PL EN


2018 | 358 | 202-211
Article title

VAT a działalność publicznych uczelnii wyższych

Content
Title variants
EN
VAT in the context of the activity of public universities
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem opracowania jest identyfikacja zasadniczych problemów związanych ze stosowaniem przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku VAT w związku z prowadzeniem przez uczelnie publiczne nieodpłatnej ustawowej działalności edukacyjnej oraz pozostałej działalności o charakterze gospodarczym, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii odliczania podatku naliczonego. W artykule zastosowano metodę studiów literaturowych oraz analizę regulacji prawnych i orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
EN
The purpose of the study is to identify the essential problems connected with the interpretation and applying of the VAT law in connection with of statutory educational activity by universities and other economic activities, with particular emphasis on the issue of deduction of input tax. The method used consists in literature studies and an analysis of legal provisions and case law by the Court of Justice of the European Union.
Year
Volume
358
Pages
202-211
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Finansów i Ubezpieczeń. Katedra Finansów Publicznych
References
 • Bird R.M., Gengron P. (2005), VAT Revisited – A New Look At the Value Tax in Developing and Transitional Countries, International Tax program, University of Toronto.
 • Broszura (2016) informacyjna MF z 17.02.2016 r. Zasady odliczania podatku od towarów i usług przez podatników prowadzących działalność o charakterze mieszanym, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych od 1 stycznia 2016 r., www.mf.gov.pl.
 • Brzeziński B. (2004), Europejski Trybunał Sprawiedliwości a krajowe sądownictwo podatkowe, „Forum Doradców Podatkowych”, nr 2.
 • Dyrektywa (2006) 2006/112/WE Rady z 28.11.2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej, Dz. Urz. UE L 347, s. 1, ze zm.
 • Famulska T. (2007), Teoretyczne i praktyczne aspekty funkcjonowania podatku od wartości dodanej, Wydawnictwo AE, Katowice.
 • Famulska T., Rogowska-Rajda B. (2015), VAT a działalność jednostek samorządu terytorialnego – wybrane problemy, „Prace Naukowe UE we Wrocławiu”, nr 404, Wydawnictwo UE, Wrocław.
 • Mucha M. (2014), Podatek VAT jako istotny element zarządzania finansami szkoły wyższej [w:] J. Blicharz, A. Chrisidu-Budni, A. Sus (red.), Zarządzanie szkołą wyższą, Wydawnictwo UE, Wrocław.
 • Postanowienie (2014) TSUE z 20.03.2014 r. w sprawie C-72/13, Gmina Wrocław.
 • Rogowska-Rajda B. (2016), Pojazdy samochodowe w działalności gospodarczej w aspekcie VAT, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe UE w Katowicach”, nr 294.
 • Rogowska-Rajda B., Tratkiewicz T. (2015), Nieodpłatne świadczenie usług w podatku VAT w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości, „Europejski Przegląd Sądowy” nr 11.
 • Rogowska-Rajda B., Tratkiewicz T. (2017), Generalne zasady wstępnego odliczania podatku naliczonego VAT przez jednostki samorządu terytorialnego w świetle przepisów unijnych i implementujących je polskich regulacji, „Finanse Komunalne”, nr 7-8.
 • Rogowska-Rajda B., Tratkiewicz T. (2018a), Prawo do odliczenia VAT w świetle orzecznictwa TSUE, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Rogowska-Rajda B., Tratkiewicz T. (2018b), Zasady korygowania odliczenia wstępnego w VAT przez jednostki samorządu terytorialnego w świetle przepisów unijnych i implementujących je polskich regulacji, „Finanse Komunalne”, nr 1-2.
 • Rozporządzenie (2015) Ministra Finansów z 17.12.2015 r. w sprawie sposobu określenia zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej w przypadku niektórych podatników, Dz. U. poz. 2193.
 • Skwierczyńska E. (2017), Ustalenie i korygowanie prewskaźnika przez uczelnię publiczną, „Finanse publiczne”, luty, http://www.finansepubliczne.pl/numery/luty-2017/ustalenie-i-korygowanie-prewskaznika-przez-uczelnie-publiczna.html (dostęp: 6.05.2018).
 • Ustawa (2004) z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług, Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, ze zm.
 • Ustawa (2005) z 27.07.2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym, Dz. U. z 2017 r., poz. 2183, ze zm.
 • Ustawa (2009) z 27.08.2009 r. o finansach publicznych, Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, ze zm.
 • Ustawa (2010) z 30.04.2010 r. o zasadach finansowania nauki, Dz. U. z 2018 r., poz. 87.
 • Wyrok (1985) TSUE z 11.07.1985 r. w sprawie C-107/84, Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Federalnej Niemiec.
 • Wyrok (2000a) TSUE z 12.09.2000 r. w sprawie C-260/98, Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Greckiej.
 • Wyrok (2000b) TSUE z 12.09.2000 r. w sprawie C-276/97, Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Francuskiej.
 • Wyrok (2000c) TSUE z 14.12.2000 r. w sprawie C-446/98, Fazenda Pública.
 • Wyrok (2006) TSUE z 8.06.2006 r. w sprawie C-430/04, Feuerbestattungsverein Halle eV.
 • Wyrok (2010) TSUE z 25.03.2010 r. w sprawie C-79/09, Komisja Europejska przeciwko Królestwu Niderlandów.
 • [www1] http://uczelnie-wojskowe.mon.gov.pl/ (dostęp: 6.05.2018).
 • [www2] www.gov.pl/zdrowie (dostęp: 6.05.2018).
 • [www3] www.nauka.gov.pl (dostęp: 6.05.2018).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-76c6e9fd-7681-4b9f-bef7-ce489d97e29a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.