PL EN


2016 | 269 | 218-234
Article title

Bańka spekulacyjna na rynku nieruchomości w Stanach Zjednoczonych Ameryki

Authors
Content
Title variants
EN
Housing market bubble in the U.S.
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Bańka spekulacyjna na amerykańskim rynku nieruchomości składała się z trzech etapów. Każdy z etapów trwał około trzech lat i miał swoją specyfikę. Czwarty etap narastania bańki nie obejmował już rynku amerykańskiego (tylko europejski) i trwał około dwóch lat. Kryzys na rynku nieruchomości był wynikiem deregulacji i/bądź błędnej regulacji. Nadmierna ekspansja sfery finansowej (finansjeryzacja) odbyła się kosztem sfery realnej i dochodów gospodarstw domowych. Kryzys na rynku nieruchomości okazał się szczególnie dotkliwy dla klasy średniej.
EN
There were three stages of the housing bubble in the U.S. Each lasted about three years and had its own characteristics. Fourth phase of the buildup of the bubble lasted about two years and applied to European market (not the U.S.). The crisis originated from deregulation and/or poor regulation. Excessive growth of financial sector (financialization) thrived on the suppression of the real sector and household incomes. Housing market crisis proved especially hazardous for the middle class.
Year
Volume
269
Pages
218-234
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Instytut Nauk Ekonomicznych. Katedra Ekonomii i Badań nad Rozwojem
References
 • Adam K., Kuang P., Marcet A. (2011), House Price Booms and the Current Account, LSE, CEP, http://cep.lse.ac.uk/pubs/download/dp1064.pdf (dostęp: 18.05.2015).
 • Bernanke B.S. (2010), Monetary Policy and the Housing Bubble, Annual Meeting of the American Economic Association, Atlanta, Georgia, January 3.
 • Bertaut C., Pounder De Marco L., Kamin S., Tryon R. (2012), ABS Inflows into the United States and the Global Financial Crisis, “Journal of International Economics”, Vol. 88, Issue 2.
 • Barwick Ch. (2010), Patterns of Discrimination Against Black and Hispanics in the US Mortgage Market, “Journal of Housing and the Built Environment”, No. 25 (1), s. 117-124.
 • Bocutoğlu E., Ekinci A. (2010), Austrian Business Cycles Theory and Global Crisis, Ludwig von Mises Institute, https://mises.org/library/austrian-business-cycletheory-and-global-crisis (dostęp: 25.05.2015).
 • Brooks R., Simon R. (2007), Subprime Debacle Traps Even Very Creditworthy, “Wall Street Journal”, December 3rd, http://www.wsj.com/articles/SB119662974358911035 (dostęp: 25.05.2015).
 • Canner G., Dynan K., Passmore W. (2002), Mortgage Refinancing in 2001 and Early 2002, “Federal Reserve Bulletin”, Vol. 88, No. 12.
 • Cline W.R. (2005), The Case for a New Plaza Agreement, Policy Briefs PB05-04, Peterson Institute for International Economics.
 • Chartered Financial Analysts of St. Louis (2007), The GSEs: Where Do We Stand? “The Federal Reserve Bank of St. Louis Review”, No. 89(3), May/June.
 • Doyle L. (2014), In bed with Wall Street. The Conspiracy Crippling Our Global Economy, Palgrave Macmillan, New York.
 • Duffie D. (2007), Innovation in Credit Risk Transfer: Implications for Financial Stability, Financial System and Macroeconomic Resilience, 18-19 June, Brunnen, Switzerland.
 • Eichengreen B. (2015), Hall of Mirrors, Oxford University Press, New York.
 • Faiola A., Nakashima E., Drew J. (2008), What Went Wrong, “Washington Post”, October 15.
 • Ferreira F., Gyourko J. (2011), Anatomy of the Beginning of the Housing Boom: U.S. Neighborhoods and Metropolitan Areas, 1993-2009, NBER Working Paper Series, Working Paper 17374, August.
 • Ferreira F., Gyourko J. (2015), A New Look at the U.S. Foreclosure Crisis: Panel Data Evidence of Prime and Subprime Borrowers from 1997 to 2012, NBER Working Paper No. 21261, June.
 • Geithner T.F. (2014), Stress Test. Reflections on Financial Crises, RH Business Books, London.
 • Glaeser E.L. (2011), Rethinking the Federal Bias Toward Homeownership, “Cityscape: A Journal of Policy Development and Research”, No. 13(2).
 • Greenspan A. (2008), Era zawirowań. Krok w nowy wiek, MUZA SA, Warszawa.
 • Korenik D. (2009), O roli służebnej banków komercyjnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Konopczak M., Sieradzki R., Wiernicki M. (2010), Kryzys na światowych rynkach finansowych – wpływ na rynek finansowy w Polsce oraz implikacje dla sektora realnego, „Bank i Kredyt” nr 41 (6), s. 45-70.
 • Manchester P.B. (2008), Goal Performance and Characteristics of Mortgages Purchased by Fannie Mae and Freddie Mac, 2001-2005, Working Paper No. HF-017, Department of Housing and Urban Development.
 • Mason P. (2010), Finansowy kataklizm. Koniec wieku chciwości, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • Office for National Statistics (2013), A Century of Home Ownership and Renting in England and Wales, 19 April, http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20160105160709/http://www.ons.gov.uk/ons/rel/census/2011-census-analysis/a-century-ofhome-ownership-and-renting-in-england-and-wales/short-story-on-housing.html (dostęp: 7.10.2015).
 • Otte M. (2009), Kiedy nadchodzi kryzys, Wydawnictwo Studio EMKA, Warszawa.
 • Petru (2015), Koniec wolnego rynku? Geneza kryzysu, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa.
 • Phillips S. (2012), The Subprime Mortgage Calamity and the African American Woman, “The Review of Black Political Economy”, Vol. 39, Issue 2.
 • Piketty T. (2014), Capital in the Twenty-First Century, The Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, London, England.
 • Rand A. (2013), Kapitalizm. Nieznany ideał, Zysk i S-ka, Poznań.
 • Rosser J.B. Jr., Rosser M.V., Gallegati M. (2012), A Minsky-Kindleberger Perspective on the Financial Crisis, “Journal of Economic Issues”, Vol. XLVI, No. 2, June.
 • Roubini N., Mihm S. (2011), Ekonomia kryzysu, Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • Stiglitz J.E. (2010), Justice for some, Project Syndicate, November 4, https://www.projectsyndicate.org/commentary/justice-for-some?barrier=true (dostęp: 18.05.2015).
 • Stiglitz J.E. (2013), The Price of Inequality, Penguin Books, London.
 • Swartz P. (2010), Quarterly Update: The Economic Recovery in Historical Context, Council on Foreign Relations, August 16.
 • Szydło W. (2015), Kryzys na rynku nieruchomości w Stanach Zjednoczonych, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania nr 41, t. 2, Szczecin.
 • Taylor J.B. (2008) The Financial Crisis and the Policy Responses: An Empirical Analysis of What Went Wrong, Stanford University, https://web.stanford.edu/~johntayl/FCPR.pdf (dostęp: 18.05.2015).
 • Taylor J.B. (2010), Zrozumieć kryzys finansowy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Thornton M. (2006), The Economics of Housing Bubbles [in:] B. Powell, R. Holcombe (eds), America’s Housing Crisis: A Case of Government Failure, Ludwig von Mises Institute, https://mises.org/system/tdf/The%20Economics%20of%20Housing%20Bubbles.pdf?file=1&type=document (dostęp: 25.05.2015).
 • ”The Economist” (2006a), Gimme shelter, August 26th.
 • ”The Economist” (2006b), Money to burn, April 22nd.
 • ”The Economist” (2006c), What's that hissing sound? August 26th.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-7ff4d880-967d-4d2d-a8f1-f4a4433a282b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.