PL EN


2017 | 325 | 177-186
Article title

Wybrane symulacje wyceny aktywów na przykładzie spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

Content
Title variants
EN
Selected asset pricing simulations on the basis of stocks quoted on the Warsaw Stock Exchange
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule przedstawiono wyniki symulacji wyceny aktywów na przykładzie akcji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Stopy zwrotu i składowe ryzyka systematycznego są szacowane za pomocą trójczynnikowego modelu Famy i Frencha oraz zagregowanego modelu wyceny stanowiącego modyfikacje klasycznego modelu Famy i Frencha. Model zagregowany, jako aplikacja ICAPM, bazuje na zmiennej stanu, która została zdefiniowana jako struktura przeszłych wyników finansowych w relacji do wartości spółki. Zastosowanie analogicznych warunków brzegowych pozwoliło na ocenę efektywności informacyjnej obu badanych aplikacji ICAPM. Uzyskane wyniki badań wskazują na większe możliwości wykorzystania modelu zagregowanego w praktyce.
EN
This article presents the simulation results of asset pricing on the basis of stocks quoted on the Warsaw Stock Exchanges. The returns and components of systematic risk are estimated using the proposed ICAPM application as well as the three factor Fama-French model. The employed pricing application is a modification of the classic Fama-French model, and defines a state variable that is the structure of past financial results in relation to company value. The use of analogous boundary conditions made it possible to assess the efficiency of information of both examined procedures. The results of research indicate greater possibilities of using the proposed ICAPM application in practice.
Year
Volume
325
Pages
177-186
Physical description
Contributors
 • Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Wydział Zarządzania. Katedra Ekonomii, Finansów i Zarządzania Środowiskiem
References
 • Balvers R.J. (2001), Foundations of Asset Pricing, West Virginia University.
 • Carhart M.M. (1995), Survivor Bias and Persistence in Mutual Fund Performance, Thesis (PhD), Graduate School of Business, University of Chicago.
 • Cochrane J. (2001), Asset Pricing, Princeton University Press, Princeton, New Jersey.
 • Czapkiewicz A., Wójtowicz T. (2014), The Four-Factor Asset Pricing Model on the Polish Stock Market, “Economic Research-Ekonomska Istraživanja”, Vol. 27, No. 1, s. 771-783.
 • Fama E.F., French K.R. (1993), Common Risk Factors in the Returns on Stock and Bonds, “Journal of Financial Economics”, Vol. 33, No. 1, s. 3-56.
 • Fama E.F., French K.R. (1995), Size and Book-to-Market Factors in Earnings and Returns, “Journal of Finance”, Vol. 50, No. 1, s. 131-155.
 • Kowerski M. (2008), Trójczynnikowy model Famy i Frencha dla Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, „Przegląd Statystyczny”, t. 55, nr 4, s. 131-148.
 • Merton R.C. (1973), An Intertemporal Capital Asset Pricing Model, “Econometrica”, Vol. 41, No. 5, s. 867-888.
 • Shanken J. (1985), Multivariate Tests of the Zero-Beta CAPM, “Journal of Financial Economics”, No. 14, s. 327-348.
 • Urbański S. (2011), Modelowanie równowagi na rynku kapitałowym – weryfikacja empiryczna na przykładzie akcji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, Uniwersytet Ekonomiczny, Katowice.
 • Urbański S. (2012a), Model CAPM w świetle spekulacji na polskim rynku akcji, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, nr 106, s. 263-272.
 • Urbański S. (2012b), Multifactor Explanations of Returns on the Warsaw Stock Exchange in Light of the ICAPM, “Economic Systems”, Vol. 36, No. 4, s. 552-570.
 • Waszczuk A. (2013), A Risk-based Explanation of Return Patterns − Evidence from the Polish Stock Market, “Emerging Markets Review”, No. 15, s. 186-210.
 • Zaremba A. (2014), Cross-sectional Asset Pricing Models for the Polish Market, Working Paper, retrieved from: http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2396884.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-775f1f60-78ee-4e14-9bb0-962166573479
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.