PL EN


2017 | 316 | 183-196
Article title

Dostępność usług handlowych w obszarach suburbanizacji na przykładzie południowych dzielnic Katowic

Content
Title variants
EN
Availability of commercial services in the areas of suburbanization on the example of the southern districts of Katowice city
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Suburbanizacja może być postrzegana w wielu aspektach. Zjawisko to prowadzi do przeobrażania struktury fizycznej, społecznej oraz zmian funkcji w sąsiedztwie miasta, ale także przyczynia się do decentralizacji przestrzennej ludności i podmiotów gospodarczych. Przykładem intensywnego procesu urbanizacji w ciągu ostatnich kilku lat mogą być południowe dzielnice Katowic. Celem artykułu jest rozpoznanie warunków dostępności handlu w wybranych dzielnicach południowych Katowic (Podlesie, Kostuchna i Zarzecze), na podstawie przeprowadzonych badań bezpośrednich wśród mieszkańców i inwentaryzacji placówek handlowych. Deficyty ilościowe oraz branżowe w zakresie oferty handlowo-usługowej stanowią niedogodność dla badanych mieszkańców i w przyszłości należałoby je uzupełnić. Należy rozważyć podjęcie działań w celu zaspokojenia lokalnych potrzeb, aby utrzymać atrakcyjność tych obszarów dla potencjalnych przyszłych mieszkańców oraz inwestorów.
EN
The transformation of the economic and social changes in Katowice resulted in a number of functional and spatial changes, including the transfer of the residents of the districts of downtown to the neighborhoods of detached houses in the peripheral districts. The greatest interest in this regard concerns the districts Podlesie, Kostuchna and Zarzecze. The aim of the paper is to identify the conditions for the availability of trade in some southern districts of Katowice (Podlesie, Kostuchna and Zarzecze). Especially important it seems to be the range of commercial services for inhabitants of these areas in terms of assortment.
Year
Volume
316
Pages
183-196
Physical description
Contributors
  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Ekonomii. Katedra Gospodarki Przestrzennej
  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Ekonomii. Katedra Gospodarki Przestrzennej
References
  • Barciak A. (2012), Katowice. Środowisko, dzieje kultura, język i społeczeństwo, T. 2, Wyd. Muzeum Historii Katowic, Katowice
  • Lisowski A., Grochowski M. (2009), Procesy suburbanizacji. Uwarunkowania, formy i konsekwencje [w:] Ekspertyzy do Koncepcji Zagospodarowania Przestrzennego Kraju, Warszawa.
  • Małek J. (2011), Historyczne i współczesne uwarunkowania procesów suburbanizacji, [w:] "Przestrzeń i FORMA" 16/2011.
  • Mandal A. (2013), Rozwój przestrzenny ośrodków miejskich powstałych w warunkach kapitalistycznej industrializacji (na przykładzie Katowic) [w:] "Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii", Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków.
  • Słodczyk J. (2012), Historia planowania i budowy miast, Opole.
  • Twardzik M. (2016), Diagnoza stanu handlu detalicznego w Katowicach 31.03.2016, Urząd Miasta, Katowice.
  • [www1] www.infokatowice.pl
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-83f75176-dc11-43a7-a90c-9280eb333010
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.