PL EN


2011 | 4(78) | 32-37
Article title

Finansowe i pozafinansowe uwarunkowania decyzji o sprzedaży bądź oddaniu gruntu w dzierżawę

Authors
Content
Title variants
EN
Financial and non-financial factors affecting the decision to sale or lease land
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Properties constitute a principal part of public assets, as they serve many functions in tasks carried out by local governments. The functional classification of properties determines management principals and criteria. The study discusses the reasons of choice of particular management paths for public assets (sales and leasing), changes in sales and leasing volume, as well as financial benefits derived from the two forms of granting rights to land..
PL
Jednym ze składników mienia komunalnego są nieruchomości, które pełnią różne funkcje w realizacji zadań samorządu terytorialnego. Podział nieruchomości ze względu na pełnione funkcje determinuje zasady i kryteria gospodarowania. W opracowaniu omówiono przesłanki wyboru wybranych form władania gruntami komunalnymi (sprzedaż i dzierżawę), zmiany skali sprzedaży bądź oddawania gruntów w dzierżawę oraz przedstawiono finansowe korzyści z tych dwóch form udostępniania praw do nieruchomości gruntowych.
Year
Issue
Pages
32-37
Physical description
Dates
published
2011
Contributors
 • Katedra Inwestycji i Nieruchomości, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Al. Niepodległości 13, 61-878 Poznań, Poland
 • m.trojanek@ue.poznan.pl
References
 • Borodo A., Samorząd terytorialny. System prawno finansowy, Wyd. Lexis Nexis, Warszawa 2004.
 • Dylewski M., Filipiak B., Gorzałczyńska - Koczkodaj M., Finanse samorządowe. Narzędzia. Decyzje. Procesy, Wyd. PAN, Warszawa 2006.
 • Cymerman J., System opłat od nieruchomości, Olsztyn 2009.
 • Laguna T. M., Aktywne gospodarowanie nieruchomościami szansą zwiększenia wpływów dla budżetów gmin, [w:] Finanse publiczne w skali lokalnej i regionalnej, red. M. Adamowicz, wyd SGGW, Warszawa 2002.
 • Miszczak M., System podatków i opłat samorządowych w Polsce, Wyd. C. H. Beck, Warszawa 2009.
 • Patrzałek L, Finanse samorządu terytorialnego, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław 2004.
 • Ruśkowski E., Sałachna J. M., Finanse lokalne po akcesji, wyd. 2, Oficyna Wolter Kluwer business, Warszawa 2007.
 • Kodeks Cywilny, Oficyna Wydawnicza Verba s.c., Lublin, 2000.
 • Informacje o stanie mienia komunalnego Miasta Poznania z kolejnych latach od 2001 - 2009 r.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1231-8841
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-8211bf91-9083-4d45-aac5-691774e7e74c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.