PL EN


2018 | 369 | 271-280
Article title

Systemy zarządzania wiedzą w projektach wytwarzania oprogramowania

Content
Title variants
EN
Knowledge management systems in software development projects
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Projekty wytwarzania oprogramowania są jedną z najszybciej rozwijających się podkategorii projektów informatycznych. Uniwersalne narzędzia oraz procesy rzadko spełniają swoją rolę w tego typu przedsięwzięciach. Wynika to ze specyfiki samego wytwarzanego produktu oraz dynamicznego, konkurencyjnego środowiska. Celem artykułu jest analiza tych specyficznych systemów zarządzania wiedzą w projektach wytwarzania oprogramowania działających na terenie Polski. Autorzy zdecydowali przyjrzeć się istotności wiedzy oraz zinwentaryzować tę przestrzeń w ujęciu narzędziowo- -procesowym.
EN
Software development projects are one of the most dominant subcategories of IT projects. Universal tools and processes rarely fulfill their role in this type of initiatives. This is due to the specificity of the product itself and a dynamic, competitive environment. The purpose of this article is to analyze knowledge management systems in software development projects implemented in Poland. The authors decided to look at the significance of knowledge and make inventory of existing tools and processes.
Year
Volume
369
Pages
271-280
Physical description
Contributors
 • AGH Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Zarządzania
author
 • AGH Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Zarządzania
References
 • AT Kearney (2018), AT Kearney’s 2018 Global Services Location Index.
 • Boden A., Avram G., Bannon L.J., Wulf F. (2009), Knowledge Management in Distributed Software Development Teams – Does Culture Matter?, Proceedings of IEEE 4th International Conference on Global Software Engineering, Ireland.
 • Dingsoyr T. (2002), Knowledge Management in Medium-Sized Software Consulting Companies, „Empirical Software Engineering”, No. 7.
 • Ewing J. (2013), Midsize Cities in Poland Develop as Service Hubs for Outsourcing Industry, „New York Times”, 23.12.
 • Hibbard J. (1997), Knowing what We Know, „Information Week”, Vol. 653.
 • Jashapara A. (2006), Zarządzanie wiedzą, PWE, Warszawa.
 • Kozarkiewicz A., Wójcik P. (2015), Czynniki sukcesu i bariery współpracy międzyorganizacyjnej w realizacji projektów wytwarzania oprogramowania, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, nr 225.
 • KPMG (2004), Raport badawczy KPMG Polska. Zarządzanie wiedzą w Polsce, Warszawa.
 • Kwiecień, K., Majewski M. (2001), Tajniki wykorzystania wiedzy [w:] B. Wawrzyniak (red.), Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, Polska Fundacja Promocji Kadr i WSPiZ, Warszawa.
 • Paszek A. (2009), Budowa systemu zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie produkcyjnym, cz. 1: Metodyka, „Zarządzanie Przedsiębiorstwem”, nr 2.
 • Pavlou P.A., El Sawy O.A. (2006), From IT Leveraging Competence to Competitive Advantage in Turbulent Environments: The Case of New Product Development, „Information Systems Research”, No. 17(3).
 • PMR (2015), Rynek IT w Polsce 2015. Prognozy rozwoju na lata 2016-2021. Raport.
 • PMR (2017), Rynek oprogramowania w Polsce 2017. Raport.
 • Rokicki T. (2017), IT Market in Poland, „Information Systems in Management”, Vol. 6.
 • Strojny M. (2000), Teoria i praktyka zarządzania wiedzą, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa”, nr 10.
 • [www 1] http://www.moyak.com/papers/knowledge-management.html (dostęp: 10.02.2018).
 • [www 2] https://community.topcoder.com/stat?c=country_avg_rating (dostęp: 10.02.2018).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-8178b371-e67c-45a7-a1f8-9e636674a09a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.