Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 260 | 18-26

Article title

Własność w poglądach przedstawicieli socjalizmu utopijnego

Content

Title variants

EN
The opinions of representatives of the utopian socialism on property

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Jednym z filarów liberalnego porządku ekonomiczno-społecznego jest dominacja własności prywatnej, przy czym liberałowie zwracają uwagę na wyjątkową rolę kapitału w procesie produkcji (w procesie pomnażania rzeczy/ bogactwa). Jednak do problemu własności prywatnej (w tym własności środków produkcji) nie można podchodzić w sposób bezkrytyczny (idealistyczny), bowiem rodzi ona zarówno pozytywne, jak i negatywne następstwa w sensie ekonomiczno-społecznym. Liberałowie, podkreślając pozytywne skutki płynące z własności prywatnej, minimalizowali jej negatywne następstwa. Odmienne stanowisko prezentowali przedstawiciele socjalizmu utopijnego. Skupiali oni swą uwagę przede wszystkim na negatywnych następstwach własności prywatnej i dlatego opowiadali się nie tylko za jej upowszechnieniem/ uspołecznieniem (ograniczeniem prawa prywatnej własności środków produkcji), ale także za alternatywnymi koncepcjami porządku społeczno-ekonomicznego.
EN
The representatives of utopian socialism rejected capitalistic production relations which were based on the private property of means of production and came out in favour of an unrealistic vision of socialist production system on multiple ownership. According to the utopian socialists communication of private property will contribute to the elimination of social conflicts including the conflict between the world of work and the world of capital on one hand, and to the classless society building based on equality and justice on the other one.

Year

Volume

260

Pages

18-26

Physical description

Contributors

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Ekonomii

References

  • Heilbroner R.L. (1993), Wielcy ekonomiści. Czasy, życie, idee, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
  • Lipiński E. (1968), Historia powszechnej myśli ekonomicznej do roku 1870, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  • Owen R. (1948), Wybór pism, Książka i Wiedza, Warszawa.
  • Saint-Simon H. (1968), Pisma wybrane, t. 1 i 2, Książka i Wiedza, Warszawa.
  • Salami H. (2010), Europa XIX wieku. Historia kulturowa, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
  • Spychalski G.B. (1999), Zarys historii myśli ekonomicznej, WN PWN, Warszawa-Łódź.
  • Stankiewicz W. (2002), Historia myśli ekonomicznej, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-76c7383d-1d74-46b0-9959-c0cc32abdbef
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.