PL EN


2017 | 315 | 120-135
Article title

Znaczenie Internetu rzeczy w planowaniu przepływów produktów i informacji w łańcuchu dostaw

Authors
Content
Title variants
EN
Importance of the Internet of things in planning the flow of products and information in the supply chain
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W ciągu ostatnich kilku dekad pojawił się nowy model komunikacji w szeroko pojętym przemyśle. Gromadzenie, przetwarzanie oraz transfer danych pomiędzy m.in. budynkami, samochodami, centrami medycznymi, przedmiotami, urządzeniami, a także przedsiębiorstwami w łańcuchach dostaw został przeniesiony do świata wirtualnego, zwanego Internetem rzeczy (Internet of Things). Celem artykułu jest określenie, czy i w jaki sposób Internet rzeczy wpływa na organizację przepływów informacji i produktów w łańcuchu dostaw. Zależność pomiędzy łańcuchem dostaw a technologią IoT jest rozpatrywana w podziale na podmioty będące uczestnikami danego łańcucha dostaw oraz w kontekście organizacji przepływów produktów i informacji, która to decyduje o podziale na łańcuchy typu pull i push. Podstawą przeprowadzonych badań są studia przypadków.
EN
Over the past few decades, a new model of communication in the broadly understood industry has emerged. The collection, processing and transfer of data between, among others, buildings, vehicles, medical centres, objects, devices, and also companies in the supply chain has been moved to the virtual world, known as the Internet of Things. The aim of the article is to determine whether and how the Internet of Things affects the organization of flow of information and products in the supply chain. The relationship between the supply chain and the IoT technology is considered in the respect of the participants of the supply chain and in the context of the organization of the flow of products and information, which decides on the division into pull and push chains. The basis of the conducted research are case studies.
Year
Volume
315
Pages
120-135
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów. Katedra Logistyki
References
 • Ashton K. (2009), That “Internet of Things” Thing, “RFiD Journal”.
 • Atzori L., Iera A., Morabito G. (2010), The Internet of Things: A Survey, “Computer Networks”, No. 54(15), s. 2787-2805.
 • Berger R. (2014), Industry 4.0: A Driver of Innovation for Europe, http://www.huffingtonpost.co.uk/roland-berger/europe-innovation_b_5629983.html (dostęp: 23.01.2017).
 • Bose G.J., Rao A. (1998), Implementing JIT with MRP II Creates Hybrid Manufacturing Environment, “Industrial Engineering”, September/November, s. 49-53.
 • Brdulak H. (2016), Rola handlu internetowego w budowaniu nowego modelu biznesu w łańcuchach dostaw, materiały konferenyjne „Budowanie łańcuchów dostaw jutra”, 26-27.09.2016, publikacja na płycie CD.
 • Christopher M. (2016), Logistics and Supply Chain Management, Pearson, London, UK.
 • Industrie 4.0 / Internet of Things Vendor Benchmark (2016), Experton Group AG, Monachium Niemcy.
 • Kopetz H. (2011), Internet of Things [w:] H. Kopetz (ed.), Real-Time Systems. Design Principles for Distributed Embedded Applications, Springer.
 • Mason‐Jones R., Towill D.R. (1999), Using the Information Decoupling Point to Improve Supply Chain Performance, “The International Journal of Logistics Management”, Vol. 10, Iss. 2, s. 13-26.
 • Miltenburg G.J. (1990), Changing MRP’s Costing Procedures to Suit JIT, “Production and Inventory Management Journal”, Second Quarter, s. 77-83.
 • Naylor J.B., Naim M.M., Berry D. (1999), Leagility: Integrating the Lean and Agile Manufacturing Paradigms in the Total Supply Chain, “International Journal of Production Economics”, Vol. 62, s. 107-118.
 • Ptak C.A. (1991), MRP, MRP II, OPT, JIT, and CIM – Succession, Evaluation, or Necessary Combination, “Production and Inventory Management Journal”, Second Quarter, s. 7-11.
 • Razim J., Rahnejat H., Khan M.K. (1998), Use of Analytic Hierarchy Process Approach in Classification of Push, Pull and Hybrid Push-pull Systems for Production Planning, “International Journal of Operations and Productions Management”, Vol. 18, No. 11, s. 1134-115.
 • Skowronek C., Saryusz-Wolski Z. (2008), Logistyka w przedsiębiorstwie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Szozda N., Tubis A. (2011), Using Optimization Models to Determine the Inventory Level in the Production Process, “Theory and Applications of QuantitativeMethods” (Econometrics 31), Prace Naukowe UE nr 194, s. 164-177.
 • Szozda N., Świerczek A. (2016), Zarządzanie popytem na produkty w łancuchu dostaw, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Weber R.H., Weber R. (2010), Internet of Things. Legal Perspectives, Springer.
 • Xia F., Yang L.T., Wang L., Vinel A. (2012), Internet of Things. Editorial, “International Journal of Communication Systems”, Vol. 25, s. 1101-1102.
 • [www 1] Beacon, http://www.newsweek.pl/styl-zycia/beacon-co-to-takiego-i-do-czego-siego-uzywa,artykuly,364514,1.html (dostęp: 5.12.2016).
 • [www 2] Beacon w muzeum, https://www.youtube.com/watch?v=mAT26h5G-Fg (dostęp: 28.01.2017).
 • [www 3] Dandy Lab, http://www.esquire.pl/aktualnosci/167/dandy-lab-nowy-wymiarzakupow (dostęp: 23.01.2017).
 • [www 4] Home Plus, https://www.youtube.com/watch?v=TbEznWDvArY (dostęp: 23.01.2017).
 • [www 5] IoT Platform Infographics, http://www.intel.com/content/www/us/en/internetof-things/infographics/iot-platform-infographic.html (dostęp: 24.01.2017).
 • [www 6] Kopalnia Dundee w Kanadzie, http://blogs.cisco.com/digital/how-dundeeprecious-metals-is-reinventing-mining-with-internet-of-everything (dostęp: 2.12.2016).
 • [www 7] National Intelligence Council, Disruptive Civil Technologies – Six Technologies with Potential Impacts on US Interest Out to 2025, (2008), Conference Report CR 2008-07, https://www.dni.gov/index.php (dostęp: 28.01.2017).
 • [www 8] SAP, http://go.sap.com/greece/assetdetail/2015/01/4c02dfc2-107c-0010-82c7-eda71af511fa.html (dostęp: 04.12.2016).
 • [www 9] Topis, http://www.slideshare.net/blankqo/seoul-topis (dostęp: 25.11.2016).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-7afaf641-f84f-4cd2-92d4-ce6b905756f7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.