PL EN


2011 | numer specjalny / special issue | 175-191
Article title

Wpływ projektów unijnych na konkurencyjność Lublina i dyfuzję procesów rozwojowych w jego otoczeniu

Content
Title variants
EN
The impact of EU projects on Lublin competitiveness and diffusion of development processes in its surroundings
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Artykuł przedstawia analizę pozyskiwania i wydatkowania środków unijnych przez samorząd miasta Lublina w pierwszym okresie akcesyjnym (2004–2006), przez wskazanie wpływu zewnętrznego finansowania na poprawę konkurencyjności i atrakcyjności miasta oraz tworzenie warunków dyfuzji procesów rozwojowych w układzie miasto-region.
EN
The aim of this paper is to analyze the effectiveness of raising and spending EU funds by the local government in Lublin in the first period of the Polish accession (2004–2006). The criteria of effectiveness we use are: increase of city competitiveness (attractiveness) and creating conditions for diffusion of development processes into the region. Compared to other Polish cities, Lublin had trouble raising EU funds. Besides, there was no innovative strategic vision of their spending. As a result, EU Cohesion Policy improved Lublin’s competitiveness and contributed to the development of the relations between the city and its region only to a small extent.
Contributors
  • Uniwersytet Warszawski, Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (EUROREG), a.miszczuk@uw.edu.pl
References
  • Atlas ESPON. Struktura terytorium Europy, 2006, Warszawa: Krajowy Punkt Kontaktowy ESPON.
  • Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010–2020. Regiony, miasta, obszary wiejskie, 2010, Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
  • Strategia Rozwoju Miasta Lublin, 2005, Lublin: Urząd Miasta.
  • „Ranking Samorządów 2010”, Rzeczpospolita, 21.07.
  • Territory matters for competitiveness and cohesion. ESPON Synthesis Report III, results by autumn 2006, Luxembourg: ESPON.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-7e36997f-239f-45e3-8d8e-74a05383b8c2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.