Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 382 | 201-213

Article title

Economic aspects of formation of the Ukrainian fiscal space

Content

Title variants

PL
Aspekty ekonomiczne kształtowania się ukraińskiej przestrzeni fiskalnej

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
Divergences of economic development of Ukraine negatively affect the quality of life of citizens and impede the processes of social improvement. The state is obliged in short time to create a favorable climate and to introduce effective mechanisms for the formation of a promising fiscal space in order to ensure a high level of social welfare. It’s important to carry out a thorough study of key aspects of divergent economic development in order to create the proper conditions for the formation of a effective fiscal space of Ukraine they will meet modern needs and contribute to the achievement of a high level of social welfare.
PL
Nierówności w rozwoju współczesnej gospodarki ukraińskiej mają negatywny wpływ na poziom jakości życia obywateli oraz hamują procesy doskonalenia systemu społecznego. W takiej sytuacji najważniejszym zobowiązaniem państwa jest stworzenie w krótkim terminie sprzyjającego klimatu i wprowadzenie skutecznych mechanizmów kształtowania efektywnej przestrzeni fiskalnej w państwie w celu zapewnienia wysokiego poziomu dobrobytu społecznego. Jednocześnie ważne jest dokładne przestudiowanie kluczowych aspektów dywergentnego rozwoju gospodarczego w celu stworzenia odpowiednych warunków efektywnej przestrzeni fiskalnej państwa, która spełnia współczesne potrzeby społeczeństwa i jest podstawą osiągnięcia wysokiego poziomu dobrobytu społecznego.

Year

Volume

382

Pages

201-213

Physical description

Contributors

 • Ternopil National Economic University. Department of Taxes and Fiscal Policy. Faculty of Finance

References

 • Czempas J. (2017), The Importance of Agricultural Tax as Source of Rural Communes Income in Poland in 2002-2015 [in:] A. Krysovatyy (ed.), Modern Tendencies of Fiscal Policy in European Economic Space, TNEU, Ternopil.
 • Foreign Trade of Ukraine in January-April 2018 (2018), State Statistics Service of Ukraine, http://www.ukrstat.gov.ua/express/expr2018/06/100.pdf (accessed: 14.06.2018).
 • Gross Domestic Product (2018), State Statistics Service of Ukraine, http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2005/vvp/vvp_ric/vvp_u.htm (accessed: 25.09.2018).
 • Kravchuk N. (2012), Dyvergentsia globalnogo rozvytku : suchasna paradygma formuvannia geofinansovogo prostoru [Дивергенція глобального розвитку: сучасна парадигма геофінансового простору], Kyiv.
 • Kravchuk N. (2013),”Konvergentsia – dyvergentsia” glibalnogo rozvytku : novi vyklyky і fundamentalna nevyznachenist [„Конвергенція – дивергенція” глобального розвитку: нові виклики і фундаментальна невизначеність], `Ekonomichnyj I socialnyj rozvytok Ukrainy v ХХІ stolittiі : natsionalna identychnist` ta tendentsii globalizatsii, Trnopil, www.dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/20241/1/34-37.pdf (accessed: 27.09.2018).
 • Krysovatyy A. (2016), Fiskalnyj prostir stalogo socialno-ekonomichnogo rozvytku derzhavy [Фіскальний простір сталого соціально-економічногорозвитку держави], Ternopil, TNEU.
 • Kulawczuk P. (2004), Efektywność podatkowa małych i średnich przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 • Owsiak S. (2017), Finanse publiczne: współczesne ujęcie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Pererahunok danyh shchodo pryvatnyh groshovyh perekaziv v Ukrainy za 2015-2017 roky (2018) [Перерахунок даних щодо приватних грошових переказів], Natsionalnyj Bank Ukrainy, Departament statystyky ta zvitnosti, Kyiv, https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=66364144 (accessed: 27.09.2018).
 • Projects & Operations (2018), The World Bank, http://projects.worldbank.org/search?lang=en&searchTerm=&countrycode_exact=UA (accessed: 25.09.2018).
 • Radchuk О. (2018), Kadry na vyjizd: chym nebezpechna trudova migratsia ukraintsiv za kordon [Кадри на виїзд : чим небезпечна трудова міграція українців за кордон], https://www.slovoidilo.ua/2018/08/17/kolonka/aleksandr-radchuk/suspilstvo/kadryvyyizd-chym-nebezpechna-trudova-mihracziya-ukrayincziv-kordon (accessed: 23.09.2018).
 • Rajner E. (2015), Jak bagati zbagatily … I chomu bidni krajiny zalyshajutsia bidnymy [Як багаті збагатіли… І чому бідні країни залишаються бідними], Tempora, Kyiv.
 • Schumpeter J.(2008), Teoria ekonomicheskogo razvitiia. Kapitalizm, sothializm i demokratia [Теория экономического развития. Капитализм, социализм и демократия], Eksmo, Moskva.
 • U berezni platizhnyj balans zvedeno z neznachnym deficytom (2018) [У березні платіжний баланс зведено з невеликим дефіцитом], Press Release, Official website National Bank of Ukraine, https://bank.gov.ua/control/uk/publish/printable_article;jsessionid=F990BB50B0521CA3A40671E1A9CE23BC?art_id=68661883&showTitle=true (accessed: 27.04.2018).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-7f438283-788a-4b2c-bec9-f3e574959116
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.