PL EN


2016 | 298 | 100-114
Article title

Wykorzystanie punktowej metody oszacowania ryzyka operacyjnego w instytucjach finansowych

Content
Title variants
EN
The use of point method to assessment operational risk in financial institutions
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest przedstawienie możliwości wykorzystania metody punktowej do oceny ryzyka operacyjnego w instytucjach finansowych na przykładzie ryzyka wdrożenia nowego rozwiązania informatycznego. Punktowa metoda oceny ryzyka jest metodą uniwersalną, bowiem może być stosowana w działalności każdej jednostki, niezależnie od sektora czy branży. Efektem aplikacyjnym opracowania jest zaprezentowanie warunków stosowania tej metody, interpretacji wyników, narzędzi wspomagających analizę oraz efektów, jakie przynosi ona w zarządzaniu instytucją finansową.
EN
The operational risk and risk of losing information in the IT environment is a common phenomenon today and it may affect any financial institution. In recent years, various methods and methodologies of identifying risk factors and assessing risk effects have been developed, both through research and practice. The purpose of the present paper is to discuss the risk management process. It covers both the theoretical issues connected with the execution of this process and the practical aspects of its effective implementation in an financial institutions.
Year
Volume
298
Pages
100-114
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Wydział Zarządzania. Katedra Rachunkowości
References
 • Analysing IT Infrastructure Risk (2001), www.isaca.org.pl (dostęp: 10.12.2006).
 • Chong Y.Y., Brown E.M. (2001), Zarządzanie ryzykiem projektu, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Griffiths P. (2005), Risk-Based Auditing, Gover Publishing Company, UK, Fernham.
 • ISO/IEC TR 13335-3 (2003), Technika informatyczna – Wytyczne do zarządzania bezpieczeństwem systemów informatycznych, PKN, Warszawa.
 • Nahotko S. (2001), Ryzyko ekonomiczne w działalności gospodarczej, Oficyna Wydawnicza. Ośrodka Postępu Organizacyjnego Sp. z o.o., Bydgoszcz.
 • Reich A. (2004), Nowa Bazylejska Umowa Kapitałowa. Ryzyko Operacyjne, NBP-GINB, Warszawa.
 • Szczepankiewicz E.I. (2011a), Assessment and Communications of Risks for the Purposes of IT Resources Security Management [w:] J. Bizon-Górecka (red.), Ryzyko: Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie. Strategie zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie – komunikacja ryzyka, TNOIK, Bydgoszcz, s. 403-420.
 • Szczepankiewicz E.I. (2011b), Theoretical and Ppractical Aaspect of Rrisk Mmanagement in the Aarea of IT in an Oorganization [w:] Bezpieczeństwo w administracji i biznesie we współczesnym świecie, Wydawnictwo WSAiB w Gdyni, Gdynia, s. 392-404.
 • Szczepankiewicz E.I. (2012), Theoretical and Practical Aspects of Using Quantitative and Qualitative Risk Assessment Methods in IT Resources Management [w:] Theory of Management 6: The Selected Problems for the Development Support of Management Knowledge Base, University of Zilina, Zilina, Slovac Republic, s. 149-153.
 • Szczepankiewicz E.I., Dudek M. (2005), Szacowanie ryzyka w zarządzaniu i audycie – zagadnienia wstępne, „Monitor Rachunkowości i Finansów”, nr 9, s. 29-39.
 • Szczepankiewicz E.I., Dudek M. (2007), Oszacowanie ryzyka w środowisku informatycznym aplikacji biznesowych na potrzeby zarządzania i audytu [w:] Audyt wewnętrzny w 2007 roku, Zeszyty Naukowe, nr 475, Prace Katedry Rachunkowości Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 29, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin, s. 281-294.
 • Szczepankiewicz E.I., Szczepankiewicz P. (2006a), Analiza ryzyka w środowisku informatycznym rachunkowości. Część 1 – Zagadnienia wstępne, „Monitor Rachunkowości i Finansów”, nr 1.
 • Szczepankiewicz E.I., Szczepankiewicz P. (2006b), Analiza ryzyka w środowisku informatycznym rachunkowości. Część 2 – Wybrane strategie, metody i techniki, „Monitor Rachunkowości i Finansów”, nr 2, s. 29-36.
 • Szczepankiewicz E.I., Szczepankiewicz P. (2006c), Analiza ryzyka w środowisku informatycznym do celów zarządzania ryzykiem operacyjnym. Część 2 – Etap oszacowania ryzyka, „Monitor Rachunkowości i Finansów”, nr 7, s. 36-46.
 • Szczepankiewicz E.I., Szczepankiewicz P. (2006d), Analiza ryzyka w środowisku informatycznym do celów zarządzania ryzykiem operacyjnym. Część 3 – Strategie postępowania z ryzykiem operacyjnym, „Monitor Rachunkowości i Finansów”, nr 8.
 • Szczepankiewicz E.I., Szczepankiewicz P. (2006e), Zarządzanie ryzykiem informatycznym według międzynarodowych norm i standardów, „Monitor Rachunkowości i Finansów”, nr 11, s. 43-49.
 • Szymczak M. (red.) (1995), Słownik języka polskiego, t. III, PWN, Warszawa.
 • Tarczyński W., Mojsiewicz M. (2001), Zarządzanie ryzykiem, PWE, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-7ae146b5-5e07-427f-a4d6-511903fdfc57
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.