pallottinum 2003, 243–253.
 • Forycki R., Czas i czasy miłosierdzia, w: Bóg bogaty w miłosierdzie, (Kolekcja Communio, 15), red. L. Balter, S. Dusza, A. Piętka, Poznań: Pallottinum 2003, 331–341.
 • Frank K.S., Barmherzigkeit. V. Ordensgenossenschaften, VI. Ikonographisch w: Lexikon für Theologie und Kirche, t. 2, Freiburg im Breisgau 2006. Greniuk F., Czynić miłosierdzie drugim, w: Miłosierdzie w postawie ludzkiej, (Homo Meditans, 5), red. W. Słomka, Lublin: TN KUL 1989, 53–64.
 • Hałas S., Biblijne słownictwo miłości i miłosierdzia na zderzeniu kultur, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II 2011.
 • Homerski J., Miłosierdzie w księgach Starego Testamentu, w: Miłosierdzie w postawie ludzkiej, (Homo Meditans, 5), red. W. Słomka, Lublin: TN KUL 1989, 11–26.
 • Kowalczyk S., Konsekwencja zanegowania miłości i miłosierdzia w postawie ludzkiej, w: Miłosierdzie w postawie ludzkiej, (Homo Meditans, 5), red. W. Słomka, Lublin: TN KUL 1989, 231–247.
 • Krucina J., Komentarz do encykliki Jana Pawła II „Dives in misericordia”, w: Encyklika Ojca Świętego Jana Pawła II o Bożym Miłosierdziu „Dives in misericordia”, Wrocław: TUM 1996.
 • Kucza G., Ostateczne wydarzenia człowieka a Boże Miłosierdzie, w: Bóg bogaty w miłosierdzie, (Kolekcja Communio, 15), red. L. Balter, S. Dusza, A. Piętka, Poznań: Pallottinum 2003, 342–356.
 • Machniak J., Doświadczenie Boga w tajemnicy Jego miłosierdzia u bł. Siostry Faustyny Kowalskiej, Kraków: Wydawnictwo PAT 1998.
 • Miazek J., Bóg Miłosierdzia w modlitwach Mszału Rzymskiego, w: Miłosierdzie w postawie ludzkiej, (Homo Meditans, 5), red. W. Słomka, Lublin: TN KUL 1989, 113–128.
 • Mojek S., Miłosierdzie Boże w sprawowaniu sakramentu pojednania, w: Miłosierdzie w postawie ludzkiej, (Homo Meditans, 5), red. W. Słomka, Lublin: TN KUL 1989, 129–134.
 • Nossol A., Personalistyczno-humanistyczny aspekt w doznawaniu i świadczeniu miłosierdzia, w: Miłosierdzie w postawie ludzkiej, (Homo Meditans, 5), red. W. Słomka, Lublin: TN KUL 1989, 45–52.
 • Płużek Z., Miłosierdzie w postawie ludzkiej w interpretacji psychologicznej, w: Miłosierdzie w postawie ludzkiej, (Homo Meditans, 5), red. W. Słomka, Lublin: TN KUL 1989, 249–254.
 • Salmann E., Barmherzigkeit. II. Systematisch-theologisch, w: Lexikon für Theologie und Kirche, t. 2, Freiburg im Breisgau 2006.
 • Scheeben M.J., Handbuch der Katholischen Dogmatik, t. 4, Freiburg 1948.
 • Schüller T., Barmherzigkeit. IV. Kirchenrechtich, w: Lexikon für Theologie und Kirche, t. 2, Freiburg im Breisgau 2006.
 • Schweicher C., Barmherzigkeit, Werke der, w: Lexikon der christlichen Ikonographie, t. 1, Freiburg im Breisgau 1994.
 • Seremak W., Miłosierdzie Boże a nowa ewangelizacja. Znaki czasu, Lublin: RW KUL 2001.
 • Servais J., Spowiedź sakramentem Ojca Miłosierdzia. Profetyczna intuicja Adrienne von Speyr, tłum. M. Tryc-Ostrowska, w: Bóg bogaty w miłosierdzie, (Kolekcja Communio, 15), red. L. Balter, S. Dusza, A. Piętka, Poznań: Pallottinum 2003, 208–221.
 • Skawroń J., Noc ducha i dezintegracja pozytywna, Kraków: Wydawnictwo Karmelitów Bosych 2007.
 • Słomka W., Miłosierdzie Boże, w: Leksykon duchowości katolickiej, pod red. M. Chmielewskiego, Lublin–Kraków: Wydawnictwo M 2002.
 • Słomkowski A., Miłosierdzie Boże we Wcieleniu i Odkupieniu, w: Ewangelia Miłosierdzia, red. W. Granat, Poznań: Księgarnia św. Wojciecha 1970, 49–112.
 • Tischner J., Drogi i bezdroża miłosierdzia, Kraków: Wydawnictwo AA 1999.
 • Ukleja R., Miłosierdzie Boże z pokolenia na pokolenie, Wrocław: Arka 1997.
 • Upton J., Mercy, w: The new dictionary of Catholic spirituality, Collegeville 1993.
 • Warchoł P., Miłosierny Bóg i miłosierny człowiek. Teologiczna interpretacja miłosierdzia w nauczaniu
 • Jana Pawła II, Wrocław: Franciszkańskie Wydawnictwo św. Antoniego 2007.
 • Witko A., Obraz Bożego Miłosierdzia, Kraków: Wydawnictwo WAM 2004.
 • Wójtowicz M.M., Miłosierdzie w postawie błogosławionego brata Alberta, w: Miłosierdzie w postawie ludzkiej, (Homo Meditans, 5), red. W. Słomka, Lublin: TN KUL 1989, 217–230.
 • Zabielski J., Wydobywanie dobra. Teologia chrześcijańskiego miłosierdzia, Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku 2006.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-76bfecd3-9ecf-4a7f-bc31-40a891e94892
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.