PL EN


2012 | 39 | 2(455) | 19-23
Article title

O repatriantach osiedlonych w Polsce w latach 2008-2010

Authors
Selected contents from this journal
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The present article described conclusions from the second all-Polish examination conducted amongst repatriates. 40 households (199 persons) took part in the examination. Respondents described their experience associated with settling permanently in Poland. The big part of their declared problems with the placement and unsuitable housing conditions. For the first time in examining amongst migrants they asked about faith and the political preferences. A high tendency amongst the young generation of migrants to the more further emigration to the West is a problem which requires the remark of decision-makers; this situation is undermining the sense of the conducted repatriation action.
PL
Niniejszy artykuł przedstawia wnioski wynikające z drugiego ogólnopolskiego badania przeprowadzonego wśród repatriantów. W badaniu wzięło udział 40 gospodarstw domowych, w których przebywa 199 osób. Ankietowani opisali swoje doświadczenia związane z osiedleniem się na stałe w Polsce. Liczna grupa zadeklarowała problemy ze znalezieniem pracy oraz nieodpowiednie warunki mieszkaniowe. Po raz pierwszy w badaniu wśród przesiedleńców zapytano o wyznanie oraz preferencje polityczne. Problemem, który wymaga uwagi decydentów jest wysoka skłonność do dalszej emigracji na Zachód wśród młodego pokolenia przesiedleńców; sytuacja ta podważa sens prowadzonej akcji repatriacyjnej.
Year
Volume
39
Issue
Pages
19-23
Physical description
Contributors
author
  • Instytut Polityki Społecznej UW
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-84bf691a-2ac4-4961-bca3-4b259cf2223d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.