PL EN


2016 | 271 | 176-188
Article title

The knowledge economy - the diagnosis of its condition in selected countries

Authors
Content
Title variants
PL
Gospodarka oparta na wiedzy - diagnoza jej realizacji w wybranych krajach świata
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The article presents the concept of the knowledge economy and the conditions affecting its shape. The assessment of how effectively an economy is transforming into the KE is conducted with the use of two methodological approaches: sector-based and holistic. The article applies the KAM methodology to determine the level of the KE in the world economy and in selected countries.
PL
W artykule przedstawiono istotę gospodarki opartej na wiedzy oraz uwarunkowania ją kształtujące. Ocena stopnia przeobrażenia danej gospodarki w kierunku GOW dokonuje się przy wykorzystaniu dwóch podejść metodologicznych: sektorowym lub holistycznym. W artykule wykorzystano metodologię KAM w celu określenia poziomu realizacji koncepcji GOW w gospodarce światowej i jej wybranych krajach.
Year
Volume
271
Pages
176-188
Physical description
Contributors
 • University of Economics in Katowice. Faculty of Management. Department of Enterprise Management
References
 • Chen D.H.C., Dahlman C.J., (2006), The Knowledge Economy, the KAM Methodology and World Bank Operations, World Bank Institute, Washington.
 • Coyle D., Quah D. (2002), Getting the Measure of the New Economy, Isociety, The Work Foundation, London.
 • Drucker P.F. (1999), Społeczeństwo prokapitalistyczne, PWN, Warszawa.
 • European Commission (2000), SINE - Statistical Indicators for the New Economy, Brussel, No. 10.
 • Kleer J. (2009), Gospodarka oparta na wiedzy a globalizacja: związki czasowe czy przyczynowe [in:] J. Kotowicz-Jawor (ed.), GOW - wyzwanie dla Polski, PTE, VIII Kongres Ekonomistów Polskich, Warszawa.
 • Koźmiński A.K. (2001), Jak tworzyć gospodarkę opartą na wiedzy? [in:] Strategia rozwoju Polski u progu XXI wieku, Kancelaria Prezydenta RP i Komitet Prognoz Polska 2000 Plus, PAN, Warszawa.
 • Kukliński A. (ed.) (2003), Gospodarka oparta na wiedzy. Perspektywy Banku Światowego, Biuro Banku Światowego w Polsce, Warszawa.
 • Skrzypek E. (ed.) (2009), Kapitał intelektualny w organizacji, Wyd. UMCS, Lublin.
 • Skrzypek E. (2011), Gospodarka oparta na wiedzy i jej wyznaczniki [in:] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Społeczeństwo informacyjne-regionalne aspekty rozwoju, Zeszyt nr 23, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów.
 • [www 1] http://www.wordbank.org, Knowledge for Development (accessed: 11-12.09.2015).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISBN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-830242e1-2713-460e-a2db-053fbb334dde
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.