PL EN


2012 | 2(85) | 109-124
Article title

Badanie wartości Politechniki Warszawskiej w kontekście strategicznym

Title variants
EN
Research into Warsaw University of Technology Values in the Strategic Context
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The development and implementation of a strategy is accompanied by processes during which the university gains new knowledge about its environment, defines ways of managing competencies as well as effective and efficient utilization of actually held or potential resources so as to overtake the competition. For this reason it must know more about development trends and the college education sector than its rivals, as well as have greater resources and competencies as contained in databases and the minds of its staff. These resources define the value of a university. The research looks at how to measure resources in the hand of the university, resources that determine its attractiveness and competitive edge. An important source of the latter is continuous learning and using ties with stakeholders to this end. Thus, it is discovering motive for studying as well as perceiving success factors by study participant that is the main focus.
Year
Issue
Pages
109-124
Physical description
Contributors
 • Warsaw University of Technology, Warsaw, Poland
References
 • Bratnicki B.M. (2000), Kompetencje przedsiębiorstwa, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa.
 • Homans G.C. (1975), Zachowania społeczne jako wymiana dóbr, [w:] Elementy teorii socjologicznych, Warszawa.
 • Kożusznik B. (2011), Zachowania człowieka w organizacji, PWE, Warszawa.
 • Krupińska G., Stobińska K. (1996), Inwestowanie w pracownika. Koncepcje i praktyka zachodnich przedsiębiorstw i uniwersytetów, Poltext, Warszawa.
 • Łukaszewicz G. (2009), Kapitał ludzki organizacji. Pomiar i sprawozdawczość, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Nowak S. (1985), Metodologia badań społecznych, PWN,Warszawa.
 • Pawłowska B., Witkowska J., Nieżurawski L. (2010), Nowoczesne koncepcje strategii orientacji na klienta, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Robbins S. (2000), Zasady zachowania w organizacji, Wyd. Zysk i S-ka, Poznań.
 • Sopińska A., Wachowiak P. (2005), Kluczowe czynniki sukcesu uczelni wyższych o profilu ekonomicznym w Polsce, [w:] J. Rybicki (red.), Sukces organizacji. Strategie i innowacje, „Prace i Materiały WZ Uniwersytetu Gdańskiego”, nr 4.
 • Masłyk-Musiał E. (2011), Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-849f70ba-b338-4431-b106-60ff567c9fa0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.