PL EN


2016 | 263 | 50-60
Article title

Percepcja funkcjonowania instytucji nieformalnych nadzoru korporacyjnego przez inwestorów mniejszościowych

Authors
Content
Title variants
EN
The minor shareholders perception of corporate governance informal institution functioning
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule podjęto próbę sformułowania cząstkowych wniosków na temat rzeczywistego znaczenia nieformalnych instytucji nadzoru właścicielskiego. Na gruncie literatury zdefiniowano omawiane instytucje i wykazano ich wpływ na rozwój przedsiębiorstw. W ramach badań empirycznych przeanalizowano dla wybranej próby przedsiębiorstw komentarze inwestorów z portalu finansowego, ze szczególnym uwzględnieniem tych, które oceniały działanie instytucji nieformalnych. Przedmiotowa tematyka była rzadko podnoszona w komentarzach. Nie zachodził też istotny związek pomiędzy rodzajem ocen a notowaniami akcji. Może to oznaczać, że percepcja funkcjonowania instytucji nieformalnych nadzoru przez inwestorów mniejszościowych w Polsce jest jeszcze ograniczona.
EN
The object of this article was to try to formulate partial conclusions about real significance of informal institutions of corporate governance. On the basis of literature mentioned institutions were defined and their effect on enterprises development was demonstrated. In the range of empirical studies, the investors commentaries from financial portal were analyzed, with special regard to these commentaries, which evaluated the activity of institutions. The subject matter was underused in discussions. There were no important connections between kind of evaluations and share pricing. It may indicate, that the minor shareholders perception of informal institutions functioning is limited yet in Poland.
Year
Volume
263
Pages
50-60
Physical description
Contributors
author
References
 • Chavance B. (2008), Formal and Informal Institutional Change: The Experience of Postsocialist Transformation, „The European Journal of Comparative Economics”,Vol. 5, No. 1.
 • Commons J.R. (1934), Institutional Economics, Macmillan, New York.
 • Fukuyama F. (1997), Zaufanie. Kapitał społeczny a droga do dobrobytu, WN PWN, Warszawa-Wrocław.
 • Hodgson G.M. (2009), Institutional Economics into the Twenty-First Century, „Studie Note di Economia”, Vol. 14, No. 1.
 • Hodgson G.M. (2003), The Hidden Persuaders: Institutions and Individuals in Economic Theory, „Cambridge Journal of Economics”, Vol. 27, No. 2.
 • Iwanek M., Wilkin J. (1998), Instytucje i instytucjonalizm w ekonomii, UW, Warszawa.
 • Koralewicz J., Ziółkowski M. (2003), Mentalność Polaków. Sposoby myślenia o polityce, gospodarce i życiu społecznym 1988-2000, Wydawnictwo Scholar, CollegiumCivitas Press, Warszawa.
 • Lissowska M. (2004), Instytucjonalne wymiary procesu transformacji w Polsce, SGH, Warszawa.
 • Musiał G. (2012), Wiodące idee w filozofii społecznej Friedricha Augusta von Hayeka, „Przegląd Filozoficzny – Nowa Seria”, nr 2(82)
 • North D.C. (1997), The Contribution of the New Institutional Economics to an Understanding of the Transition Problem, WIDER Annual Lecteurs 1, Helsinki.
 • Olszewska B. (2001), Współczesne uwarunkowania zarządzania strategicznego przedsiębiorstwem. Wybrane zagadnienia, AE we Wrocławiu, Wrocław.
 • Parto S. (2005), Economic Activity and Institutions: Taking Stock, „Journal of Economic Issues”, Vol. 39.
 • [www 1] www.msp.gov.pl (dostęp: 19.05.2015).
 • [www 2] http://www.bankier.pl/inwestowanie/profile (dostęp: 30.10.2014).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-7bc9bb15-d3ba-4bb7-a8a6-388082ea2592
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.