PL EN


2016 | 262 | 80-95
Article title

Badania marketingowe wybranych elementów wyposażenia nowego produktu w cyklu innowacyjnym

Content
Title variants
EN
Marketing research of the selected new product equipment elements under innovation cycle
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Badania marketingowe znalazły zastosowanie we wszystkich etapach cyklu innowacyjnego nowego produktu. Dotyczy to także wyposażenia tego produktu, czyli ceny, opakowania i marki towarowej. W artykule opisane zostaną ogólnie badania opakowań i cen nowych produktów – ze szczególnym uwzględnieniem metod zbierania danych ze źródeł pierwotnych. Badania te są zwykle częścią składową badań nowych produktów, których dotyczą wspomniane ceny i opakowania. Wszystkie te analizy, prowadzone łącznie i we wzajemnej współpracy, stanowią jeden z istotnych aspektów podejścia holistycznego do innowacji produktowych. W dostępie do pierwotnych źródeł informacji coraz częściej wykorzystywana jest sieć internetowa.
EN
Marketing research may be applied at all stages of the innovation cycle of a new product. It may be also relevant to the equipment of this product, that is, price, package and brand name. The article generally describes the research of the price and package of a new product, especially the methods of data collection from primary sources. These kinds of research are usually involved in the research of a new product encompassing the above mentiond prices and packages. Such a research, if conducted simultaneously and in mutual cooperation, determines one of the essential aspects of the holistic approach to the innovation of product. The role of internet in accessing the primary sources of information is growing.
Year
Volume
262
Pages
80-95
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
References
 • Blamires C. (1997), Pricing research techniques: a review and a new approach, „Journal of the Market Research Society”, January.
 • Crimp M. (1990), The marketing research process, Prentice Hall International, London.
 • Hales C.F. (1999), Opakowanie jako instrument marketingu, PWE, Warszawa.
 • Hanlon D., Luery D. (2002), The role of pricing research in assessing the commercial potential of new drugs in development, „International Journal of Market Research”,Quarter 4.
 • Kaczmarczyk S. (2012), Badania cen nowych produktów [w:] G. Rosa, A. Smalec (red.), Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 710.
 • Kaczmarczyk S. (2014), Wstępne badania marketingowe w cyklu innowacyjnym nowego opakowania [w:] G. Rosa, A. Smalec (red.), Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 823.
 • Kaczmarczyk S. (2011), Wybrane aspekty organizacji marketingu w polskich przedsiębiorstwach, „Handel Wewnętrzny”, wrzesień-październik.
 • Marbeau Y. (1987), What value pricing research today?, „Journal of the Market Research Society”, April.
 • Moutinho L., Evans M. (1992), Applied marketing research, Addison – Wesley Publishers Ltd., Wokingham, England.
 • Orth U.R., Malkewitz K. (2008), Holistic package design and consumer brand impressions, „Journal of Marketing”, May.
 • Pawlak-Kołodziejska K., Schulz M. (2011), Badania marketingowe realizowane przez przedsiębiorstwa funkcjonujące na terenie Polski, „Handel Wewnętrzny”, wrzesień-październik.
 • Rutkowski I.P. (2007), Rozwój nowego produktu. Metody i uwarunkowania, PWE, Warszawa.
 • Simon H. (1996), Zarządzanie cenami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Sojkin B. (2012), Komercjalizacja produktu jako proces rynkowy [w:] B. Sojkin (red.), Komercjalizacja produktów żywnościowych, PWE, Warszawa.
 • Stewart B. (2009), Projektowanie opakowań, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Szymczak J., Ankiel-Homa M. (2007), Opakowanie jednostkowe w działaniach marketingowych przedsiębiorstw, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu,Poznań.
 • Trzmielak D.M. (2002), Kształtowanie nowego produktu przy wykorzystaniu analiz wielowymiarowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Waniowski P. (2005), Badanie cen [w:] K. Mazurek-Łopacińska (red.), Badania marketingowe. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Wójcik M. (2010), Opakowanie na półce – realne czy wirtualne? „Media & Marketing Polska”, 20-26 stycznia.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-7a7d8d43-10de-49ea-9f8c-0c9df0529bd1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.