PL EN


2017 | 1 | 33-42
Article title

PARENTYFIKACJA W RODZINIE W DOŚWIADCZENIACH MŁODYCH DOROSŁYCH

Content
Title variants
EN
Parentification in the family. From the experience of young adults
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Rodzina stanowiąca naturalne środowisko wychowawcze dla mło- dego pokolenia, nie zawsze prawidłowo wywiązuje się z ról i zadań wychowawczych. Zdarzenia losowe, dysfunkcje powodują, iż role te zostają odwrócone, tj. dzieci przejmują zadania dorosłych. Określa się to terminem parentyfikacja. Celem podjętych badań było poznanie przeżywanych w okresie dzieciństwa doświadczeń związanych z parentyfikacją z perspektywy młodych dorosłych. Zostały one przeprowadzone wśród studentów Uniwersytetu Opolskiego, a wzięło w nich udział 300 osób. Respondenci doświadczający inwersji ról w rodzinach stają się silniejsi, odpowiedzialni, zaradni, zdobywają przydatne w życiu umiejętności. Przez całe życie nadmiernie poświęcają się innym, nie myśląc o zaspokojeniu własnych potrzeb. Problematyka ta powinna stać się dla pedagogów i andragogów obszarem zainteresowań naukowych, bowiem może niejednokrotnie wpływać na przystosowanie i funkcjonowanie jednostki w dorosłym życiu.
EN
The family, which constitutes a natural rearing environment for each new generation, does not always play the roles or execute tasks set to it in a proper way. Chance events or dysfunctions cause the roles to be reversed, that is it is children who take over the tasks designed for adults. This is referred to using the term parentification. The aim of the studies was to find out about the experience connected with parentification, which the young go through in their childhoods, from the perspective of young adults. The studies were conducted among students of Opole University and covered 300 subjects who took part in them. The respondents, who have experienced or were experiencing the inversion of roles in their families, have become stronger, more responsible and resourceful, as well as have gained new skills which are useful in life. For the major part of their lives such individuals excessively devote themselves to others, without thinking about satisfying their own needs. Thus, this is a problem area, which should be of scholarly interest to pedagogues and adult educators (andragogues), since parentification can exert a considerable influence on the individuals’ adjustment to and functioning in their adult lives in the future.
Year
Volume
1
Pages
33-42
Physical description
Contributors
  • Instytut Nauk Pedagogicznych Katedra Edukacji ustawicznej, Uniwersytet Opolski
  • Instytut Nauk Pedagogicznych Zakład Pedagogiki Resocjalizacyjnej, Uniwersytet Opolski
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-7960ceb4-1042-4ecd-b1ff-3f35aad366e9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.