PL EN


2012 | 3(206) | 163-169
Article title

Ponowoczesność oczami geografa (recenzja: Richard Florida. Narodziny klasy kreatywnej oraz jej wpływ na przeobrażenia w charakterze pracy, wypoczynku, społeczeństwa i życia codziennego. Tłum. Tomasz Krzyżanowski i Michał Penkala. Warszawa: Narodowe Centrum Kultury, seria „Kultura się liczy!” 2010, 414 s.)

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
Keywords
Year
Issue
Pages
163-169
Physical description
Contributors
References
 • Bauman, Zygmunt. 2000. Ponowoczesność jako źródło cierpień. Warszawa: Sic!.
 • Beck, Ulrich. 2002. Społeczeństwo ryzyka. Tłum. St. Cieśla. Warszawa: WN Scholar.
 • Castells, Manuel. 2007. Społeczeństwo sieci. Tłum. M. Marody i in. Warszawa: WN PWN. Clark, Terry N. i Seymour M. Lipset. 1991. Are Social Classes Dying?. „International Sociology” 6(4): 397–410.
 • Clark, Terry N., Seymour M. Lipset i Michael Rempel. 1993. The Decline Political Significance of Social Class. „International Sociology” 8(3): 293–376.
 • Creative Class. 2012. Richard Florida’s CV, http://www.creativeclass.com/richard_florida/about_richard (dostęp 8 marca 2012)
 • Foucault, Michel. 2010. Historia seksualności. Tłum. B. Banasiak, T. Komendant i K. Matuszewski. Gdańsk: Słowo/obraz terytoria.
 • Fukuyama, Francis. 1996. Koniec historii. Tłum. T. Bieroń i M. Wichrowski. Poznań: Wydawnictwo Zysk i Spółka.
 • Giddens, Anthony. 2002. Nowoczesność i tożsamość: „Ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności. Tłum. A. Szulżycka. Warszawa: WN PWN.
 • Glaeser, Edward L. 2005. Review of Richard Florida’s The Rise of the Creative Class. „Regional Science and Urban Economics” 35: 593–596.
 • Hoyman, Michele i Christopher Faricy. 2009. It Takes a Village: A Test of the Creative Class, Social Capital and Human Capital Theories. „Urban Affairs Review” 44(3): 311–333.
 • Hansen, Høgni Kalsø, Bjørn Asheim i Jan Vang. 2009. The European Creative Class and Regional Development: How Relevant Is Florida’s Theory for Europe? W: L. Kong i J. O’Connor (red.). Creative Economies, Creative Cities, Asian-European Perspectives. New York: Springer. „Integrated Approach to Development – A Key to Smart, Sustainable and Inclusive Europe”. 2011. http://www.mrr.gov.pl/konferencje/Poznan/eng/Strony/Programme.aspx (dostęp 8 marca 2012).
 • Klincewicz, Krzysztof. 2010. Model „3T rozwoju gospodarczego” dla polskich województw.
 • W: T. Baczko (red.). Raport o innowacyjności gospodarki Polski w 2009 roku. Warszawa: Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, s. 70–75.
 • Markusen, Ann. 2006. Urban Development and the Politics of the Creative Class: Evidence from the Study of Artists. „Environment and Planning A” 38 (1): 1921–1940.
 • Peck, Jamie. 2010. Zastrzyk kreatywności. Tłum. J. Bożek. W: Ekonomia kultury. Przewodnik Krytyki Politycznej. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej, s. 99–122.
 • Olechnicka, Agnieszka i in. 2010. Warszawa innowacyjna. Diagnoza potencjału. Warszawa: EUROREG, http://www.euroreg.uw.edu.pl/index.php/dokumenty/doc_download/608-opracowaniewarszawa-innowacyjna-2010.html.
 • Putnam, Robert D. 2008. Samotna gra w kręgle: upadek i odrodzenie wspólnot lokalnych w Sta- nach Zjednoczonych. Tłum. P. Sadura i S. Szymański. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 • Times Higher Education World University Rankings. 2012. http://www.timeshighereduca- tion.co.uk/world-university-rankings/2011-2012/engineering-and-IT.html (dostęp 8 marca 2012).
 • The Wall Street Journal. 2010. http://www.cmu.edu/about/rankings-awards/rankings/ranking- sroundup.pdf (dostęp 8 marca 2012).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-8349f2b0-4293-4fef-8b64-11a4958d3305
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.