PL EN


2012 | 24 | 2(47) | 15-32
Article title

Rekonstrukcjonizm społeczny: wzajemność oddziaływań kultury i edukacji

Content
Title variants
EN
Social Reconstructionism: Reciprocal Influences of Culture and Education
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The fact that culture has an impact, both in conceptual and practical sense, on education is undoubtable. But when we state that interaction between the two areas is mutual, namely, that also education has an influence on culture, then we express an original and controversial idea. Therefore, we acknowledge that education is a power which can change society. That idea was pushed forward for many years by Theodore Brameld, the founder of reconstructionst philosophy of education. In his view each educational theory and practice effectively affects culture, changes and reconstructs it. In this text I present the assumptions of Theodore Brameld’s social reconstructionism. The starting point for my considerations are three other philosophies of education indicated by by Brameld: perenialism, essentialism, and progressivism. In the conclusion I point out how each of the philosophies of education relates to social change. The terms “society” and “culture” are used interchangeably in this text.
PL
To, że kultura wpływa na konceptualny i praktyczny wymiar edukacji, nie budzi wątpliwości. Kiedy jednak stwierdzimy, że to oddziaływanie jest wzajemne, to znaczy edukacja wpływa na kulturę, to wyrazimy pogląd oryginalny i kontrowersyjny. Uznamy, że edukacja jest siłą, która może zmieniać społeczeństwo. Taki pogląd przez wiele lat wyrażał Theodore Brameld, twórca rekonstrukcjonistycznej filozofii edukacji. Według niego każda teoria i praktyka edukacji oddziałuje efektywnie na kulturę, zmienia ją i rekonstruuje. W niniejszym tekście przedstawiam założenia rekonstrukcjonizmu społecznego w rozumieniu Theodore’a Bramelda. Punktem wyjścia dla moich rozważań są przedstawione zwięźle trzy inne filozofie edukacji wyróżnione przez Bramelda: perenializm, esencjalizm i progresywizm. W zakończeniu wskazuję, jak każda z filozofii edukacji odnosi się do zmiany społecznej. Terminy społeczeństwo i kultura są używane w tekście zamiennie.
Year
Volume
24
Issue
Pages
15-32
Physical description
Dates
published
2012
Contributors
References
 • Brameld, T. (1952). Ends and Means in Education: A Midcentury Appraisal. New York, NY, London: Harper & Brothers Publishers.
 • Brameld, T. (1955a). The Meeting of Educational and Anthropological Theory, W: Spindler, G. D., (Red.) Educationa and Anthropology. Stanford, KY: Stanford University Press.
 • Brameld, T. (1955b). Philosophies of Education in Cultural Perspective. New York, NY: Holt, Rinahart and Winston, Inc.
 • Brameld, T. (1956). Towards a Reconstructed Philosophy of Education. New York, NY: The Dryden Press Publishers.
 • Brameld, T. (1957). Cultural Foundations of Education. An Interdisciplinary Exploration. New York, NY: Harper & Brothers Publishers.
 • Brameld, T. (1965a). Education for the Emerging Age. Newer Ends and Stronger Means. New York, NY: Harper & Row Publishers.
 • Brameld, T. (1965b). The Use of Explosive Ideas in Education: Culture, Class and Evolution. Pittsburgh, PA: University of Pittsburgh Press.
 • Brameld, T. (1970). The Climactic Decades. Mandate to Education. New York, NY: Praeger Publishers.
 • Brameld, T. (1971). Patterns of Educational Philosophy. New York, NY: Holt, Rinahart and Winston, Inc.
 • Brameld, T. (1974). Culturology as the Search for Convergence. W: P. A. Bertocci (Red.), Mid-twentieth Century American Philosophy: Personal Statements. New York, NY: Humanities Press.
 • Brameld, T. (1976). The Teacher as World Citizen. Palm Springs, CA: ETC Publications.
 • Brameld, T. (2000). Education as Power. San Francisco, CA: Caddo Gap Press.
 • Dewey, J. (1939). Freedom and Culture. Liberalism and Social Action. Philosophy and Civilization. New York, NY: Putnam’s Sons.
 • Gutek, G. (1970). The Educational Theory George S. Counts. Ohio: Ohio State University Press.
 • Roberts, S. i Bussler, D. (Red.). (1997). Introducing Educational Reconstruction. The Philosophy and Practice of Transforming Society through Education. San Francisco, CA: Caddo Gap Press.
 • Rugg, H. (1947). Foundations for American Education. New York, NY: World Book Company, Yonkers-on-Hudson.
 • Spindler, G. i Spindler, L. (Red.), (1994). Pathways to Cultural Awarness: Cultural Therapy with Teachers and Student. Thousand Oaks, CA: Corwin Press Inc.
 • Stanley, W. B. (1992). Curriculum for Utopia. New York, NY: State University of New York Press.
 • Stone, F. A. (2003). Theodore Brameld’s Educational Reconstruction: An Intellectual Biography. San Francisco, CA: Caddo Gap Press.
 • Teitelbaum, K. i Reese, W. J. (1983). American Socialist Pedagogy and Experimentation in the Progressive Era: The Socialist Sunday School. History of Education Quarterly, 23(4), 429-455.
 • Zielińska-Kostyło, H. (2005). Rekonstrukcjonistyczne koncepcje zmiany społecznej poprzez edukację. Antropologia pedagogiczna T. Bramelda. Toruń: Wydawnictwo UMK.
 • Zielińska-Kostyło, H. (2008). Co oferuje nam edukacja w czasie permanentnego kryzysu kultury? W: H. Rusek, A. Górniok-Naglik i J. Oleksy (Red.), Oświata w otoczeniu burzliwym. Migotliwe konteksty i perspektywy rozwoju współczesnej edukacji (s. 103-124). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0867-0323
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-7fe3d706-a6a7-4600-a06d-dc2ac8bd4d5a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.