PL EN


2017 | 316 | 172-182
Article title

Budżet obywatelski jako narzędzie rozwoju lokalnego

Authors
Content
Title variants
EN
Participatory budgeting as a tool of local development
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Partycypacja obywatelska staje się ważnym elementem praktyki samorządowej w Polsce. Jednym z narzędzi wspierających proces angażowania mieszkańców w sprawy samorządowe jest budżet obywatelski (BO). BO jest narzędziem współrządzenia i próbą włączenia mieszkańców w rozwój lokalny. Choć póki co nie można stwierdzić, iż partycypacja obywatelska jest wszechobecna w naszym kraju, to jednak jest widoczny rosnący ruch lokalnych inicjatyw oddolnych. Należy liczyć na to, że doświadczenie z BO nie będzie tylko chwilowym eksperymentem podszytym modą i polityczną poprawnością i na stałe zagości w polskich samorządach. Artykuł ma na celu upowszechnianie wiedzy na temat BO w oparciu o analizę badań wtórnych oraz doświadczenia własne autorki.
EN
Civic participation is getting more and more important in practice of local governments in Poland. One of the tools of support of the process of citizens’ engagement in self-government is participatory budget (PB). PB goes beyond cooperation with NGO’s and is an attempt to engage average residents in local development. In most of the Polish cities the experiences in participatory budgeting are assessed as a success. Even though, statistics show that we can’t still state that citizens’ participation is ubiquitous, we can observe a growing movement of individual and neighborly bottom-up initiatives. There is indication that Polish experience with PB will not only be a temporary experiment based on fashion and political correctness but will settle in Polish selfgovernments. This paper aims at disseminating knowledge about participatory budgeting based on desk research and on own experiences of the author.
Year
Volume
316
Pages
172-182
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Ekonomii. Katedra Zarządzania Ochroną Środowiska
References
 • Friske K.Z., Pawłowska K. (2011), Obywatelska partycypacja: migotanie idei [w:] A. Olech (red.), Partycypacja publiczna. O uczestnictwie obywateli w życiu wspólnoty lokalnej, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.
 • Kubicki P. (2013), Polskie ruchy miejskie in statu nascendi [w:] A. Maszkowska, K. Sztop-Rutkowska (red.), Partycypacja obywatelska - decyzje bliższe ludziom, Laboratorium Badań i Działań Społecznych SOCLAB, Białystok.
 • O partycypacji: podsumowanie badań i analiz dotyczących partycypacji obywatelskiej w Polsce (2016), Pracownia Badań i Innowacji Społecznych Stocznia, Warszawa.
 • Olech A. (2012), Modele partycypacji publicznej w Polsce [w:] A. Olech (red.), Dyktat czy uczestnictwo? Diagnoza partycypacji publicznej w Polsce, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.
 • Olech A., Sobiesiak-Penszko P. (2013), Partycypacja publiczna w Polsce. Analizy i opinie, "Decydujmy razem", Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.
 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Dz.U. z 1990 r., nr 16, poz. 95 z późn. zm.
 • [www1] https://mac.gov.pl/budzet-partycypacyjny-1/ - Portal Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji RP (dostęp: 15.05.2016).
 • [www2] http://stat.gov.pl/files/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultstronaopisowa/5851/1/ 1/streszczenie_partycypacja_spoleczna.pdf - Pozyskanie nowych wskaźników dotyczących realizacji usług publicznych z zakresu partycypacji społecznej, streszczenie raportu (dostęp: 10.06.2016).
 • [www3] http://refleksje.edu.pl/wp-content/uploads/2015/11/nr11_4.pdf - Janicka R., Jędrowiak P., Budżet obywatelski - chęć zwiększenia partycypacji społecznej w rozwoju miast czy narzędzie marketingu politycznego w rękach prezydentów i burmistrzów? (dostęp: 15.05.2016).
 • [www4] http://www.cbos.pl/PL/home/home.php - Portal Fundacji Centrum Badań Opinii Społecznej (dostęp: 15.05.2016).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-801bd8ce-a61c-4c3f-a7f6-52ef637de3da
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.