PL EN


2016 | 297 | 176-187
Article title

Porównanie metod estymacji parametru w klasie wybranych dwuwymiarowych kopuli archimedesowych

Authors
Content
Title variants
EN
The comparison of parameter estimation methods in the class of some two-dimensional archimedean copulas
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest porównanie dokładności estymacji parametru kopuli za pomocą kanonicznej metody największej wiarygodności, metody kalibracji, metody estymacji przedziałowej i metody minimalnej odległości. Analiza polegała na komputerowej symulacji 250-elementowych prób z rozkładu o funkcji łączącej Claytona, Gumbela, Yagera i Farlie-Gumbel-Morgensterna dla 20 losowo wybranych parametrów tych kopuli. Kryterium porównania metod stanowiło obciążenie i błąd średniokwadratowy estymatorów.
EN
The aim of the paper is to compare the accuracy of copula parameter estimation methods: canonical maximum likelihood method, method of calibration using Kendall’s [Tau], interval estimation method and minimum distance method. The analysis was based on computer simulations of samples (every sample consisted of 250 elements) generated from distributions described by Clayton, Gumbel, Yager and Farlie-Gumbel- -Morgenstern copulas and 20 randomly selected parameters for them. The methods were compared by the measures: bias and mean squared error of the estimator.
Year
Volume
297
Pages
176-187
Physical description
Contributors
  • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Instytut Ekonometrii
References
  • Cherubini U., Luciano E., Vecchiato W. (2004), Copula Method in Finance, John Wiley and Sons, Chichester.
  • Doman R. (2011), Zastosowania kopuli w modelowaniu dynamiki zależności na rynkach finansowych, Wydawnictwo Uniwersystetu Ekonomicznego, Poznań.
  • Heilpern S. (2007), Funkcje łączące, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, Wrocław.
  • Mendes B., de Melo E., Nelsen R. (2007), Robust Fits for Copula Models, Communications in Statistics − Simulation and Computation, s. 997-1017.
  • Nelsen R.B. (2006), An Introduction to Copulas, Springer, New York.
  • Tsukahara H. (2005), Semiparametric Estimation in Copula Models, “The Canadian Journal of Statistics”, s. 357-375.
  • Weiss G.N.F. (2010), Copula Parameter Estimation: Numerical Considerations and Implications for Risk Management, “The Journal of Risk”, s. 17-53.
  • Wolfowitz J. (1953), Estimation by the Minimum Distance Method, “Annals of the Institute of Statistical Mathematics”, Vol. 5, s. 9-23.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-7928a9dc-c893-45a0-b8d3-c1fadc9aee35
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.