PL EN


2012 | 1(47) | 102-121
Article title

Bezpartyjność w powolnym odwrocie. Analiza rozpowszechnienia bezpartyjności w wyborach lokalnych w Polsce w latach 2002–2010

Content
Title variants
EN
Non-partisanship in gradual retreat. An analysis of the prevalence of non-partisanship in local elections in Poland 2002–2010
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Artykuł dotyczy kwestii udziału kandydatów bezpartyjnych w lokalnych wyborach samorządowych w Polsce po 2002 roku. Analiza rozpowszechnienia bezpartyjności dostarcza również informacji o poziomie upartyjnienia polityki lokalnej. W artykule przeanalizowane zostały wyniki wyborów samorządowych: z 2002 r., 2006 r. i 2010 r. Do opisu fenomenu bezpartyjności zostały użyte różne wskaźniki, pokazujące sukcesy bezpartyjnych kandydatów w gminach różnej wielkości, przewagę konkurencyjną bezpartyjnych wójtów, burmistrzów i prezydentów, siłę ich politycznego zaplecza w radach miast, a także dysproporcje poparcia wyborczego między nimi a ich komitetami wyborczymi. Badania pokazują, że choć udział bezpartyjnych polityków we władzach lokalnych jest ciągle wysoki, to jednak od 2002 r. powoli spada.
EN
The subject of the paper is the participation of non-partisan candidates in local elections in Poland after 2002. The analysis of the prevalence of non-partisanship provides information on the political parties’ performance at the local level. The paper presents analyses of electoral data from the local elections held in 2002, 2006, and 2010. We have used various indicators of non-partisanship which demonstrate the performance of non-partisans in municipalities of different size, the domination of non-partisan mayors over other candidates, the strength of their clubs in councils, and the disproportions of political support between them and their committees. The results of the research show that although the share of non-partisans in local authorities is still very high, it has been gradually decreasing since 2002.
Contributors
References
 • Aars J., Ringkjob H.-E., 2005, "Party politicization reversed? Non-partisan alternatives in Norwegian local politics", Scandinavian Political Studies, t. 28, nr 2, s. 161-181.
 • Bartkowski J., 2003, "Samorząd terytorialny", w: J. Wiatr, J. Raciborski, J. Bartkowski, B. Frątczak-Rudnicka, J. Kilias, Demokracja polska 1989-2003, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Biezen I. van, Mair P., Poguntke T., 2012, "Going, going... gone? The decline of party membership in contemporary Europe", European Journal of Political Research, t. 51, nrl.s. 24-56.
 • Bochel H., Denver D., 2008, "Minor parties and independents in times of change: Scottish Local Elections 1974 to 2007", Local Government Studies, t. 34, nr 5, s. 577-593.
 • Boogers M., Voerman G., 2010, "Independent local political parties in the Netherlands", Local Government Studies, t. 36, nr 1, s. 75-90.
 • Copus C., 2006, Leading the Localities: Executive Mayors in English Local Governance, Manchester: Manchester University Press.
 • Dudzińska A., 2008, "Non-party lists in local election in Poland", w: M. Reiser, E. Holt- mann (red.), Farewell to the Party Model? Independent Local Lists in East and West European Countries, Wiesbaden: VS Verlag fur Sozialwissenschaften.
 • Fallend F., Ignits G., Swianiewicz P., 2006, "Divided loyalties? Mayors between party representation and local community interests", w: H. Back, H. Heinelt, A. Magnier (red.), The European Mayor: Political Leaders in the Changing Context of Local Democracy, Wiesbaden: VS Verlag fur Sozialwissenschaften.
 • Gendźwiłł A., 2010a, "Bezpartyjni prezydenci miast i ich znaczenie dla lokalnej polityki", Studia Regionalne i Lokalne, nr 2(40), s. 99-119.
 • Gendźwiłł A., 2010b, "O partyjności i bezpartyjności demokracji lokalnej", Studia Polityczne, nr 26, s. 7-27.
 • Grabowska M., Szawiel T., 2000, Korzenie demokracji. Partie polityczne w środowisku lokalnym, Warszawa: ISP PAN.
 • Hunter F., 1963, Community Power Structure, New York: Anchor Books.
 • Kostka W., 2008, Instytucjonalizacja partii politycznych w społecznościach miejskich, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Kurczewski J., 2004, "Udział organizacji pozarządowych we władzy samorządowej", w: P. Gliński, B. Lewenstein, A. Siciński (red.), Samoorganizacja społeczeństwa polskiego: III sektor i wspólnoty lokalne w jednoczącej się Europie, Warszawa: Instytut Filozofii i Socjologii PAN.
 • Kurczewski J. (red.), 2007, Lokalne wzory kultury politycznej, Warszawa: Wydawnictwo Trio.
 • Laumann E., Pappi F.U., 1973, "New directions in the study of community elites", American Sociological Review, t. 38, nr 2, s. 212-230.
 • Laumann E., Marsden P., Galaskiewicz J., 1978, "Community-elite influence structures: Extension of a network approach", American Journal of Sociology, t. 83, nr 3, s. 594-631.
 • Pappi F.U., 1984, "Boundary specification and structural models of elite systems: Social circles revisited", Social Networks, nr 6, s. 79-95.
 • Reiser M., Holtmann E. (red.), 2008, Farewell to the Party Model? Independent Local Lists in East and West European Countries, Wiesbaden: VS Verlag fur Sozialwissenschaften.
 • Regulski J., 2005, Samorządna Polska, Warszawa: Rosner i Wspólnicy.
 • Rutkowski P., 2008, "Klientelizm w perspektywie wyborów samorządowych - studium miasta średniej wielkości. Hipoteza klientelistyczna jako próba wyjaśnienia 'fenomenu reelekcji'", w: J. Raciborski (red.), Studia nad wyborami. Polska 2005-2006, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Swianiewicz P., 2006, "Co zmieniły wybory?", Wspólnota, nr 49(795), s. 14-17.
 • Swianiewicz P., 2010, "Bezpartyjni radni w samorządach gminnych", Samorząd Terytorialny, nr 11, s. 18-43.
 • Swianiewicz P., Mielczarek A., 2005, "Parties and political culture in Central and Eastern European local governments", w: G. Soós, V. Zentai (red.), Faces of Local Democracy. Comparative Papers from Central and Eastern Europe, Budapest: Open Society Institute.
 • Śmigielska J., 2004, Teatr władzy lokalnej, Warszawa: Wydawnictwo Trio.
 • Weeks L., 2009, "We don't like (to) party: A typology of Independents in Irish political life 1922-2007", Irish Political Studies, t. 24, nr 1, s. 1-27.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-78df0742-066c-415b-affd-6481b35d62fd
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.