PL EN


2014 | 1(13) | 83-91
Article title

ZNACZENIE WYCIECZEK SZKOLNYCH W WYCHOWANIU I KSZTAŁCENIU UCZNIÓW KLAS POCZĄTKOWYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Content
Title variants
EN
THE MEANING OF SCHOOL TRIPS IN THE THIRD CLASS PRIMARY SCHOOL STUDENTS’ EDUCATION
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Wycieczki szkolne mają istotne znaczenie w procesie dydaktyczno-wychowawczym dzieci na poziomie edukacji wczesnoszkolnej. Uczestnictwo w dobrze zorganizowanej wycieczce pomaga uświadomić uczniom zadania i cele nauczania, odgrywa ważną rolę we wzbudzaniu ich zainteresowań, aktywności, przyswojeniu treści nauczania oraz kształtuje postawę badacza.
EN
School trips have an import meaning in early-school-education-level children’s didactic and educational process. Participation in a well-organized trip helps students to realize the tasks and aims of teaching and plays a huge role in awaking their interests, activity, assimilation with the teaching contents and it also forms an attitude of an researcher.
Year
Issue
Pages
83-91
Physical description
Contributors
  • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
References
  • 1. Drogosz M., Krajoznawstwo i turystyka w szkołach i placówkach oświatowych, Wolters Kluwer, Warszawa 2009.
  • 2. Gąsecki K., Wychowanie do dialogu z przyrodą w edukacji wczesnoszkolnej, [w:] Twórcze działania przyrodnicze i matematyczne w edukacji wczesnoszkolnej, red. A. Komorowska-Zielony, Wyd. UG, Gdańsk 2008.
  • 3. Janowski I., Wycieczki szkolne, Wyd. Akademii Świętokrzyskiej, Kielce 2002.
  • 4. Misiorna E., Ziętkiewicz E., Zintegrowana edukacja w klasach I–III, Wojewódzki Ośrodek Metodyczny, Poznań 1999.
  • 5. Okoń W., Nowy słownik pedagogiczny, Żak, Warszawa 2007.
  • 6. Sobieski S., O majówkach i wycieczkach młodzieży szkolnej, „Szkoła” 1869, nr 12.
  • 7. Trojniel S., Turystyka – pojęcie, próby definicji, funkcje turystyki, „Lider” 2007, nr 13.
  • 8. Turos L., Wprowadzenie do wiedzy o turystyce edukacyjnej, Ypsylon, Warszawa 2001.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-82f3da77-e4a3-4c93-9ac8-2d7ab73ba4ec
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.