PL EN


2018 | 377 | 76-96
Article title

Innowacyjny instrument ochrony inwestorów – program sygnalizowania na gruncie federalnych praw rynków finansowych

Content
Title variants
EN
Innovative investors’ protection instrument – SEC whistleblower program under the federal securities laws
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie i przybliżenie kompleksowego, innowacyjnego narzędzia – Programu Sygnalizowania na rynkach finansowych w USA wraz z jego instytucjami oraz regulacjami, na których jest osadzony. Program ten może być elementem poszukiwanych, omawianych obecnie w Polsce rozwiązań, które po odpowiednim dostosowaniu do warunków krajowych mogą się znacząco przyczynić do zwiększenia kompetencji, kooperacji i skuteczności organów, unowocześnienia nadzoru na rynku, zwiększenia ochrony inwestorów [Morawiecki, 2018, s. 1]. Jest to obecnie przedmiotem postulatów, projektów i debat: Sejmowych, Ministerialnych [Sejm RP – Druk 2812-U, 2018, s. 1-7], UOKiK [Niechciał, 2018, s. 1-2], KNF i KDPW [Sejm RP – Druk 2812, 2018, s. 1-7] oraz całego rynku finansowego w związku z pojawiającymi się licznymi nadużyciami o zasięgu narodowym i presją społeczną nakierowaną na sankcjonowanie obecnych sytuacji1 i zapobieganie przyszłym. Umożliwiłoby to wcześniejsze wykrywanie zagrożeń, wzmocnienie nadzoru, przeciwdziałanie nadużyciom finansowym2, odbudowałoby i zwiększyło zaufanie inwestorów do rynku finansowego, do czego też dążyć mają wszystkie rozwiązania badane przez ww. organy w zgodności z regulacjami europejskimi [Morawiecki, 2018, s. 1]. Model Programu, choć ciągle jeszcze ewoluujący i udoskonalany – w związku z jego kompleksowością [Kern, 2018, s. 11, 24-32]3, innowacyjnością w skali świata – jest niezwykle skuteczny i wymiernie efektywny, co zostało przedstawione w niniejszym artykule.
EN
The aim of this article is to introduce and present a comprehensive, innovative tool – the Whistleblower Program incorporated to the laws of financial markets in the USA, together with its institutions and legal framework on which it is embedded. This program may be an element of solutions currently sought in Poland which, after appropriate adaptation to domestic conditions, may significantly contribute to increase competences, cooperation and effectiveness of bodies, modernise market supervision, enhance investor protection; what is currently the subject of postulates, projects and debates among: Parliament, Ministries, UOKiK, KNF, KDPW, and the entire financial market, in the context of numerous abuses of national range and social pressure aimed at preventing such situations. This would enable early detection of abuses and facilitate counteracting massive frauds, rebuild and increase investor confidence in the financial market. Proposed solution may supplement all above-mentioned solutions. The Program, though still evolving and improved – due to its comprehensiveness and innovativeness, is an extraordinary efficient tool, a visibly effective solution, which will be presented in the article.
Year
Volume
377
Pages
76-96
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Zarządzania. Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem
References
 • Ambler D., Massaro L., Stewart K. (2017), Sarbanes Oxley Act, Planning & Compliance, K&L Gates LPP, Wolters Kluwer, L&B, NY, 2017-2 Supp., s. 2-148-2-149.
 • Ceresney A. (2016), Speech, Andrew Ceresney, Director, SEC Division of Enforcement, The SEC’s Whistleblowers Program, 16th Ann. TAFC, Washington.
 • Champ N. (2013), Speech, Norm Champ, Director of the SEC Division of Investment Management, Remarks to the 2013 Mutual Fund & Investment Management Conference, Palm Desert, California.
 • Chilton B. (2010), Statement of Commissioner Bart Chilton, Statement Regarding CFTC-SEC Cooperation, U.S. Commodity Futures Trading Commission, Washington.
 • Cooper H. (2010), Obama Signs Overhaul of Financial System, NY Times, Business, New York.
 • Cornell Law School (2018), SEC Law History, Legal Dictionary and Encyclopedia, Legal Information Institute, WEX.
 • The Department of Justice (2012), False Claim Act Cases, Gov. Intervention in qui tam (whistleblower) suits, DoJ, Washington.
 • Desai U. (2012), Crying Foul: Whistleblower Provisions of the Dodd-Frank Act of 2010, “Loyola University Chicago Law Journal”, Vol. 43, Iss. 2, Winter, Loyola University Chicago L.S., Chicago, s. 427-429.
 • Dobrzańska M. (2017), Rusza program dla sygnalistów, Komunikat prasowy z dnia 10.04.2017, UOKiK, Warszawa.
 • Federal Register (2011), The Daily Journal of US Gov., Securities Whistleblower Incentives & Protections, 76 Fed. Reg. 34, 300, 34,325, FR, Washington.
 • Fletcher E. III (1988), Sophisticated Investors under the Federal Securities Laws, “Duke Law Journal”, No. 6, Vol. 1988, Duke University.
 • Genusso J. (1988), Section 17(a) of the Securities Act of 1933 and an Implied Action: An Answer Is in Sight, “Journal of Civil Rights and Economic Development”, Vol. 3, Iss. 2, St. John’s University School of Law, za: J.S. Ellenberger, E. Mahar, Legislative History of the Securities Act of 1933 and Securities Exchange Act of 1934 (Senate Report No. 47, 73rd Congress, Session 1 (1933)), Law Librarians’ Society of Washington, D.C., by F.B. Rothman, 1973.
 • Hazen T.L. (2003), Federal Securities Law, 2nd ed., Federal Judicial Center, s. 1-6.
 • Hermalin B.E. (2004), Lectures on Corporate Governance, IST Penn State University.
 • Internal Revenue Service (2017), IRS Whistleblower Program, FY 2016 Annual Report to the Congress, Washington.
 • Jakubiec A. (2014), Opcja jako instrument finansowy na rynku kapitałowym, WPiA Uniwersytet Łódzki, Łódź.
 • JUSTIA, U.S. Sup. Court (1943), SEC vs. C. M. Joiner Leasing Corp., SEC vs. Joiner Corp., 320 U.S. 344.
 • JUSTIA, U.S. Sup. Court (1946), SEC vs. W.J. Howey Company and Howey-in-the-Hills Service, 1946, SEC vs. W.J. Howey Co., 328 U.S. 293, 301.
 • JUSTIA, U.S. Sup. Court (1975), United Housing Fund. Inc. v. Forman, 421 U.S. 837, Page 421 U.S. 849.
 • Kern A. (for ECON) (2018), Marketing, Sale and Distribution, Mis-selling of Financial Products, European Parliament, ECON, Directorate-General for Internal Policies, European Union, s. 1-33.
 • Koszowski M. (2015), Rozumowanie per analogiam w prawie precedensowym: dwa ujęcia analogii, „Roczniki Nauk Prawnych”, T. XXV, nr 1, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin,
 • Labaton Sucharow LLP (2017), SEC Whistleblower Program Handbook, New York.
 • Labaton Sucharow LLP (2018), Whistleblowers Advocate, Sanctions Database, New York.
 • Levy S. (2016), Regulation of Securities: SEC Answer Book 2016-2 Supplement, 4th ed., Wolters Kluwer, Law and Business, New York, Ch(20).
 • Levy S. (2017), Regulation of Securities: SEC Answer Book, 5th ed., Wolters Kluwer, New York, Ch(21, 22).
 • Malloy M.P. (1983), The Definition of Security, Marine Bank v. Weaver, “Boston College Law Review”, Vol. 24, Iss. 4, Boston Coll., s. 1053-1085.
 • Marshall D.J. (2017), SEC Whistleblower Practice Guide, Katz, Marshall & Banks, LLP, Washington.
 • Michaels R. (2006), American Law (United States) Encyclopedia of Comparative Law, Duke University School of Law.
 • Morawiecki M. (2018), Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki, O zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru oraz ochrony inwestorów na rynku finansowym, Pismo do Marszałka Sejmu z dnia 4.12.2018, sygnatura RM-10-128-18, Warszawa.
 • Niechciał M. (2018), Prezes UOKIK, Marek Niechciał, Jak zmniejszyć ryzyko na rynku finansowym, Komentarz z dnia 19.09.2018, UOKiK, Warszawa.
 • Piwowar M. (2015), A Fair, Orderly, and Efficient SEC, Harvard Law School Forum on Corporate Governance and Financial Regulation, Posted on Feb. 25, 2015, Harvard College.
 • Rezaee Z., Riley R. (2010), Financial Statement Fraud, Prevention & Detection, 2nd ed., Wiley & Sons, New Jersey.
 • Robbins Collection (2010), The Common Law and Civil Law Traditions, School of Law (Boalt Hall) University of California at Berkeley.
 • Schroeder P. (2018), U.S. SEC Awards Merrill Whistleblowers a Record $83 mln, Reuters, London.
 • SEC (U.S. Securities and Exchange Commission) (2010, 2011a), Proposed & Final Rules, 17 CFR Parts 240 and 249, Release No. 34-63237; File No. S7-33-10. RIN 3235-AK78.
 • SEC (U.S. Securities and Exchange Commission) (2011b), Securities Whistleblower Incentives and Protections. Final Rules, Federal Register, 17 CFR 240 and 249 Part II, Vol 76, No. 113, Government Publishing Office.
 • SEC (U.S. Securities and Exchange Commission) (2012a), Annual Report on Whistleblower Program – Fiscal Year 2012, Washington.
 • SEC (U.S. Securities and Exchange Commission) (2012b), Investor Information, Invertor Publications, Researching the Federal Securities Laws, Washington.
 • SEC (U.S. Securities and Exchange Commission) (2017a), Annual Report to Congress: Whistleblower Program. Fiscal Year 2017, U.S. SEC Office of the Whistleblower, Washington.
 • SEC (U.S. Securities and Exchange Commission) (2017b), Office of the Investor Advocate, Report on Objectives FY 2017, Washington.
 • SEC (U.S. Securities and Exchange Commission) (2017c), Agency Financial Report for Fiscal Year 2017, FY 2017 Agency Financial Reports, Washington.
 • SEC (U.S. Securities and Exchange Commission) (2018), U.S. SEC Office of the Whistleblower, https://www.sec.gov/whistleblower (dostęp: 10.01.2018).
 • Sejm RP (2018), Rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru oraz ochrony inwestorów na rynku finansowym, Druk 2812, Druki Sejmowe pism z dnia 4 i 18.09.2018, Warszawa (U – Uzasadnienie, P – Projekt).
 • Senate Report No. 792 (1934), 73d Cong. 2nd Session, 1 [w:] Legislative History of the Securities Act of 1933 and Securities Exchange Act of 1934, Item 17.1, U.S. GPO, Washington.
 • Tily S.C. (2015), National Security Whistleblowing vs. Dodd-Frank Whistleblowing: Finding a Balance and a Mechanism. What Is a Security, “Washington & Lee Law Review” Vol. 35, Iss. 3, Law School Journals at Washington.
 • U.S.C. (The United Sates Code) (2010a), Dodd-Frank, Wall Street Reform and Consumer Protection Act, Pub. L. No. 111-203 H.R. 4173, U.S. Government Publishing Office.
 • U.S.C. (The United Sates Code) (2010b), Journal of the Senate of the U.S.A. 111th Congress, Dodd-Frank Act, Pub. L. No. 111-203, § 922(a), 124 Stat 1841.
 • U.S.C. (The United Sates Code) (2011), Securities Exchange Act Release No. 64545, “Adopting Release”, Final Rules. Rules and Regulations. Final Rule. RIN 3235-AK78, s. 26-38.
 • U.S.C. (The United Sates Code) (2012), Staff Communications with Individuals Reporting Possible Securities Law Violations, Code of Federal Regulations 17 C.F.R. § 240.21F-17(a), Code of Federal Regulations.
 • U.S.C. (The United Sates Code) (2016), False Claims Act (1863), 31 U.S.C. §§ 3729-3733, Lincoln Law (amended), U.S. GPO.
 • Wash. & Lee L. Rev. 847 (1979), I. What Is a Security?, 36 Wash & Lee L. Rev., Vol. 36, Iss. 3(8), https://scholarlycommons.law.wlu.edu/wlulr/vol36/iss3/8 (dostęp: 4.01.2018).
 • White M. (U.S. Securities and Exchange Commission) (2015) Speech, Mary J. White, SEC Chair, The SEC as the Whistleblower’s Advocate, Garrett Institute, Northwester Law School, Washington.
 • [www 1] Securities and Exchange Commission, Teleinformatyczna baza listów amicus curiae, https://www.sec.gov/litigation/amicusbriefs.shtml (dostęp: 10.03.2018).
 • [www 2] About the SEC. The Mission of the SEC, www.sec.gov (dostęp: 10.03.2018).
 • [www 3] https://www.justice.gov/sites/default/files/civil/legacy/2011/04/22/C-FRAUDS_FCA_Primer.pdf (dostęp: 10.03.2018).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-82d608a4-121f-4111-aeb1-22851e56246d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.