PL EN


2016 | 270 | 77-90
Article title

Wpływ bezrobocia na przyporządkowanie grupowe powiatów

Content
Title variants
EN
Impact of unemployment in group assignment of districts
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest klasyfikacja regionów Polski w grupy ze względu na bezrobocie wybranych grup społecznych oraz wyodrębnienie najlepszego i najgorszego regionu ze względu na rynek pracy. Celem artykułu jest przybliżenie sytuacji na rynku pracy przez pryzmat bezrobocia.
EN
This article aims is Polish regional classification in groups due to unemployment selected social groups and to extract the best and the worst in the region due to the labor market. The study aims to classify Polish groups most similar to each other in terms of the labor market.
Year
Volume
270
Pages
77-90
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Ekonomii. Katedra Metod Statystyczno-Matematycznych w Ekonomii
References
 • Dyduch M. (2011), Prognozowanie szeregów czasowych w oparciu o współczynniki transformaty falkowej, optymalizowane przez sztuczną sieć neuronową, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, s. 59-69.
 • Hadaś-Dyduch M. (2013a), Prognozowanie szeregów czasowych w oparciu o współczynniki transformaty falkowej, optymalizowane przez sztuczną sieć neuronową [w:] Metody matematyczne, ekonometryczne i komputerowe w finansach i ubezpieczeniach, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, s. 59-69.
 • Hadaś-Dyduch M. (2013b), Stopa bezrobocia jako instrument bazowy lokaty strukturyzowanej [w:] W. Szkutnik (red.), Problemy społeczno-ekonomiczne w uwarunkowaniach ryzyka i statystycznej nieokreśloności. Metody i modele w rozwoju regionów. Praca zbiorowa, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, s. 91-100.
 • Hadaś-Dyduch M. (2014a), Wielowymiarowa analiza relacji gospodarczych w rejonie śląskim, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, s. 321-340.
 • Hadaś-Dyduch M. (2014b), Wpływ rozszerzenia próbki przy generowaniu współczynników falkowych szeregu na trafność prognozy, „Ekonometria”, 4 (46), s. 62-71.
 • Hadaś-Dyduch M. (2014c), Wykorzystanie transformaty falkowej w analizie i predykcji wskaźników makroekonomicznych [w:] B. Kos (red.), Transformacja współczesnej gospodarki jako przedmiot badań ekonomicznych, „Studia Ekonomiczne” nr 187, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, s. 124-135.
 • Hadaś-Dyduch M. (2014c), Zastosowanie metod taksonomiczno-sieciowych w procesie wyznaczania syntetycznego miernika rozwoju inwestycji, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu”, nr 7, s. 45.
 • Hadaś-Dyduch M. (2015a), Polish Macroeconomic Indicators Correlated-prediction with Indicators of Selected Countries [w:] M. Papież, S. Śmiech (red.), Proceedings of the 9th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena, Conference Proceedings. Foundation of the Cracow University of Economics, Kraków.
 • Hadaś-Dyduch M. (2015b), Prognozy instrumentów finansowych generowane współczynnikami falkowymi z rozszerzeniem, „Studia Ekonomiczne”, nr 227, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, s. 5-15.
 • Janiga-Ćmiel A. (2014), Dynamiczna analiza procesów rozwoju gospodarczego, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
 • Janiga-Ćmiel A. (2013), Detecting shocks in the economic development dynamic of selected countries, FOLIA OECONOMICA STEINENSIA 13(21), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, s. 120-133.
 • Janiga-Ćmiel A. (2015), Testowanie współzależności w rozwoju gospodarczym, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu”.
 • Przybylska-Mazur A. (2011), Województwo śląskie na tle innych regionów Polski w aspekcie poziomu wskaźnika inflacji [w:] M. Jewczak, A. Żółtaszek (red.), Ekonometria przestrzenna i regionalne analizy ekonomiczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 173-181.
 • Przybylska-Mazur A. (2012), Wpływ stopy bezrobocia na decyzje monetarne, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie”, nr 895, Kraków, s. 103-116.
 • Przybylska-Mazur A. (2013), Wybrane modele i wskaźniki stosowane w ocenie rozwoju regionalnego Unii Europejskiej [w:] W. Szkutnik (red.), Problemy społeczno-ekonomiczne w uwarunkowaniach ryzyka i statystycznej nieokreśloności. Metody i modele w rozwoju regionów. Praca zbiorowa, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, s. 168-183.
 • Szkutnik W., Sączewska-Piotrowska A., Hadaś-Dyduch M. (2015), Metody taksonomiczne w programie STATISTICA, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-7c161d4b-2ae7-4461-a95d-a3778f464ffe
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.