Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 378 | 168-178

Article title

Brazylijski model gospodarki – od neoliberalizmu do trzeciej drogi

Content

Title variants

EN
Brazilian model of economy – from neoliberalism to third way

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Brazylia jest przykładem kraju, który w ciągu dwóch dekad zupełnie zmienił spojrzenie na rolę państwa w kształtowaniu polityki gospodarczej. W latach 90. XX w. rządzący starali się wprowadzać reformy rynkowe zgodnie z zasadami konsensusu waszyngtońskiego. Dziesięć lat później zasady wolnego rynku zostały połączone z aktywną działalnością państwa. W niniejszym artykule przedstawiono zmiany, jakie dokonały się w systemie społeczno- gospodarczym Brazylii, a także scharakteryzowano działania podejmowane przez państwo od początku lat 90. XX w. aż do końca prezydentury Luiza Inácio Luli da Silvy. W opracowaniu zaprezentowano również przyczyny zmiany sposobu prowadzenia polityki gospodarczej.
EN
Brazil is an interesting example of a country that has changed its view of the role of the state in creating economic policy in last two decades. In the 1990s, the rulers tried to introduce market reforms in accordance with principles of the Washington Consensus. Ten years later, principles of the free market were combined with the active activity of the state. This article presents changes that have taken place in the socioeconomic system of Brazil and characterized actions taken by the state from the beginning of the 1990s until the end of the presidency of Luiz Inácio Lula da Silva. The following considerations also present reasons for changing the way of conducting economic policy.

Year

Volume

378

Pages

168-178

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych. Katedra Mikroekonomii

References

 • Gawrycki M.F. (2011), Świat po kryzysie 2008 roku – w poszukiwaniu nowych peryferii [w:] R. Kuźniar (red.), Kryzys a pozycja międzynarodowa Zachodu, Scholar, Warszawa, s. 210-232.
 • Gocłowska-Bolek J. (2013), Procesy makroekonomiczne w Ameryce Łacińskiej [w:] A. Dembicz, A. Elbanowski (red.), Ameryka Łacińska XXI wieku. Nowe oblicza, nowe struktury, nowe tożsamości, Centrum Studiów Latynoamerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, s. 113-134.
 • International Chamber of Commerce (2011), ICC Open Market Index, 1st edition.
 • International Chamber of Commerce (2013), ICC Open Market Index, 2nd edition.
 • International Chamber of Commerce (2015), ICC Open Market Index, 3rd edition.
 • Jóźwik T. (2014), Zagraniczni spekulanci mówią sprawdzam, „Forbes”, nr 4.
 • Liberska B. (2010), Model rozwoju Brazylii w okresie rządów prezydenta Luiza Inácio Lula da Silvy, „Ameryka Łacińska”, vol. 18, nr 2(68), s. 3-10.
 • Liberska B. (2014), Brazylijski model rozwoju na rozdrożu, „Studia Ekonomiczne. Economic Studies”, nr 4(83), s. 451-475.
 • Mikołajczyk J. (2011), Współczesna Brazylia: główne kierunki w polityce wewnętrznej i międzynarodowej, „Wrocławskie Studia Politologiczne”, nr 12, s. 129-142.
 • Petelczyc J. (2011), Na drodze społecznego rozwoju. Współczesna polityka społeczno-gospodarcza w Brazylii, „Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje”, nr 16, s. 79-89.
 • Piklikiewicz M. (1999), Ostatni kryzys finansowy w Brazylii, „International Journal of Management and Economics”, Vol. 6, s. 84-91.
 • Rodrik D. (1996), Understanding Economic Policy Reform, “Journal of Economic Literature”, nr 1, s. 941.
 • Skidelsky R. (2012), Keynes. Powrót mistrza, tł. T. Krzyżanowski, M. Sutowski, Wydawnictwo Krytyka Polityczna, Warszawa.
 • Sporek T. (2015), Gospodarka Brazylii na przełomie XX i XXI wieku, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, nr 218, s. 16-37.
 • Stachlewski M. (2013), Strategie rozwoju Brazylii [w:] M.F. Gawrycki (red.), Brazylia jako mocarstwo wschodzące, Muzeum Historii Polski, Warszawa, s. 81-97.
 • Stańczyk Z.J. (2004), Konsensus waszyngtoński a reformy w krajach postkomunistycznych, „Zeszyty Naukowe PTE”, nr 2, s. 59-72.
 • Stiglitz J.E. (2004), Globalizacja, tł. H. Simbierowicz, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Stiglitz J.E. (2007), Wizja sprawiedliwej globalizacji. Propozycje usprawnień, tł. A. Szeworski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Williamson J. (2004), A Short History of the Washington Consensus, Paper commissioned by Fundación CIDOB for a conference From the Washington Consensus towards a new Global Governance, Barcelona, September 24-25.
 • Wójtowicz M. (2010), Transformacja i globalna ekspansja brazylijskiego przemysłu lotniczego na przełomie XX i XXI wieku na przykładzie koncernu EMBRAER, „Prace Komisji Geografii Przemysłu”, nr 16, s. 137-152.
 • Wójtowicz M. (2016), Znaczenie Brazylii w rozwoju współpracy handlowej w ramach MERCOSUR, „Ameryka Łacińska”, vol. 24, nr 1(91), s. 59-82.
 • [www 1] https://data.worldbank.org/indicator/FP.CPI.TOTL.ZG?end=2003&fbclid=IwAR3gQmNtyY5dKn3Fp2713fnIRTlYUlaJKGpqigizgMxiQYvVmYQhNWM21o8&locations=BR&start=1981 (data dostępu: 18.11.2018).
 • [www 2] https://data.worldbank.org/indicator/NE.IMP.GNFS.ZS?end=2017&locations=BR&start=1990 (data dostępu: 13.08.2018).
 • [www 3] https://data.worldbank.org/indicator/NE.IMP.GNFS.ZS?end=2017&locations=BR&start=1990 (data dostępu: 13.08.2018).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-7f678e33-a244-4431-9b2d-08917d7d42de
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.