PL EN


2016 | 290 | 117-126
Article title

Działania władz miast akademickich w zakresie absorpcji studentów w kontekście przemian demograficznych w Polsce

Content
Title variants
EN
The possibility in absorption student of self-government of academic city in the context of demographic changes in Poland
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Z początkiem roku akademickiego 2006/2007 w Polsce następuje proces zmniejszającej się liczby studentów. Zmiany te mogą być nie tylko dotkliwe dla całego systemu szkolnictwa wyższego, ale mogą być również istotnie odczuwalne w poszczególnych miastach akademickich, dla których studenci stanowią znaczący potencjał rozwojowy. W tym kontekście w artykule skoncentrowano się na zaprezentowaniu działań promocyjnych władz miast wojewódzkich pełniących funkcję ośrodków akademickich mających na celu zachęcenie potencjalnych studentów do podejmowania w nich kształcenia na poziomie wyższym.
EN
From the beginning of October 2006 there is decreasing number of tertiary students in Poland. These changes can not only be noticeable for the entire higher education system, but can be significantly felt for academic cities, for which students can be a potential for development. In this context, the article focuses on the presentation of promotional activities used by the academic cities to encourage young people to take up higher education.
Year
Volume
290
Pages
117-126
Physical description
Contributors
 • Politechnika Opolska. Wydział Ekonomii i Zarządzania. Katedra Polityki Regionalnej
References
 • Adamczyk J. (2011), Promocja jako narzędzie kreowania wizerunku miasta na przykładzie Rzeszowa [w:] Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Wybrane aspekty marketingu terytorialnego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego", nr 663, "Ekonomiczne Problemy Usług", nr 75.
 • Antonowicz D., Gorlewski B. (2011), Demograficzne tsunami. Raport Instytutu Sokratesa na temat wpływu zmian demograficznych na szkolnictwo wyższe do 2020 roku, Instytut Rozwoju Kapitału Intelektualnego im. Sokratesa, Warszawa.
 • Czeladko R., Zalesiński Ł. (2009), Jak wykraść studentów Warszawie, "Rzeczpospolita" z dnia 25.05.2009 r.
 • Duda W., Kukla D. (2011), Rodzice jako podstawowa determinanta wyborów edukacyjno- zawodowych dzieci, "Doradca Zawodowy", nr 1(14).
 • Gębarowski M. (2012), Oferta miasta akademickiego a oczekiwania studentów (na przykładzie Rzeszowa oraz studentów Politechniki Rzeszowskiej), "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego", nr 709, "Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu", nr 23.
 • Herbst M. (2009), Tworzenie i absorpcja kapitału ludzkiego w polskich miastach akademickich w kontekście realizacji Narodowej Strategii Spójności. Raport, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 • Jończy R., Rokita-Poskart D., Tanas M. (2013), Exodus absolwentów szkół średnich województwa opolskiego do dużych ośrodków regionalnych kraju oraz za granicę, Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Opole.
 • Latuch M. (1959), Wpływ migracji wewnętrznych na proces reprodukcji ludności, "Biuletyn IGS", nr 1.
 • Latuch M. (1985), Demografia społeczno-ekonomiczna, PWE, Warszawa.
 • Miasta w liczbach 2009 (2011), GUS, Warszawa.
 • Miasta w liczbach 2010 (2012), GUS, Warszawa.
 • Miasta w liczbach 2011 (2013), GUS, Warszawa.
 • Miasta w liczbach 2012 (2014), GUS, Warszawa.
 • Paszkowska-Rogacz A., red. (2008), Moje dziecko wybiera karierę zawodową, Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania, Łódź.
 • Szkolnictwo wyższe w Polsce 2013 (2013), Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa.
 • Szromnik A. (2010), Marketing terytorialny jako atrybut rynkowej orientacji miast oraz regionów [w:] A. Grzegorczyk, A. Kochaniec (red.), Kreowanie wizerunku miast, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa.
 • Ulasiński C., Szymańska J., Bieńkowska D., red. (2010), Trajektorie migracyjne województwa podkarpackiego, Centrum Doradztwa Strategicznego, Kraków.
 • Wieczorek G. (2005), Rola rodziców w procesie przygotowania dziecka do wyboru zawodu [w:] S. Czarnecka, R. Majer, M. Mirowska (red.), Rodzina w lokalnym systemie pomocy społecznej, Ośrodek Kształcenia Służb Publicznych i Socjalnych, Częstochowa.
 • [www 1] www.dzienniklodzki.pl (dostęp: 23.12.2014).
 • [www 2] www.goldenline.pl (dostęp: 3.01.2015).
 • [www 3] www.gospodarkasląska.pl (dostęp: 22.12.2014).
 • [www 4] www.katowice.pl (dostęp: 29.12.2014).
 • [www 5] www.krakow.gazeta.pl (dostęp: 29.12.2014).
 • [www 6] www.marketing-news.pl (dostęp: 29.12.2014).
 • [www 7] www.nowymarketing.pl (dostęp: 3.01.2015).
 • [www 8] www.opcom.pl (dostęp: 5.01.2015).
 • [www 9 ] www.perspektywy.pl (dostęp: 3.01.2015).
 • [www 10] www.poznan.pl (dostęp: 29.12.2014).
 • [www 11] www.poznanprzyciaga.pl (dostęp: 29.12.2014).
 • www 12] www.rekreacja.wroc.pl (dostęp: 22.12.2014).
 • [www 13] www.rzeszow.pl (dostęp: 3.01.2015).
 • [www 14] www.student.lublin.eu (dostęp: 29.12.2014).
 • [www 15] www.studiujwkatowicach.pl (dostęp: 29.12.2014).
 • [www 16] www.szczecin.eu/akademicki_szczecin (dostęp: 3.01.2015).
 • [www 17] www.terazwroclaw.pl (dostęp: 3.01.2014).
 • [www 18] www.um.lublin.pl (dostęp: 29.12.2014).
 • [www 19] www.wiadomosci.onet.pl (dostęp: 15.01.2015).
 • [www 20] www.wzielonej.pl (dostęp: 3.01.2015).
 • [www 21] youtube.pl (dostęp: 3.01.2015).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-79df2ccd-df6b-4809-a5a4-62ea2996e748
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.