PL EN


2016 | 278 | 95-102
Article title

Eksploracja struktur grafowych jako koncepcja wspierania kreatywności

Authors
Content
Title variants
EN
Graph exploration as a concept for creativity support
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule poruszono kwestię konieczności komputerowego wspierania kreatywności. Wspieranie to ma na celu poprawę poziomu innowacyjności przedsiębiorstw, a w końcowym efekcie – podniesienie poziomu konkurencyjności gospodarki w ujęciu ogólnokrajowym. Jako koncepcję wspierania kreatywności i innowacyjności zaproponowano eksplorację struktur grafowych. Wskazano również w jakich kontekstach funkcjonowania organizacji można wykorzystać wyniki przeprowadzonej eksploracji.
EN
The article deals with the need for computer support of creative attitudes and creativity. The aim of supporting organizational creativity is improving the competitiveness of enterprises, which lead to improving the competitiveness of entire national economy. As the concept for supporting of creative attitudes and innovations, the graph exploration approach is proposed. There is also indicated in which context of organizations the results of performed analysis could be used.
Year
Volume
278
Pages
95-102
Physical description
Contributors
author
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Ekonomii. Katedra Informatyki Ekonomicznej
References
 • Bastian M., Heymann S., Jacomy M. (2016), Gephi: An Open Source Software for Exploring and Manipulating Networks, gephi.org/publications/gephi-bastian-feb09.pdf (dostęp: 18.03.2016).
 • Cormen T., Leiserson Ch., Rivest R. (2000), Wprowadzenie do algorytmów, WNT, Warszawa.
 • Easley D., Kleinberg J. (2010), Networks, Crowds, and Markets: Reasoning about Highly Connected World, www.cs.cornell.edu/home/kleibner/networks-book/networksbook. pdf (dostęp: 7.03.2016).
 • Gen M., Cheng R., Lin L. (2008), Network Models and Optimization, Springer Verlag, London.
 • Jackson M. (2010), An Overview of Social Networks and Economic Applications, web.stanford.edu/~jacksonm/socialnetecon-chapter.pdf (dostęp: 22.02.2016).
 • Jakubczyc J., Owoc M. (2012), Idea wspomagania kreatywności decydenta za pomocą klasyfikacji kontekstowej, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 113, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
 • König M., Battiston S. (2009), From Graph Theory to Models of Economic Networks. A Tutorial [w:] A. Naimzada, S. Stefani, A. Torriero (eds.), Networks, Topology and Dynamics, Springer, Berlin-Heidelberg.
 • Scholz-Reiter B., Wirth F., Dashkovkiy S., Makuschewitz T., Schönlein M., Kosmykov M. (2011), Structure-Preserving Model Reduction of Large Scale Logistics Networks, "The European Physical Journal B", nr 84.
 • Schutt R., O'Neil C. (2015), Badanie danych. Raport z pierwszej linii działań, Helion, Gliwice.
 • Simoff S., Böhlen M., Mazeika A. (2008), Visual Data Mining: An Introduction and Overview [w:] S. Simoff, S. Böhlen, A. Mazeika (eds.), Visual Data Mining Theory, Techniques and Tools for Visual Analytics, Springer, Berlin-Heidelberg.
 • Wilson R. (2012), Wprowadzenie do teorii grafów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Wojciechowski J., Pieńkosz K. (2013), Grafy i sieci, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Wojtczuk-Turek A. (2012), "Ciemna strona" kreatywności w organizacji - perspektywa podmiotowa i grupowa, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 114, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
 • [www 1] strona internetowa biblioteki NetworkX, networkx.github.io (dostęp: 22.02.2016).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-7a7b2de5-ff9f-45b9-a5ca-2a995f9911ab
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.