PL EN


2017 | 317 | 5-15
Article title

Rola nowych technologii w ewolucji globalizacji

Authors
Content
Title variants
EN
The role of new technologies in the evolution of globalization
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Rozwój mediów powodował określone skutki w rozwoju cywilizacji. Na pewnym etapie tego rozwoju pojawiło się zjawisko globalizacji, które także w dużej mierze stymulowane jest przez nowe technologie. Główną cechą wpływu, jaki niosą ze sobą nowe media w odniesieniu do globalizacji, jest jej przyśpieszenie. Im bardziej rozwinięte technologie, tym większe tempo przemian.
EN
The development of the media cause certain effects in the development of civilization. At a certain stage of development appeared the phenomenon of globalization, which also largely stimulated by new technologies. The main feature of the impact that bring new media in relation to globalization is its acceleration. The more developed technologies, the greater the rate of change.
Year
Volume
317
Pages
5-15
Physical description
Contributors
author
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Informatyki i Komunikacji. Katedra Dziennikarstwa Ekonomicznego i Nowych Mediów
References
 • Bauman Z. (2000), Globalizacja. I co z tego dla ludzi wynika, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.
 • Betlej A. (2014), Socjologia miłości w erze Internetu [w:] G. Majkowski, L. Kuras, J. Makowska (red.), Idee, wartości, słowa w życiu publicznym, Akademia Humanistyczno- Ekonomiczna w Łodzi, Łódź.
 • Bogunia-Borowska M. (2012), Fenomen telewizji. Interpretacje socjologiczne i kulturowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • Chyła W. (2008), Media jako biotechnosystem. Zarys filozofii mediów, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Poznań.
 • Cichocki P. (2012), Serwis społecznościowy widziany oczami etnografa, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • Doktorowicz K. (red.) (2015), Tożsamość w wieku informacji. Media. Internet. Kino, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
 • Gleick J. (2012), Informacja. Bit, wszechświat, rewolucja, Wydawnictwo Znak, Kraków.
 • Goban-Klas T. (2011), Wartki nurt mediów. Ku nowym formom społecznego życia informacji. Pisma z lat 2000-2011, Universitas, Kraków.
 • Gorman L., McLean D. (2010), Media i społeczeństwo. Wprowadzenie historyczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • Hausner J., Karwińska A., Purchla J. (red.) (2013), Kultura a rozwój, Nowe Centrum Kultury, Warszawa.
 • Kunczik M., Zipfel A. (2000), Wprowadzenie do nauki o dziennikarstwie i o komunikowaniu, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • Maźnica Ł. (2013), Kultura - kreatywność - innowacyjność [w:] J. Hausner, A. Karwińska, J. Purchla (red.), Kultura a rozwój, Nowe Centrum Kultury, Warszawa.
 • Peeters M.A. (2010), Globalizacja zachodniej rewolucji kulturowej. Kluczowe pojęcia, mechanizmy działania, Wydawnictwo Sióstr Loretanek, Warszawa.
 • Reeves B., Nass C. (2000), Media i ludzie, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.
 • Thompson J.B. (2001), Media i nowoczesność. Społeczna historia mediów, Wydawnictwo Astrum, Wrocław.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-84a319fc-8bb4-4379-b3c5-24ff6cc0f257
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.