PL EN


2016 | 291 | 127-138
Article title

Regionalne zróżnicowanie innowacyjności sektora usług w Polsce

Authors
Content
Title variants
EN
Spatial diversity of innovation in the service sector in Poland
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule podjęto rozważania dotyczące istoty i specyfiki innowacji w sektorze usług, ze szczególnym uwzględnieniem regionalnych różnic w poziomie ich rozwoju. Celem artykułu jest przedstawienie przestrzennego zróżnicowania innowacyjności sektora usług w Polsce. Realizacji tak sformułowanego celu podporządkowano rozważania w następujących obszarach: 1) istoty i rodzajów innowacji; 2) nakładów na innowacje w sektorze usług; 3) wniosków i rekomendacji dla rozwoju innowacji w tym sektorze.
EN
The article undertakes discussions concerning the nature and specifics of innovation in the service sector, with special attention to regional differences in the level of their development. The aim of this article is to present the spatial diversity of innovation in the service sector. To achieve this aim the following issues were considered: 1) the nature and types of innovation; 2) expenditure on innovation activities in the service sector; 3) conclusions and recommendations for the development of innovation in this sector.
Year
Volume
291
Pages
127-138
Physical description
Contributors
author
  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Ekonomii. Katedra Analiz i Prognozowania Rynku Pracy
References
  • Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w sektorze usług w latach 2001-2003 (2003), GUS, Warszawa.
  • Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2006-2009 (2010), GUS, Warszawa.
  • Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2008-2010 (2011), GUS, Warszawa.
  • Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2010-2012 (2013), GUS, Warszawa.
  • Hertog P. den (2000), Knowledge-Intensive Business Services as Co-producers of Innovation, "International Journal of Innovation Management", Vol. 4, No 4.
  • Oslo Manual, Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data (2005), OECD, Eurostat, Paris.
  • Skórska A. (2012), Wiedzochłonne usługi biznesowe w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej, UE, Katowice.
  • [www 1] http://stat.gov.pl (dostęp: 12.06.2014).
  • [www 2] http://ec.europa.eu/enterprise/initiatives/esic/scoreboard/esis-database/index_ en.htm (dostęp: 25.06.2014).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-7791d6f4-85df-46bf-9af2-f3988b55a8b8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.