PL EN


2012 | 39 | 3(456) | 8-12
Article title

"Aktywne starzenie się" jako paradygmat w polityce społecznej

Authors
Selected contents from this journal
Title variants
EN
„ACTIVE AGEING” AS A PARADIGM OF THE SOCIAL POLICY
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The aim of this article is to present determinants, assumptions and perspectives of “active ageing” as the paradigm of the modern social policy. We want to create an outline of the theoretical construction, that has become a signpost of many strategies and programs implemented at local, national and (especially) transnational level.
PL
Celem artykułu jest przedstawienie uwarunkowań, założeń i perspektyw „aktywnego starzenia się” jako paradygmatu nowoczesnej polityki społecznej. Chodzi tutaj o stworzenie teoretycznego zarysu konstrukcji, która współcześnie stała się drogowskazem wielu strategii i programów działań realizowanych na szczeblu lokalnym, krajowym i (zwłaszcza) ponadnarodowym.
Year
Volume
39
Issue
Pages
8-12
Physical description
Contributors
author
  • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-7fb7df46-628d-4a50-8e09-12068973f1f1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.