PL EN


Journal
2012 | 10 | 1(18) | 137-150
Article title

Potwór i przetwór. Ewangelia według Žižka

Authors
Title variants
EN
A MONSTER AND A TRANSFORMED. A GOSPEL ACCORDING TO ŽIŽEK
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Despite the fact that the starting point of the article is an attempt to analyse the views of Slavoj Žižek presented in his discussion with a theologian John Milbank in the book The Monstrosity of Christ (2009), the articles’ main goal is to analyse Žižek’s discoursive style, and the attempt to answer the question about his popularity in contemporary humanistic discourse. The analysis of the title’s metaphor The Monstrosity of Christ and the formulations of monstrosity from the author’s previous publications – The Sublime Object of Ideology, The Fragile Absolute and The Puppet and the Dwarf – leads to an attempt to analyse the Lectures on the Philosophy of Religion by G.W. Hegel. In that light Žižek’s statements seem to be a final product of a consequent “preparation of the Gospel” – not in Hegel’s terms as preparatio evangelica, but as discourse. This suggests the necessity to abandon the question of the “monstrosity of Christ” and direct the attention towards the “monstrous” structure of the texts written by the author of Revolution at the Gates. This attempt is made by means of description a as well as parody; hence the romantic comedy Notting Hill becomes a basic text of culture which brings us closer to the understanding of the features of Žižek’s style of discourse.
Contributors
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Filologiczny, pl. Sejmu Śląskiego 1, 40-032 Katowice, piotr.bogalecki@us.edu.pl
References
 • - G. Agamben, Profanacje, przeł. M. Kwaterko, Warszawa 2006.
 • - A. Bielik-Robson, Jak się filozofuje młotem (i sierpem), „Dziennik” 9.01.2007 (dodatek „Europa”), http://wiadomosci.dziennik.pl/wydarzenia/artykuly/197438,jak-sie-filozo-fuje-mlotem-i-sierpem.html [pobrano: 12.07.2011].
 • - J. D. Caputo [bez tytułu] dostępna pod adresem: http://ndpr.nd.edu/news/24179-the-monstrosity-of-christ-paradox-or-dialectic/ [pobrano: 12.07.2010].
 • - G. K. Chester-ton, Napoleon z Notting Hill, przeł. J. Łaszczowa, Warszawa 2009.
 • - G. K. Chesterton, Ortodoksja. Romanca o wierze, przeł. M. Sobolewska, Warszawa-Ząbki 2004.
 • - J. Conrad, Jądro ciemności, przeł. I. Socha, Kraków 2004.
 • - P. Dybel, Fantazmaty ideologii, [w:] S. Žižek, Wzniosły obiekt ideologii, tłum. J. Bator, P. Dybel, Wrocław 2001.
 • - M. Foucault, Szaleństwo, literatura, społeczeństwo, przeł. M. Kwietniewska, [w:] te-goż, Szaleństwo i literatura: powiedziane, napisane, Warszawa 1999.
 • - P. Graczyk, Co ma Žižek do Jezusa, [w:] Lacan, Žižek – rewolucja pod spodem, red. P. Czapliński, Poznań 2008.
 • - G.W. F. Hegel, Wykłady z filozofii religii, t. II, przeł. Ś. F. Nowicki, Warszawa 2007.
 • - A. Johnston, Žižek’s Ontology. A Transcendental Materialist Theory of Subjectivity, North-western University Press: Evanston 2008.
 • - R. Kearney, Strangers, Gods and Monsters (Ideas of Otherness), Routledge: London 2003.
 • - A. Kotsko, Žižek and Theology, T&T Clark: London–New York 2008.
 • - R. Koziołek, Jak działać teorią, „artPAPIER” 2009 nr 13, http://www.artpapier.com/ index.php?pid=2&cid=15&aid=2018 [pobrano: 12.07.2011].
 • - M.P. Markowski, Co mówi nic?, [w:] Lacan, Žižek..
 • - M. P. Markowski, Efekt inskrypcji. Jacques Derrida i literatura, Kraków 2003.
 • - M. Skrzypek, Filozofia Diderota, Warszawa 1996.
 • - S. Żeromski, Ludzie bezdomni: powieść, Warszawa 1989.
 • - S. Žižek, Dialectical clarity versus the Misty Conceit of Paradox, [w:] S. Žižek, J. Mil-bank, The Monstrosity of Christ. Paradox or Dialectic?, red. C. Davis, The MIT Press: Cam-bridge–Londyn 2009.
 • - S. Žižek, Jezus był leninistą. Rozmawiał Wojciech Orliński, „Duży Format” (dodatek do „GazetyWyborczej”)07.06.2009,http://www.wysokieobcasy.pl/wysokie-obcasy /1,53581,6684176,Slavoj_%C5%BDi%C5%BEek__Jezus_byl_leninista.html?as=2&start-sz=x [pobrano: 12.07.2011].
 • - S. Žižek, Kruchy absolut. Czyli dlaczego walczyć o chrześcijańskie dziedzictwo, przeł. M. Kropiwnicki, Warszawa 2009.
 • - S. Žižek, Kukła i karzeł. Perwersyjny rdzeń chrześcijaństwa, przeł. M. Kropiwnicki, Wrocław 2006.
 • - S. Žižek, Miłość dworska, czyli kobieta jako Rzecz, przeł. T. Zarębski, [w:] Žižek. Przewodnik.
 • - S. Žižek, The Fear of Four Words: A Modest Plea for the Hegelian Reading of Christianity, [w:] S. Žižek, J. Milbank, The Monstrosity of Christ.
 • - S. Žižek, The Indivisible Remainder , London – New York 1996).
 • - S. Žižek, Wzniosły obiekt ideologii, tłum. J. Bator, P. Dybel, Wrocław 2001.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-7b366171-abe6-4eb9-86fe-69adea5cb6f0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.