Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 326 | 75-88

Article title

Prozdrowotne zachowania konsumentów na światowym rynku żywieniowym

Authors

Content

Title variants

EN
The pro-healthy behaviors of consumer on global food market

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Współcześnie naukowcy podkreślają związek pomiędzy spożywaną żywnością a stanem zdrowia jednostek. Rośnie także świadomość żywieniowa konsumentów, a ich wybory żywieniowe są skoncentrowane na zdrowiu. Niniejszy artykuł o charakterze przeglądowym miał na celu omówienie prozdrowotnych zachowań konsumentów i czynników je kształtujących na podstawie wtórnych źródeł informacji. W toku analiz ustalono, że konsumenci wybierają różne sposoby postępowania w celu osiągnięcia dobrego stanu zdrowia. Jedni decydują się na wybrany model żywieniowy, inni nabywają żywność organiczną lub funkcjonalną, wierząc, że zawarte w nich składniki odżywcze mogą być odpowiednią alternatywą dla leków farmaceutycznych. Zauważono także istotne różnice w nastawieniu i zachowaniu w stosunku do żywności prozdrowotnej pomiędzy przedstawicielami różnych pokoleń.
EN
Nowadays, scientists put emphasize on link between kind of food which human consumes and his health condition. We observe the increasing of consumers’ nutritional awareness. Therefore their food choices are focused on health. The aim of this article is to identify the pro-healthy behaviors of consumers and their determinants based on secondary sources of information published over the period of 2001-2015. Across the studies covered by this paper it was found that consumers choose a diffrent ways to achieve good health. Some of them decide to be on diet, other just purchase organic or functional food, believing that they contain nutrients, which may be an appropriate alternative to pharmaceutical drugs. Significant differences in attitudes and behaviors towards healthy foods between representatives of different generations were also noted.

Year

Volume

326

Pages

75-88

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Zarządzania. Katedra Badań Konsumpcji

References

 • Aschemann-Witzel J., Niebuhr Aagaard E.M. (2014), Elaborating on the Attitude-Behaviour Gap Regarding Organic Products: Young Danish Consumers and in-Store Food Choice, “International Journal of Consumer Studies”, Vol. 38, Iss. 5, s. 550-559.
 • Belous M. (2013), Functional Foods – a New Opportunity for Food Industry, “Scientific Works. Series C. Veterinary Medicine”, Vol. LIX(3).
 • Brecic R., Gorton M., Barjolle D. (2012), Understanding Variations in the Consumption of Functional Foods Evidence from Croatia, “British Food Journal”, Vol. 116, No. 4, s. 662-675.
 • Ciepielewska M. (2015), Rolnictwo ekologiczne i GMO szansą dla rozwoju polskiej gospodarki? Korzyści i zagrożenia, „Gospodarka w Teorii i Praktyce”, vol. 37, nr 4, s. 5-20.
 • Denisowski A. (2012), Rolnictwo ekologiczne, Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Barzkowice.
 • Dixon J.M., Hinde S.J., Banwell C.L. (2006), Obesity, Convenience and “Phood”, “British Food Journal”, Vol. 108, No. 8, s. 634-645.
 • Doyon M., Labrecque J. (2008), Functional Foods: A Conceptual Definition, “British Food Journal”, Vol. 110, Iss. 11, s. 1134-1149.
 • Dzielska A., Kołoło H., Mazur J. (2008), Zachowania zdrowotne młodzieży związane z odżywianiem w kontekście czynników społeczno-ekonomicznych – kierunek zmian w latach 2002-2006, „Problemy Higieny i Epidemiologii”, t. 89(2), s. 222-229.
 • Escher I., Petrykowska J. (2014), Zachowania młodych polskich konsumentów na rynku żywności ekologicznej, „Zeszyty Naukowe US. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu”, nr 36, s. 23-37.
 • Goetzke B.I., Spiller A. (2014), Health-Improving Lifestyles of Organic and Functional Food Consumers, “British Food Journal”, Vol. 116, No. 3, s. 510-526.
 • Green L., Costello L., Dare J. (2010), Veganism, Health Expectancy, and the Communication of Sustainability, “Australian Journal of Communication”, Vol. 37(3), s. 51-72.
 • Goryńska-Goldmann E., Ratajczak P. (2010), Świadomość żywieniowa a zachowania żywieniowe konsumentów, “Journal of Agribusiness and Rural Development”, Vol. 4(18), s. 41-48.
 • Gutkowska K., Ozimek I. (2005), Wybrane aspekty zachowań konsumentów na rynku żywności, SGGW, Warszawa.
 • Korthals M. (2002), The Struggle over Functional Foods: Justice and the Social Meaning of Functional Foods, “Journal of Agricultural and Environmental Ethics”, Vol. 15(3), ABI/INFORM Collection, s. 315-324.
 • Koziołkiewicz M. (2009), Koncepcje nutrigenomiki, „Biotechnologia”, nr 4(87), s. 9-34.
 • Larue B., West G., Gendron C., Lambert R. (2004), Consumer Response to Functional Foods Produced by Conventional, Organic, or Genetic Manipulation, “Agribusiness”, Vol. 20, s. 155-166.
 • Maddock S., Hill B. (2016), Bagels and Doughnuts… Round Food for Every Mood Food Advertising Discourses, “British Food Journal”, Vol. 118, Iss. 2, s. 327-342.
 • Milner J.A. (2002), Functional Foods and Health: A US Perspective, “British Journal of Nutrition”, Vol. 88, s. 151-158.
 • Muhammad S., Fathelrahman E., Ullah Tasbih Ullah R. (2015), Factors Affecting Consumers’ Willingness to Pay for Certified Organic Food Products in United Arab Emirates, “Journal of Food Distribution Research Food Distribution Research Society”, Vol. 46, Iss. 1, s. 37-40.
 • Nowicki G., Ślusarska B. (2011), Determinanty społeczno-demograficzne wartościowania zdrowia wśród pracujących osób dorosłych, „Hygeia Public Health”, t. 46(2), s. 280-285.
 • Olsen S.O. (2003), Understanding the Relationship between Age and Seafood Consumption: The Mediating Role of Attitude, Health Involvement and Convenience, “Food Quality and Preference”, Vol. 14, No. 3, s. 199-209.
 • Patrzałek W. (2015), Zmiany nawyków żywieniowych w zachowaniach dekonsumpcyjnych, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu”, nr 38(865), s. 47-56.
 • Paul B.D. (2014), From Slow Food to Slow Tourism, “Annals of the University of Oradea, Economic Science Series” December, Vol. 23, Iss. 2, s. 137-144.
 • Piekut M. (2009), Zróżnicowanie konsumpcji w biednych i bogatych gospodarstwach domowych w Polsce, „Zeszyty Naukowe SGGW: Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej”, nr 73, s. 106-123.
 • Pieszka M., Pietras M. (2010), Nowe kierunki w badaniach żywieniowych – nutrogenomika, „Roczniki Naukowe Zootechniki”, T. 37, z. 2, s. 83-103.
 • Ponczek D., Olszowy I. (2012), Styl życia młodzieży i jego wpływ na zdrowie, „Problemy Higieny i Epidemiologii”, t. 93(2), s. 260-268.
 • Pyrzyńska E. (2013), Dieta wegetariańska w świetle zasad prawidłowego odżywiania – postawy i zachowania wegetarian w Polsce, „Zeszyty Naukowe UEK”, nr 90, s. 27-36.
 • Raphaely T., Mainova D. (2014), Flexitarianism: Decarbonising through Flexible Vegetarianism, “Renewable Energy”, Vol. 67, s. 90-96.
 • Research Institute of Organic Agriculture FiBL and IFOAM (2015), The World of Organic Agriculture, Specifics & Emerging Trends, Frick-Bonn.
 • Richardson A.J. (2003), The Importance of Omega-3 Fatty Acids for Behaviour, Cognition and Mood, “Scandinavian Journal of Nutrition”, Vol. 47(2), s. 92-98.
 • Saeed A., Humayun A., Raana T. (2015), Depression the Hidden Iceberg: Role of Nutrition & Dietary, “IOSR Journal of Nursing and Health Science”, Vol. 4, Iss. 5, Ver. I, s. 26-29.
 • Sanchez-Villegas A., Martínez-González M.A. (2013), Diet, a New Target to Prevent Depression? “BMC Medicine” , Vol. 11(3), s. 1-4.
 • Smith S., Paladino A. (2010), Eating Clean and Green? Investigating Consumer Motivations towards the Purchase of Organic Food, “Australasian Marketing Journal”, Vol. 18, s. 93-104.
 • Sobczyk G. (2014), Współczesna konsumpcja nowe trendy na polskim rynku, „Zeszyty Naukowe WSEI. Seria: EKONOMIA”, nr 9(2), s. 87-104.
 • Thomas S. (2010), Do Feegans Commit Theft? “Legal Studies” March, Vol. 30, No. 1, s. 98-125.
 • Thompson A., Moughan P. (2008), Innovation in the Food Industry: Functional Foods, “Innovation: Management, Policy & Practice”, No. 10, s. 61-73.
 • Trade and Investment Promotion Section Embassy of The Republic of Poland in Helsinki (2013), Rynek żywności w Finlandii, Helsinki 2013.
 • Voinea L. (2011), Impact of Food Supply Diversification Trends on the Consumers’ Quality of Life, “Management & Marketing. Challenges for the Knowledge Society”, Vol. 6, Special Issue, s. 127-138.
 • Wansik B. (2010), From Mindless Eating to Mindlessly Eating Better, “Physiology & Behavior”, Vol. 100, s. 461-462.
 • Wąsowski M., Walicka M., Marcinowska-Suchowierska E. (2013), Otyłość – definicja, epidemiologia, patogeneza, „Postępy Nauk Medycznych”, t. XXVI, nr 4, s. 301-306.
 • Weststrate J.A., Poppel G. van, Verschuren P.M. (2002), Functional Foods, Trends and Future, “British Journal of Nutrition”, Vol. 88, Iss. S2, s. 233-235.
 • Zalega J., Szostak-Węgierek D. (2013), Żywienie w profilaktyce nowotworów. Część III. Diety o właściwościach przeciwnowotworowych, „Problemy Higieny i Epidemiologii”, t. 94(1), s. 59-70.
 • Zalega T. (2011), Spożycie żywności w gospodarstwach domowych z osobami bezrobotnymi w województwie mazowieckim, „Zeszyty Naukowe SGGW. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej”, nr 93, s. 119-135.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-7c1151e2-4c63-49d8-920b-28ed6c8f4e79
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.