PL EN


2016 | 300 | 196-205
Article title

W kierunku jednolitego ujmowania leasingu w sprawozdaniach finansowych: 65 lat zmian w standardach rachunkowości

Content
Title variants
EN
Towards uniform recognition of the lease in the financial statements: 65 years of changes in accounting standards
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest zbadanie zmian w podejściu do umów leasingu, reprezentowanym przez wiodące instytucje ustanawiające standardy, z uwzględnieniem specyfiki polskich regulacji. Podjęto próbę uzasadnienia tezy, iż podejście do ujmowania umów leasingu w sprawozdaniach finansowych ewoluuje od wynikowego do bilansowego. Na potrzeby realizacji celu dokonano analizy: początkowych podejść do standaryzacji rachunkowości leasingu w USA, standaryzacji rachunkowości leasingu w aspekcie międzynarodowym oraz w Polsce. W celu uzasadnienia tezy zastosowano metodę analizy historycznej, obejmując badaniami lata 1949-2016. Badaniem objęto dokumenty publikowane przez międzynarodowe, amerykańskie i polskie instytucje stanowiące regulacje i standardy w obszarze umów leasingu.
EN
The aim of this article is to examine changes in the approach to leasing, represented by leading institutions establishing standards, taking into account the specifics of Polish regulations. We attempted to justify the thesis that the approach to the accounting for leases in the financial statements has evolved from the recognition in the income statement for recognition in the balance sheet. For the purpose of achieving the analysis: the initial approach to the standardization of lease accounting in the US, accounting standardization process in the area of leasing in an international context standardization of accounting for contracts for the use of assets in Poland. In order to justify the thesis uses the method of historical analysis, including study years 1949-2016. The study included documents published by international, US and Polish institutions.
Year
Volume
300
Pages
196-205
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Łódzki. Wydział Zarządzania. Katedra Rachunkowości
References
 • Accounting Principles Board (1964), Reporting of Leases in the Financial Statements of Lessees, Accounting Principles Board Opinion, No. 5.
 • Accounting Principles Board (1966a), Accounting for Leases in the Financial Statements of Lessors, Accounting Principles Board Opinion, No. 7.
 • Accounting Principles Board (1966b), Omnibus Opinion, Accounting Principles Board Opinion, No. 10.
 • Accounting Principles Board (1972), Accounting for Lease Transactions by Manufacturer or Dealer Lessors, Accounting Principles Board Opinion, No. 27.
 • Accounting Principles Board (1973), Disclosure of Lease Commitments by Lessees, Accounting Principles Board Opinion, No. 31.
 • Basis for Conclusions International Financial Reporting Standard (2016), IFRS 16 Leases, IASB, IFRS.
 • Comment Letters on: G4+1 Position Paper (2001), Leases: Implementation of a New Approach, International Accounting Standards Committee.
 • Committee on Accounting Procedure (1949), Disclosure of Long-Term Leases in Financial Statements of Lessees, Accounting Research Bulletin, No. 38.
 • Committee on Accounting Procedure (1953), Restatement and Revision of Accounting Research Bulletins, Accounting Research Bulletin, No. 43.
 • Discussion Paper (2009), Leases, Preliminary Views, IASB.
 • Exposure Draft (2010), Leases, IFRS.
 • Exposure Draft (2013), Leases, IFRS.
 • Financial Accounting Standards Board (1974), FASB Discussion Memorandum: An Analysis of Issues Related to Accounting for Leases.
 • Financial Accounting Standards Board (1976), Accounting for Leases, Statement of Financial Accounting Standards, No. 13.
 • G4+1 (1996), Accounting for Leases: A New Approach – Recognition by Lessees of Assets and Liabilities under Lease Contracts.
 • G4+1 Position Paper (2000), Leases: Implementation of a New Approach, International Accounting Standards Committee.
 • International Financial Reporting Standard (2016), IFRS 16 „Leases”, IFRS Foundation.
 • Komitet Standardów Rachunkowości (2000), Projekt Standardu Rachunkowości LEASING, Fundacja Rozwoju Standardów Rynku Kapitałowego, Warszawa.
 • McGregor W. (1996), Accounting for Leases: A new Approach – Recognition by Lessees of Assets and Liabilities Arising under Lease Contracts, FASB Financial Accounting Series – Special Report.
 • Międzynarodowy Standard Rachunkowości nr 17 „Leasing” (2014), Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, Warszawa, Londyn.
 • SEC Accounting Series Release Vol. 147 (1973), Notice of Adoption of Amendments to Regulation S-X Requiring Improved Disclosure of Leases.
 • Turzyński (2012), Umowy o używanie aktywów w świetle historyczno-teoretycznego dyskursu rachunkowości, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Uchwała nr 16/11 Komitetu Standardów Rachunkowości z dnia 13.12.2011 r. w sprawie przyjęcia znowelizowanego Krajowego Standardu Rachunkowości nr 5 „Leasing, najem i dzierżawa”. Dz. Urz. MF. 2011, nr 9, poz. 52.
 • Ustawa z 29.09.1994 r. o rachunkowości. Dz.U. 2013, poz. 330 z późn. zm.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-846d257e-4ace-4690-a110-08126ae026d4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.