PL EN


2016 | 271 | 43-54
Article title

Innowacyjność organizacji jako determinanta współkształtująca obraz współczesnej gospodarki globalnej

Content
Title variants
EN
Organisational innovativeness as a determinant co-shaping the image of contemporary global economy
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł obejmuje wybrane zagadnienia związane z innowacyjnością organizacji, którą należy traktować jako zmienną wpływającą na kreowanie obrazu współczesnej gospodarki światowej. Nieustanne rozszerzanie rynków zbytu, poszukiwanie odpowiednich kooperantów i pośredników w obrocie towarowym sprawia, że organizacje stają się aktywnymi uczestnikami zmian i przeobrażeń w globalnym środowisku biznesowym. Innowacyjność przedsiębiorstw to zasadnicze wyzwanie, któremu muszą sprostać przedsiębiorcy dążący do zajęcia uprzywilejowanego miejsca w architekturze reprezentowanej działalności biznesowej i obszarze terytorialnym. Projektowanie i rozwój innowacji są procesami, w realizację których winny być zaangażowane różne podmioty rynkowe – interesariusze, zarówno ze środowisk lokalnych, regionalnych czy krajowych, jak i ponadnarodowych, w szczególności w sytuacji dynamicznie postępującej globalizacji gospodarki świata.
EN
The key objective of this article is to look at organisational innovativeness as a determinant that co-creates the image and identity of the global (including supranational, national or regional) economy. This objective is served by each of the paper’s components that present the characteristics of the global economy by placing within its structures intelligent organisation – the generator of innovative and creative changes for the territorial environment represented, and selected statistical data concerning the diagnosis of the level of innovative activity of EU companies in the context of rapidly progressing processes of transformation of the structure of individual spatial units. This article exploits selected literature and secondary Eurostat data within the content of the available secondary studies.
Year
Volume
271
Pages
43-54
Physical description
Contributors
 • Politechnika Łódzka. Wydział Organizacji i Zarządzania. Katedra Systemów Zarządzania i Innowacji
References
 • Bratnicki M. (2002), Przedsiębiorczość i przedsiębiorcy współczesnych organizacji, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 • Drucker P.F. (1992), Innowacje i przedsiębiorczość - praktyka i zasady. Podręcznik OECD, Paris.
 • Grudzewski W.M., Hejduk I.K. (2010), Kreowanie w przedsiębiorstwie organizacji inteligentnej [w:] W.M. Grudzewski i I.K. Hejduk (red.), Przedsiębiorstwo przyszłości, Difin, Warszawa.
 • Hejduk I.K. (2003), W drodze do przyszłości [w]: Przedsiębiorstwo przyszłości. Nowe paradygmaty zarządzania europejskiego, I.K. Hejduk (red.), Wydawnictwo Instytutu Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "ORGMASZ", Warszawa.
 • Kaczmarek B. (2013), Tworzenie organizacji inteligentnej jako nowej wartości firmy [w:] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 64/1.
 • Krupski R. (2005), Elastyczność organizacji [w:] R. Krupski (red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem w turbulentnym otoczeniu, PWE, Warszawa.
 • Malara Z. (2013), Przedsiębiorstwo w globalnej gospodarce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Mikuła B. (2008), Kultura organizacji inteligentnej [w:] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, nr 765.
 • Penc J. (2000), Menedżer w uczącej się organizacji, Wydawnictwo Menadżer, Łódź.
 • Romanowska M. (2001), Kształtowanie wartości firmy w oparciu o kapitał intelektualny [w:] R. Borowiecki i M. Romanowska (red.), Systemy informacji strategicznej. Wywiad gospodarczy a konkurencyjność przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa.
 • Ziębicki B. (2000), Zasady tworzenia i funkcjonowania organizacji inteligentnych [w:] A. Potocki (red.), Współczesne tendencje w zarządzaniu. Teoria i praktyka, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie, Chrzanów.
 • Zimniewicz K. (2003), Współczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa.
 • [www 1] https://www.polskapomoc.gov.pl/Informacja,Ministra,Spraw,Zagranicznych,nt., polityki,zagranicznej,RP,w,2011,r.,1115.html (dostęp: 08.07.2015).
 • [www 2] http://www.parp.gov.pl/files/74/75/76/479/22512.pdf (dostęp: 09.07.2015).
 • [www 3] http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/science_technology_innovation/ introduction.php/Innovation_statistics (dostęp: 09.07.2015).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-78f07e67-f195-41de-be06-8230e9317999
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.