PL EN


2018 | 352 | 33-43
Article title

Determinanty bezpośrednich inwestycji zagranicznych z nowych krajów członkowskich UE w Polsce

Content
Title variants
EN
Determinants of foreign direct investment from the new EU member states in Poland
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W niniejszej pracy badane są determinanty bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) w Polsce pochodzących z nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej (UE) w okresie 1989-2014 w nawiązaniu do modelu przedsiębiorstwa międzynarodowego opartego na kapitale wiedzy. Model ten pozwala na rozróżnienie między poziomymi oraz pionowymi BIZ. Podstawowe oszacowania uzyskane przy użyciu modelu dwumianowego ujemnego sugerują, że BIZ dokonywane w Polsce mają charakter zarówno poziomy, jak i pionowy, przy czym poziome BIZ wydają się mieć relatywnie większe znaczenie. Jednak wyniki empiryczne uzyskane przy użyciu estymatorów efektów stałych i losowych nie są już tak jednoznaczne.
EN
In this paper author studied empirically the determinants of FDI in Poland originating from the new EU member states over the period 1989-2014 with the reference to the knowledge capital model of multinational enterprise. This model allows differentiating between horizontal and vertical FDI. Baseline estimates obtained using the negative binomial model suggest that FDI in Poland is both horizontal and vertical, while horizontal FDI seems to be more important. However, empirical results obtained fixed and random effects estimators are much less clear cut.
Year
Volume
352
Pages
33-43
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Warszawski. Wydział Nauk Ekonomicznych. Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego
References
 • GUS (1993-2016), Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym, Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa.
 • Helpman E. (1984), A Simple Theory of Trade with Multinational Corporations, “Journal of Political Economy”, Vol. 92(3), s. 451-471.
 • Helpman E. (1987), Imperfect Competition and International Trade: Evidence from Fourteen Industrial Countries, “Journal of the Japanese and International Economies”, Vol. 1(1), s. 62-81.
 • Helpman E., Krugman P. (1985), Market Structure and Foreign Trade: Increasing Returns, Imperfect Competition and the International Economy, Wheatsheaf Books, Brighton.
 • Horstmann I.J., Markusen J.R. (1987), Strategic Investments and the Development and Multinationals, “International Economic Review”, Vol. 28(1), s. 109-121.
 • Horstmann I.J., Markusen J.R. (1992), Engodenous Market Structures in International Trade (Natura Facit Saltum), “Journal of International Economics”, Vol. 32(1-2), s. 109-129.
 • Lipsey R.E. (2004), Home- and Host-Country Effects of Foreign Direct Investment [w:] R.E. Baldwin, A.L. Winters (eds.), Challenges to Globalization: Analyzing the Economics, The University of Chicago Press, Chicago.
 • Lizińska W. (2012), Zmiany motywów podejmowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce, „Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego”, nr 31(1), s. 673-686.
 • Markowicz I., Miłaszewicz D. (2007), Analiza determinant bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce, „Wiadomości Statystyczne”, nr 6, s. 24-33.
 • Markusen J.R. (1984), Multinationals, Multi-Plant Economies and the Gains from Trade, “Journal of International Economics”, Vol. 16(3-4), s. 205-226.
 • Markusen J.R. (2002), Multinational Firms and the Theory of International Trade, MIT Press, Cambridge, MA.
 • Markusen J.R., Venables A.J. (1998), Multinational Firms and the New Trade Theory, “Journal of International Economics”, Vol. 46(2), s. 183-203.
 • Markusen J.R., Venables A.J. (2000), The Theory of Endowment, Intra-Industry and Multi-National Trade, “Journal of International Economics”, Vol. 52(2), s. 209-234.
 • Polak W. (2002), Determinanty napływu zagranicznych inwestycji bezpośrednich do Polski w okresie transformacji, „Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni”, vol. 43, s. 63-80.
 • UNCTAD (2017), World Investment Report, Investment and the Digital Economy, Geneva.
 • Zhang K.H., Markusen J.R. (1999): Vertical Multinationals and Host-Country Characteristics, “Journal of Development Economics”, Vol. 59(2), s. 233-252.
 • [www 1] http://www.ggdc.net/pwt (dostęp: 20.01.2017).
 • [www 2] http://www.indo.com/distance (dostęp: 20.01.2017).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-7e8a08da-ef42-4347-9abf-f917405b8d2a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.