PL EN


2016 | 253 | 22-32
Article title

Kształtowanie wyniku finansowego przedsiębiorstwa a oszustwa finansowe

Content
Title variants
EN
Shaping a company financial results versus financial fraud
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Przedsiębiorstwa w toku prowadzenia działalności gospodarczej mogą zgodnie z zasadami prawa stosować pewne prawa wyboru. Jedno z nich dotyczy sposobu ustalania wyniku finansowego. Jednak niejednokrotnie prawa te są nadinterpretowane. Wówczas jednostki wykorzystując pewne instrumenty polityki bilansowej działają w granicach prawa lub nawet opuszczają się jego łamania. Celem artykułu jest przedstawienie możliwości kształtowania wyniku finansowego, niekiedy w sposób wykraczający poza normy etyczne.
EN
Each company in the conduct of his business try to maximize profit. Carrying on business is required to keep books in accordance the law. The government, however, leaves some businesses the right to choose, which make it possible effects on the accounting for financial result. Units in pursuing economic cycle or profit and business continuity, lawful conduct policy amount, or cross the border of the legality of their actions and allow the manipulation of financial data. This limit can be extremely often difficult to determine because it is based on the incalculable value of such as morality or ethics. The aim of the article is to introduce the related of financial results and present potential risks and consequences for business accounting fraud.
Year
Volume
253
Pages
22-32
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Finansów i Ubezpieczeń, Katedra Rachunkowości Międzynarodowej
References
 • Elliott B. & Elliott J. (2000), Financial Accounting and Reporting, Financial Times – Prentice Hall, Harlow – London – New York.
 • Emerling I. (2014), Creative Accounting versus the Financial Result of an Enterprise, “Human and Social Sciences at the Common Conference”, Vol. 2, No. 1.
 • Guy D.M. (2002), Guide to International Standards on Auditing and Related Services 2003, Practitioners Publishing, Texas.
 • Kaczmarek M. (2008), Polityka bilansowa jako narzędzie rachunkowości, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • Kamiński R. (2003), Polityka bilansowa a ocena działalności przedsiębiorstwa, Ars boni et aequi, Poznań.
 • Kutera M., Hołda A., Surdykowska S. (2006), Oszustwa księgowe: teoria i praktyka, Difin, Warszawa.
 • Parker R. (1995), Financial reporting in the United Kongdom and Australia [w:] red. C. Nobes i R. Parker, Comparative International Accounting, Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey.
 • Płóciennik-Napierała J. (2006), Rachunkowość w praktyce przedsiębiorstw usługowych, Difin, Warszawa.
 • Pope P.F. (2010), Bridging the Gap Between Accounting and Finance, “The British Accounting Review”, Vol. 42.
 • Sawicki K. (2002), Polityka bilansowa i analiza finansowa, Nowoczesne metody zarządzania przedsiębiorstwem, „Ekspert” Wydawnictwo i Doradztwo, Wrocław.
 • Sawicki K., red. (2009), Wykorzystanie polityki bilansowej i analizy finansowej w zarządzaniu przedsiębiorstwem, „Ekspert” Wydawnictwo i Doradztwo, Wrocław.
 • Schneider K. (2007), Błędy i oszustwa w dokumentach finansowo-księgowych, PWE, Warszawa.
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U. z 2013 r. poz. 330 ze zm.
 • Walińska E. (2007), Międzynarodowe Standardy Rachunkowości, ogólne zasady pomiaru I prezentacji pozycji bilansu I rachunku wyników, Wyd. III uaktualnione, WoltersKluwer, Kraków.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-777dbd86-ebea-4595-922a-072ba2f2cebe
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.